Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arcydziegiel litwor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Stosując zespoły furanokumaryn otrzymane z arcydzięgla lekarskiego (Archangelica officinalis Hoffm.) o znanej aktywności in vitro w stosunku do grzybów patogennych dla człowieka i zwierząt, określono LD50 badanych zespołów stosunku do Ascosphaera apis. Wyciągi z owoców arcydzięgla lekarskiego, okazały się przydatne i skuteczne w terapii grzybicy otorbielakowej pszczół, grzybic skórnych i grzybicy paznokci.
EN
The value of LD50 for Ascosphaera apis was determined for the complexes of furanocumarins extracted from Archangelica officinalis Hoffm. of the in vitro known activity against fungi pathogenic for human and animals. The extracts from the examined plant appeared to be useful and effective in the control of chalkbrood, dermatophytosis and onychomycosis.
PL
Furanokumaryny występujące w surowcach zielarskich, takich jak arcydzięgiel lekarski (Archangelica officinalis Hoffm.), pasternak (Pastinaca sativa L.) oraz barszcz (Heraceleum sosnowskyi Manden.) wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej, a zwłaszcza działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Działanie przeciwgrzybicze jest ukierunkowane na dermatofity oraz na grzyb Ascospliaera apis - patogen pszczoły miodnej. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano metodę otrzymywania zespołów furanokumarynowych metodą ekstrakcji ciągłej, biologiczną metodę oceny aktywności przeciwgrzybiczej in vitro oraz opracowano preparaty zalecane do testów laboratoryjnych i klinicznych.
EN
Furanocoumarins present in raw plant material from Archangelica officinalis Hoffm., Pastinaca sativa L. and Heraceleum sosnowskyi Manden. possess a large spectrum of biological activity including antibacterial and antifungal action. Antifungal spectrum of activity is directed towards dermatophytes and Ascosphaera apis, the causative agent of chalkbrood of the honeybee. A method of obtaining furanocoumarin complex, biological method of evaluation of antifungal activity in vitro and preparates for laboratory investigations and clinical tests have been done.
PL
Zastosowano ekstrakcję nadkrytyczną przy użyciu czystego dwutlenku węgla do bezpośredniego wyodrębniania czystych frakcji furanokumaryn z owoców Archangelica officinalis Hoffm. Frakcjonowana ekstrakcja uzyskana na drodze zmiany gęstości nadkrytycznego dwutlenku węgla w temperaturach od 40 do 100°C pozwoliła na otrzymanie czystych frakcji olejków eterycznych i furanokumaryn. Jakościowy i ilościowy sklad ekstraktów wyznaczano przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (IIPLC) oraz kapilarnej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym (CC/MS). Porównano odzyski otrzymane w procesie ekstrakcji nadkrytycznej z odzyskiem otrzymanym podczas wyczerpującej ekstrakcji chloroformem w aparacie Soxhleta, przyjmując ten ostatni za 100% dla każdej badanej furanokumaryny. Trzy furanokumaryny: ksantotoksyna. bergapten i imperatoryna byly głównymi składnikami czystych frakcji (czystość do 95%). W relacji do ekstrakcji w aparacie Soxhleta, ich odzysk wynosił odpowiednio: 120, 78 i 95%.
EN
For direct isolation of pure furanocoumarins fractions from the fruits of Archangelica officinalis Iloffm. supercritical fluid extraction wilh pure carbon dioxide was applied. Pure fractions of essential oils and furanocoumarins were obtained by changing the density of supercritical carbon dioxide at the temperature range of 40 to 100 C. Qulilative and quantitative analyses of the extracts were determined by means of IIPLC and capillary GC-MS. Supercritical fluid extraction recoveries were compared willi those obtained during extraction in Soxhlet extractor willi chloroform assuming the latter as 100% for each of I'uranocoumarin. Three furanocoumarins were the main components of pure fractions xanthotoxin, bergapten, and imperatorin.. Their recoveries in relation to Soxhlet extraction were 120, 78. and 95% respectively.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.