Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 328

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
Crime is a social phenomenon, which is closely related to human behaviour, economics, urban planning and design. The detailed research of six blocks of houses in three Lithuanian cities (Kaunas, Vilnius and Panevezys) with the highest crime rates and the most heterogeneous crimes was performed. Space syntax method, crime prevention through environmental design (CPTED) and correlation analysis were applied. Research results demonstrate that thefts from cars, other thefts, crime against human health, robberies, small-scale hooliganism and intentional damage or destruction of property correlate with particular properties of urban spaces and design elements.
EN
Local spatial development plans, are one of the most important urban landscaping tools. Their goal is, on the one hand, to protect urban space including, inter alia, prevention of creation of illconsidered developments, that are bad to the urban landscape, the environment or the local communities. For this purpose, there is a number of restrictions introduced into local spatial development plans. On the other hand, the role of local plans is also creating the space, so they should be conducive to projects with high-quality architecture, that are often unconventional and innovative, adding new value to the architectural landscape of the city, which could be blocked by too strict regulations. The trick is to create regulations in a way that can help reconcile that two goals.
PL
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, są jednym z głównych narzędzi kształtowania krajobrazu miasta. Ich celem jest z jednej strony ochrona miejskiej przestrzeni, w tym między innymi zapobieganie powstawaniu inwestycji szkodliwych dla krajobrazu miejskiego, środowiska, czy społeczności lokalnych. W tym celu w planach miejscowych wprowadza się szersze ograniczenia. Z drugiej jednak strony rolą planów jest kreowanie przestrzeni, które powinny sprzyjać przedsięwzięciom o wysokiej jakości architekturze, nierzadko nieszablonowym i nowatorskim, wnoszącym nową wartość w architektoniczny pejzaż miasta, których realizację zbyt rygorystyczne zapisy mogłyby uniemożliwić. Sztuką jest takie stosowanie zapisów, aby umiejętnie pogodzić te dwa cele.
EN
In civil societies, urban movements are one of the tools in the process of spatial governance. In Poland, urban activism is beginning to develop together with a budding participation in public life. Therefore, there is a need to assess the scope and efects of the urban movements' actions. The aim of the study was to determine and evaluate their impact on the spatial development in three Polish cities - Poznań, Gdańsk and Gdynia, especially in regard to the procedures in local urban planning and the process of participation. On the basis of the data collected during research and community interviews conducted in these cities, the following factors were analysed: the background and current profile of urban movements, the extent, regularity and efectiveness of their actions, the planning and spatial development initiatives undertaken, their cooperation with the local authorities and their contribution to the enhancement of participatory mechanisms.
5
Content available Szczecin – a city of many hearts
100%
EN
Szczecin's Old Town was destroyed during the Second World War. After the War, as a result of political decisions made at the time, the area's buildings were not rebuilt. In the effect of such actions, the city was left without an old-town market square – a sort of "heart of the city" – for close to five decades. This article discusses the reconstruction of Szczecin's Old Town and analyses the post-war history of the placement of individual public spaces within Szczecin, as an attempt to createa representative place within it, compensating the initial lack of an old-town market square. Because Szczecin's public spaces are characterised by considerable diversity, a typological analysis of these places has also been presented in the conclusions.
PL
Podczas II wojny światowej starówka szczecińska uległa zniszczeniu. Po wojnie w wyniku podjętych decyzji politycznych nie odbudowano zabudowy staromiejskiej. W efekcie takich działań miasto było prawie przez 50 lat pozbawione rynku staromiejskiego – swoistego „serca miasta”. W artykule została w pierwszej kolejności omówiona odbudowa szczecińskiej starówki. Następnie zostały przeanalizowane powojenne dzieje lokowania poszczególnych przestrzeni publicznych w obrębie Szczecina jako próby stworzenia reprezentacyjnego miejsca w mieście rekompensującego początkowy brak rynku staromiejskiego. Ponieważ poszczególne przestrzenie publiczne Szczecina charakteryzują się sporą różnorodnością, została również w podsumowaniu przeprowadzona analiza typologiczna tych miejsc.
6
Content available Whither Warsaw
100%
EN
Warszawa wydostała się spod nazistowskiej okupacji jako zniszczone miasto, a następnie przez cztery dekady była pod sowiecką okupacją. Ludzie, którzy przetrwali, odbudowali Stare Miasto. Warszawa szybko się rozwija i nadrabia zaległości do reszty Europy. Jednakże Warszawa doświadcza też problemów infrastrukturalnych związanych z bezładną zabudową miejską, transportem publicznym, zanieczyszczeniem środowiska i komunikacją metropolitarną bez planowania regionalnego i innych metod zarządzania przestrzennego, znanych gdzie indziej. Wynika to z historycznej awersji do centralnego planowania. Historia tego miasta zapewnia unikalną możliwość studiowania gospodarki przestrzennej na przykładzie zdewastowanych obszarów.
7
Content available remote Československá města v sítích letecké dopravy meziválečného období
100%
EN
In the 1920s, civil aviation began to flourish. Initially, single-engine airplanes carried a few kilos of mail, whereas twenty years later, there were comfortable passenger airplanes in operation that travelled hundreds, even thousands, of kilometres. Locating an airport far away from a city was a problem, as it significantly increased transport times to the city centre. Therefore, proposals were put forward to place airports on buildings in the city centre, such as on Masaryk Railway Station in Prague. For many reasons, especially security, this concept was not developed, which enabled the creation of a civil airport network located in large Czechoslovak cities, intended for both domestic flights and international connections to Western countries. This paper aims to analyse the position of airports in relation to cities, their layouts, equipment and occupancy by regular transport airlines.
8
Content available remote Morska fasada Gdyni – legendarna idea i jej współczesne interpretacje
100%
|
|
nr 2(25)
145-161
XX
The legendary project of the Premiere District in Gdynia conceived in the 1930s presented an enchanting vision of the maritime façade of the city. However, the realisation of that vision was broken by the outbreak of World War II. Today new urban plans of the district have been prepared, but the concepts they propose are debatable in many ways. Aimed at greater density, they are not satisfactory as far as shaping the maritime public space is concerned. One can clearly spot the three main “sins” of the new concepts. Firstly – there is the high, dark grey Sea-Towers building on the President’s Quay with its ground floor destroying the maritime boulevard and its back turned to the city’s public space; secondly - the new master plan introducing only narrow walkways through the densely built-up area along the Quay and throughout the whole urban quarter; and last but not least – the new project of the Cultural Centre in Europe’s Council Park, which forgets to open the visual perspective to the Yachting Basin nearby. In an architectural competition that has recently finished, a much greater understanding for the spatial values of the maritime public space of Gdynia was showed by the winning design of a hotel and office building to be located by SeaTowers. But unfortunately, the efforts of those architects who won the competition cannot compensate for all the mistakes of the general urban concept.
EN
Housing construction in the second half of the twentieth century was intensively developed in Europe and in the whole world. The expansion of industry and the development of cities, initiated at the turn of the 19th and 20th centuries, had a huge impact on urban planning, the creation of housing estates and their location in the city structure. In Wrocław, new postwar housing estates, including single-family housing, were inscribed in the existing urban layout of the city from the inter-war period. Wrocław in the 1920s and 1930s increased its area several times. New, connected areas were intended, above all, for housing construction. After the war, Wroclaw’s planners drew on prewar plans to expand the city, but also updated and modified them, adapting them to the current needs of residents. The article focuses on the urban development of Wrocław from the 1960s to the 1980s in the field of organized single-family housing.
EN
Changes in the attitude of local authorities towards the public participation in the decision making processes have prompted development of new methods of such involvement. As far as the urban planning is concerned, of particular potential is the so-called Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS). One of the tools used for the purpose is a geo-questionnaire, combining the benefits of a standard questionnaire and a map, which permits collecting information on particular sites and on the respondents’ ideas on localisation of new objects and functionalities.Within the project “Geoportal supporting public participation in urban planning”, in the years 2015–2016, a study was undertaken to explore the effectiveness and usefulness of the geo-questionnaire. Five pilot studies were performed in the Poznań and Łódź agglomerations. The geo-questionnaires concerned the local spatial management plan in Rokietnica (Poznań agglomeration), landscape protection in Łódź, conception of the transportation system development in Łódź, conception of urban design of the Łazarski Market in Poznań, and the Map of Local Needs in the city center of Poznań. The aim of the study was to present the preliminary results of the initial implementations of geo-questionnaire developed within the project Geoportal supporting public participation in urban planning. The applications of geo-questionnaire have been analysed taking into account the characteristics of implementation areas, characteristics of users, the effectiveness of recruitment methods and opinions about the tool from two points of view: the respondents and the recipients of results.
14
Content available remote Rowerowe planowanie w mieście na przykładzie doświadczeń Wrocławia
100%
PL
Artykuł przybliża zagadnienia ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w mieście na przykładzie kilkuletnich doświadczeń Wrocławia. Pokazuje istotę tych zagadnień od etapu planowania przestrzennego do realizacji w terenie. Zwraca uwagę na potrzebę współpracy planistów i osób realizujących inwestycje rowerowe. Artykuł przedstawia także przykłady uwzględniania potrzeb infrastruktury rowerowej w planach miejscowych, studium i w realizacjach w terenie. Wskazuje również, na przykładzie Kopenhagi, jak rower jako środek transportu w mieście, może w korzystny sposób wpływać na miejskie przestrzenie publiczne. Prezentuje innowacyjne, w skali kraju, rozwiązania dla tras rowerowych między innymi takie jak: śluzy rowerowe, pasy rowerowe, kontrapasy, sygnalizatory rowerowe.
EN
The article introduces the issue of cycling based on several years of experience in Wroclaw. It shows the essence of these issues from the planning stage to implementation. Indicates the need for cooperation between planners and persons implementing cycle investment. The article presents examples take into account the needs of bicycle infrastructure in local area plans, studies and in implementation on the ground. The example of Copenhagen shows how bicycle, as a means of transport, has positive impact on urban public spaces. It presents innovative on a national scale, solutions for cycle routes include: advanced stop lines, bicycle lanes, contra flows lanes, bicycle lights.
15
Content available remote O "jedni" i "różni"
100%
PL
Omówienie celu nagrody inspirującej model miasta przyszłości.
EN
The aim of the award inspiring future model of the city.
17
100%
EN
Rivers have been an important element of urban development for centuries, affecting human life and providing a number of functions connected with commerce, defence, transport, communication and culture. Today’s river-city relationship takes on a completely different dimension and is considered through the prism of the beauty which shapes the urban landscape and is a key element in integrating its inhabitants. It affects the city’s economic fabric, for instance through increased tourism and investment. Besides, it provides an impetus for the implementation of numerous architectural and urban projects whose task is to integrate its space or, as is often the case, insure the future viability of the riverside, including former port areas. Therefore the aim of this paper is to analyse projects which represent so-called best practice in the restoration of city riverside areas using examples from Western European cities which have experienced the implementation of such projects. The paper presents an analysis of cities selected due to the availability of source materials: Düsseldorf, the largest revitalised area, followed by London and Hamburg, the smallest. It should be emphasised that the author will continue her research on the former port areas, focusing mainly on the German sites.
EN
The aim of the paper is to present cultural heritage of the textile industry, crucial for the past development of central parts of Poland, which could be an important value for supra-regional identity and potential. The analysis based on the case studies of three historical post-industrial complexes includes data examination and study walks. The chosen complexes are situated in Zgierz, Łódź and Żyrardów, i.e. towns that have been subject to consistent and long-term urban regeneration processes done in the spirit of sustainable development and multifunctional exploitation. The conducted analysis proves that the historical and cultural values of these complexes are of supra-regional nature and that their accessibility as well as existing service infrastructure and highlights make them attractive not only locally. The article leads to the conclusion that in order to use their potential to the fullest, there is a need of a common action on the regional level, such as the creation of a cultural route.
EN
The current economic crisis is having a strong impact on socio-economic processes in the development of Russian cities. The impact of the crisis is particularly strong on city territory where the activity of core industrial enterprises, military units or similar institutions has been stopped. In such cases, the situation is directly related to the functioning of military units or one industrial enterprise responsible for the formation of the city. In these cities, the socio-economic situation is unstable and is close to stressful. The average level of unemployment is growing, and the population rate is decreasing. The subject of this article is associated with the processes taking place in areas that are closed administrative-territorial formations (ZATO) of the Ministry of Defence of the Russian Federation in post-Soviet space. The closed town Zvezdniy will be presented as an example.
|
2016
|
tom nr 1
37--43
EN
The use of underground space creates new opportunities for contemporary cities. Underground becomes a promising location for specific technical and industrial facilities, as well as public buildings designated for recreational, commercial and cultural purposes. Due to the growing number of subterranean buildings and increasing human activity below the ground level, it is a challenge for many contemporary cities to integrate the newly emerging facilities with the existing urban structure. This paper presents review of planning and architectural approaches to an effective underground space design. The analysis of so far experience of various cities around the world shows that the functional, spatial or visual integration can contribute towards improving the quality of the urban environment as well as enhancing users' comfort. Among the factors determining the success of the contemporary underground facilities there are both the selection of the functional program and location in the urban structure as well as the detailed design solutions. During the design process the fundamental problems related to integration should be therefore addressed simultaneously at several dimensions – at the city dimension, at the district and close neighbourhood dimension, at a given facility, and sometimes even at individual space.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.