Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Płocku
100%
EN
The article attempts to determine both current intensity of capital inflow and the overall level of accumulation of foreign direct investment in the Mazowieckie voivodship. The author has distinguished and characterized major focus points in theoretical considerations upon transnational capital flows.Major stimulation factors of cash inflow into Poland, with primary focus on Mazowieckie voivodship, were indicated. Aforesaid analysys has taken under consideration the level of attractiveness of various polish economic regions. The author has scrutinized uneven distribution of economic potential of Mazowian voivodship.An enormous variation in terms of conditions for conducting business activity within the region has been proven, which results in uneven distribution of level of activity of enterprises with foreign capital in the region.
PL
W artykule podjęto próbę określenia intensywności napływu i stanu zakumulowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie mazowieckim. Wyodrębniono i scharakteryzowano główne nurty rozważań teoretycznych podejmujących problematykę przepływów kapitałowych. Wskazano na istotne czynniki pozytywnie stymulujące napływ kapitału do Polski , w tym do województwa mazowieckiego uwzględniając ocenę poziomu atrakcyjności regionów gospodarczych. Analizie poddano nierównomierne rozłożenie potencjału ekonomicznego województwa. Udowodnione zostało olbrzymie przestrzenne zróżnicowanie wewnątrz regionu pod względem uwarunkowań do prowadzenia działalności gospodarczej i w ślad za tym do aktywności przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym.
EN
The article attempts to define the essence and functions of cities with poviat rights in the structure of the local government of Poland. As part of the characteristics of the budget revenues of these territorial units, attention was drawn to the dual nature of incomes resulting from performing the functions of a commune and a poviat. The importance of own income in the freedom to shape the goals of regional policy was indicated. It was shown that the year of the pandemic had a negative impact on the financial independence index of cities with poviat status in Mazowieckie voivodship.
PL
W artykule podjęto próbę określenia istoty i funkcji miast na prawach powiatu w strukturze samorządu terytorialnego Polski. W ramach charakterystyki dochodów budżetowych tychże jednostek terytorialnych zwrócono uwagę na dwoistość wpływów wynikających z pełnienia funkcji gminy i powiatu. Wskazano na znaczenie dochodów własnych w swobodzie kształtowania celów polityki regionalnej. Wykazano, że rok pandemii negatywnie odbił się na wskaźniku samodzielności finansowej miast na prawach powiatu w województwie mazowieckim.
EN
The article presents a problem and differences of financial liquidity and profitability. The survey of financial liquidity and profitability, underwritten by the College of Economics and Social Sciences of Warsaw University of Technology, was conducted on Płock Subregion enterprises. The survey concerned cash flow management, receivables controlling, trade credits, different payments and receivables. The results of the conducted survey indicate that the majority of companies from the subregion of Płock suffer several problems and despite a wide range of possibilities of using different tools for the management of receivables, the respondents do not use them efficiently. The survey has shown that most of them applies only the most popular, simplest and cheapest solutions, but, consequently the least efficient.
EN
The aim of the paper is the analysis of the household use of durables in Poland and other European countries. Relatively, the highest amount of money for household furnishing with durables was spent by the Bulgarians and the Italians (more than 7% of the total household expenses). In Poland, the highest expenditure occurred for the wealthiest households and those where the head of the household had a university degree while the least money was spent in numerous-family households. The best equipped households (quantity wise) were such that had one or two children and those where the household head had a university degree. The cluster analysis allowed distinguishing household groups of similar durables ownership level. These groups may be treated as consumer segments. The presented analyses also indicate the trends of the Polish consumers regarding the possession of durables.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.