Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2229

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perspektywy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
6
Content available remote Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce
100%
PL
W referacie przedstawiono potencjał hydroenergetyczny Świata, Europy i Polski. Podane zostały przyczyny dotychczasowego niskiego stopnia wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Polski. Wskazano działania jakie powinny być podjęte dla zwiększenia udziału energii elektrycznej z elektrowniach wodnych w bilansie energii elektrycznej Polski.
EN
The present state and perspectives of development in the hydropower generation in the World, Europe and Poland are discussed. The causes of a low degree of utilization of the hydropower generation potential in Poland are given. The actions that should be undertaken to increase a proportion of electricity coming from hydropower plants in the electricity balance in Poland are indicated.
7
Content available remote Rynek usług serwisu pasów
100%
PL
Rozwój przemysłu wymusza postęp w zakresie budowy maszyn oraz wymagań dotyczących warunków ich pracy. Spełnienie tych potrzeb wpływa z kolei na rozwój służb serwisowych. Często to właśnie te wyspecjalizowane w wąskim zakresie przedsiębiorstwa świadczące usługi serwisowe są w stanie, jako jedyne, nadążyć za kroczącym postępem zawiłych wymagań pracy urządzeń. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia popyt kształtuje zatem powstający rynek usług i zakres ich działalności.
10
100%
PL
Pod nowymi rządami Ministerstwo Środowiska zaczyna się powoli zmieniać, choć słowo „powoli” w dotychczasowej pragmatyce Ministerstwa nie oddaje w pełni tego, z czym mamy do czynienia. To pod poprzednimi rządami całe lata wakowały kluczowe stanowiska, takie jak dyrektorzy departamentów. I to nie byle jakich, ale tak ważnych z punktu widzenia prowadzonych reform, jak Departament Gospodarki Odpadami czy Departament Geologii i Koncesji Geologicznych.
EN
When we lock at the plastics development in the 21 st century, we can see a steady continued growht of plastics manufacture and changes in terms of restructuring, associated with focusing on core buisness in the field of basic plastics, and globalization represented by specializatiion and distribution of the work including modern plants on a world scale replacing older capacities. Against the line of present plastics, ranging from polyolefines to polyketones with a very broad spectrum of properties, it is going to be difficult for new polymers to establish themselvs in a group of well-positioned plastics. Thus relatively only a little room will be left for the expansive high performance plastics.
PL
Kiedy patrzymy na rozwój tworzyw sztucznych w XXI wieku dostrzec mozemy stały stały i ciągły wzrost ich wytwarzania oraz zmiany związane z restrukturyzacją produkcji w zakresie tworzyw podstawowych. Widoczna jest także globalizacja przejawiająca się w specjalizacji i rozdziale pracy obejmującym w skali światowej nowoczesne zakłady, które zastępują starsze jednostki wytwórcze. W zetknięciu z obecnymi tworzywami obejmującymi szerokie spektrum od poliolefin do poliketonów o bardzo zróżnicowanych właściwościach, nowym polimerom będzie jednak trudno stworzyć odrębną grupę tworzyw o silnej pozycji rynkowej. Stąd też stosunkowo niewiele miejsca pozostanie dla drogich tworzyw o wysokich właściwościach.
PL
Do Federacji Rosyjskiej należy obecnie połowa wybrzeża Arktyki, a region, od którego zależy przyszły sukces ekonomiczny kraju, generuje piątą część przychodów dla gospodarki. Z punktu widzenia „posesora” wszelkie kroki dążące do ochrony obszaru poprzez modernizację, budowę obiektów i utrzymywanie wysokiej gotowości bojowej jednostek wchodzących w skład Floty Północnej są w pełni racjonalne. Referat ukazuje rewolucyjny charakter zmian, jaki dokonała Federacja Rosyjska w adaptacji sprzętu wojskowego, przygotowania żołnierzy do działań (walki) w trudnych warunkach klimatycznych, oraz stopień modernizacji i perspektywy stojące przed Flotą Federacji Rosyjskiej.
EN
Currently, half of the Arctic coast is in the Russian Federation hands, and the future economic success of the country depends on the region generating the fifth part of the economy. From the standpoint of the "possessor", all steps aiming to protect the area through the modernization, construction of facilities and the maintenance of high combat readiness of the Northern Fleet units are fully rational. This publication describes the revolutionary character of change in the RF Armed Forces, preparation of soldiers to fight in difficult climate conditions and the scope of modernization, future trends and prospects facing the Fleet of the Russian Federation.
PL
Obecnie nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu rynkowego bez dbałości o jakość oferowanych produktów. Równie ważnym czynnikiem sukcesu jest powiązanie celów strategicznych firmy z jej bieżącą działalnością. Metodą ułatwiającą zdobycie przewagi konkurencyjnej jest zrównoważona karta wyników. Umożliwia ona określenie oczekiwań klientów i akcjonariuszy wobec firmy. Sprzyja również podnoszeniu jakości pracy całego personelu poprzez powiązanie misji i celów strategicznych firmy z celami operacyjnymi każdego z działów, jadnostek organizacyjnych czy też pojedynczych pracowników.
first rewind previous Strona / 112 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.