Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mleko towarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Prowadzone w 194 gospodarstwach rodzinnych badania wykazały, że produkcja mleka towarowego jest opłacalnym kierunkiem produkcji tylko w gospodarstwach obszarowo dużych i posiadajacych stado krów większe niż 10 sztuk. Z powyższego względu do 2005 roku powinna mieć miejsce w województwie białostockim koncentracja produkcji mleka, w wyniku czego około 50 % dotychczasowych producentów z produkcji zostanie wyeliminowana.
EN
The studies conducted in 194 milk production farm showed that milk production process is profitable only in such farms that are of relatively big size and with cows number higher than 10. According to the above it is assumed that milk production in Białystok region should become more concentrated by the year 2005, and the thus leading to elimination of 50% of current milk producers.
PL
Badaniami objęto 233 próby mleka towarowego (115 – sezon letni, 108 – sezon zimowy) pobrane w jednym roku bezpośrednio z cystern na terenie 5 zakładów mleczarskich (A, B, C, D i E) z regionu lubelskiego. W mleku oznaczono zawartość tłuszczu, białka, laktozy i suchej masy oraz ogólną liczbę drobnoustrojów, ogólną liczbę drobnoustrojów psychrotrofowych i miano coli. Wykazano, że surowiec skupowany w miesiącach zimowych miał istotnie (α=0,01) korzystniejszy skład chemiczny. Oceniane mleko towarowe spełniało aktualnie obowiązujące wymagania unijne pod względem jakości mikrobiologicznej, gdyż ogólna liczba drobnoustrojów wynosiła przeciętnie 73,87 tys./ml, w tym 46,9 tys./ml bakterii psychrotrofowych. Surowiec dostarczany do zakładów w okresie zimy charakteryzował się jednak nieco gorszą jakością mikrobiologiczną w odniesieniu do OLB (77,89 tys./ml vs 69,60 tys./ml). W próbach mleka pobranych w miesiącach letnich stwierdzono natomiast większą zawartość bakterii psychrotrofowych (50,32 tys./ml vs 43,29 tys./ml). Miano coli w badanym surowcu wahało się od 0 do 10-6. W lecie wyższy był udział prób, w których nie stwierdzono skażenia pałeczką okrężnicy (40,9%), ale jednocześnie wyższy był również udział (5,2%) prób o naj­wyższym skażeniu, tzn. rzędu 10-6 (w zimie odpowiednio: 32,4% i 2,8%).
EN
The study included 233 market milk samples (115 in the summer season and 108 in the winter season) collected at five dairies (A, B, C, D and E) in the Lublin region, directly from tank lorries, during the course of one year. The following milk parameters were determined: content of fat, protein, lactose and dry matter, total number of bacteria, total number of psychrotrophic bacteria, and coli titre. The raw material purchased in the winter months had a significantly (α=0.01) more favourable chemical composition. The market milk complied with the current requirements of the European Union in terms of microbiological quality, as the total number of bacteria was on average 73,870/ml, including 46,900/ml psychrotrophic bacteria. The raw material supplied to dairies in the winter was of slightly lower microbiological quality in terms of the total number of bacteria (77,890/ml vs. 69,600/ ml). More psychrotrophic bacteria (50,320/ml vs. 43,290/ml) were found in the milk samples collected in the summer months. The coli titre in the raw material ranged from 0 to 10-6. A higher percentage of samples with no Escherichia coli contamination (40.9%) was obtained in the summer, while at the same time a higher percentage of samples (5.2%) with a higher level of contamination ( 10-6) was also noted in this period (compared to 32.4% and 2.8%, respectively, in the winter).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.