Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelowanie zanieczyszczeń powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modeling of pollutants in the air in terms of fire on dumps
100%
EN
Paper presents modelling of pollutants in the air in terms of fire on dumps. Uncontrolled fire on dumps where are tyre produce a lot of smoke and air pollutants, including benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Great heat leads to the generation of pyrolytic oil which, when mixed with the fire extinguishing agent, contaminates the surrounding soil, surface water and underground water. Paper analyzes and presents in particular the emission factors of incomplete burning of waste car tyres. Metal dust emissions have been presented as well as volatile organic compund (VOC) emissions, slightly volatile organic compound (SVOC) emissions and emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Evaluation of the effect on the air quality has been graphically presented by modelling of uncotrolled tyre burning by using EPA "SCREEN 3 MODEL".
PL
Przedstawiono modelowanie zanieczyszczeń powietrza w warunkach pożaru na składowisku. Niekontrolowany ogień na składowiskach opon powoduje powstawanie dymu i zanieczyszczeń powietrza, w tym benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wydzielane ciepło prowadzi do generacji oleju pirolitycznego, który po zmieszaniu ze środkami gaśniczymi zanieczyszcza glebę, wody powierzchniowe i gruntowe. W pracy przeanalizowano i przedstawiono zanieczyszczenia emitowane w wyniku niepełnego spalania opon samochodowych. Stwierdzono emisję pyłów metali, lotnych związków organicznych (VOC), mało lotnych związków organicznych (SVOC) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ocena wpływu spalania opon na jakość powietrza została graficznie przedstawiona za pomocą modelu EPA "SCREEN 3 MODEL".
EN
Paper presents modelling of pollutants in the air in terms of fire on dumps. Uncontrolled fire on dumps where are tyre produce a lot of smoke and air pollutants, including benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Great heat leads to the generation of pyrolytic oil which, when mixed with the fire extinguishing agent, contaminates the surrounding soil, surface water and underground water. Paper analyzes and presents in particular the emission factors of incomplete burning of waste car tyres. Metal dust emissions have been presented as well as volatile organic compund (VOC) emissions, slightly volatile organic compound (SVOC) emissions and emissions of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Evaluation of the effect on the air quality has been graphically presented by modelling of uncotrolled tyre burning by using EPA "SCREEN 3 MODEL".
PL
Przedstawiono modelowanie zanieczyszczeń powietrza w warunkach pożaru na składowisku. Niekontrolowany ogień na składowiskach opon powoduje powstawanie dymu i zanieczyszczeń powietrza, w tym benzenu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wydzielane ciepło prowadzi do generacji oleju pirolitycznego, który po zmieszaniu ze środkami gaśniczymi zanieczyszcza glebę, wody powierzchniowe i gruntowe. W pracy przeanalizowano i przedstawiono zanieczyszczenia emitowane w wyniku niepełnego spalania opon samochodowych. Stwierdzono emisję pyłów metali, lotnych związków organicznych (VOC), mało lotnych związków organicznych (SVOC) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ocena wpływu spalania opon na jakość powietrza została graficznie przedstawiona za pomocą modelu EPA „SCREEN 3 MODEL”.
EN
The study aims to analyze the measurement data of PM10 particulate matter in the Krakow agglomeration. It develops a model of the backward trajectory of air masses to determine whether and to what extent natural phenomena, such as forest fires outside Poland, affect the level of air pollution. The article describes the process of pollutant dispersion in the Earth’s atmosphere and the principles of air monitoring in the Krakow agglomeration. The study uses 2022 measurement data from ten monitoring stations of the Chief Inspectorate of Environmental Protection in the Krakow agglomeration. Two periods of increased PM10 particulate matter were selected. On the basis of the HYSPLIT software, which uses backward air trajectories, the influx of transboundary pollution was simulated. Then, by analyzing the FIRMS fire information system, an attempt was made to document that the pollution sources considered were of natural origin and that human activity did not in any way determine the emissions and their magnitude.
PL
Celem badań była analiza danych pomiarowych pyłów zawieszonych PM10 na terenie aglomeracji krakowskiej oraz wykonanie modelu trajektorii wstecznych mas powietrza w celu określenia, czy i w jakim stopniu zjawiska naturalne, takie jak pożary lasów poza granicami Polski, wpływają na stopień zanieczyszczenia powietrza. W artykule opisano proces dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze ziemskiej oraz zasady monitoringu powietrza w aglomeracji krakowskiej. Do opracowania posłużono się danymi pomiarowymi z 2022 r. z dziesięciu stacji monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, znajdujących się na terenie aglomeracji krakowskiej, gdzie wytypowano dwa epizody zwiększonego stopnia zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10. Bazując na oprogramowaniu HYSPLIT, który wykorzystuje wsteczne trajektorie powietrza, przeprowadzono symulację napływu zanieczyszczeń transgranicznych. Następnie analizując system informacji o pożarach FIRMS, podjęto się próby udokumentowania, iż uwzględnione źródła zanieczyszczeń miały pochodzenie naturalne, a działalność człowieka w żaden sposób nie decydowała o emisji i jej wielkości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.