Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  miod pitny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper gives a historical overview of mead making around the world and briefly summarizes legal aspects of making alcoholic beverages from honey in Poland. Moreover the paper presents technology and key factors in the process of making mead.
PL
Artykuł prezentuje: zarys historii wytwarzania miodów pitnych na świecie; krótki przegląd polskiego prawa z zakresu przetwarzania miodu pszczelego na fermentowane napoje winiarskie; technologie wytwarzania miodów pitnych i czynniki mające wpływ na proces produkcji miodu pitnego.
PL
W artykule omówione zostało wytwarzanie miodu pitnego w odniesieniu do aspektów historycznych, surowców i poszczególnych etapów produkcji. Przedstawiono również niektóre nowe poglądy i badania związane z technologią i techniką produkcji miodów pitnych.
EN
Mead manufacture was discussed in this article with reference to historical aspects, raw materials and particular stages of production. New views and researche connected to technology and technics of mead production were also presented.
PL
Celem niniejszej pracy była wstępna ocena przydatności bakterii Zymomonas mobilis do fermentacji brzeczek miodowych. Badania skupiły się głównie na procesie odfermentowywania brzeczek miodowych o podwyższonym ekstrakcie (do 34° Bx) i ocenie cech sensorycznych uzyskanych napojów, w porównaniu do miodów uzyskanych w wyniku fermentacji brzeczek miodowych drożdżami Saccharomyces cerevisiae. Otrzymane miody pitne zawierały 9,2-15,3% obj. alkoholu. Stwierdzono, że proces sycenia brzeczki sprzyja fermentacji przez bakterie i pozwala uzyskać większą zawartość alkoholu. Wydajność alkoholu etylowego uzyskana w brzeczkach fermentowanych przez bakterie Z. mobilis wynosiła 80,17-85,73% wydajności teoretycznej dla nastawów syconych i 59,75- 74,03% dla nastawów niesyconych. Wydajności te były większe od uzyskiwanych dla drożdży S. cerevisiae, które wynosiły 65,76-70,82% wydajności teoretycznej. Fermentacja z udziałem Z. mobilis nie zmieniała cech organoleptycznych otrzymanych miodów pitnych, a ich smak i aromat byl bardziej zbliżony do wyjściowego surowca. W ocenie organoleptycznej miody uzyskane w procesie fermentacji bakteriami Z. mobilis uzyskały maksymalnie 17,4 punktów w skali 20-punktowej. Najlepiej oceniony miód pitny uzyskany w wyniku fermentacji drożdżami uzyskał ocenę 16,35 punktów.
EN
The researches were concentrated on the comparison of the mead produced of honey wort with increased extract (to 34°Bx) in the fermentation process with use of Zymomonas mobilis and Saccharomyces cerevisiae. The meads contained 9,2-15,3% of ethyl alcohol. There is stated that saturation of honey wort allows to get higher alcohol content. Efficiency of ethyl alcohol was obtained with Z. mobilis to 85,73%) and with S. cerevisiae to 70,82% of theoretical efficiency. Fermentation with Z. mobilis didn't change organoleptic characteristics of the meads. In organoleptic valuation the meads obtained with use of Z. mobilis obtained the note 17,4 points and with use of S. cerevisiae 16,35 points in 20-point scale.
EN
The effect of increased amount of yeasts on fermentation results of winemaking sets with high content of sugars was studied. Sets with the total sugars content 340,9-399,0 g/dm3 and yeasts of the Bratislava race from the S. bayanus species, of the Malaga No. 36 and Malaga No. Im/35 races from the S. сеrevisiae species were applied. The fermentation was performed at the temperature of 20°C at application of different yeast doses: 5%x 10% of mother yeast, 5% of mother yeast + 1-2-day shaking and yeast slurry in the amount of 1.1-2,0%. The best fermentation was found in the casé of inoculation with mother yeast in the amount of 10%r somewhat worse in the case of slurry. The Bratislava race yeasts fermented usually somewhat better that the remaining ones.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.