Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Apis mellifera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Pestycydy są powszechnie wykorzystywane w rolnictwie, ale negatywnie oddziałują na środowisko, w tym na pszczołę miodną. Badano wpływ pestycydów na przeżywalność oraz poziom chromu i srebra w organizmie pszczoły miodnej. W doświadczeniu laboratoryjnym wykazano niewielki wpływ badanych pestycydów na zawartość chromu i srebra, ale powodowały one wysoką śmiertelność. Fungicydy i herbicydy powodowały obniżenie spożycia pokarmu przez pszczoły w porównaniu z próbą kontrolną.
EN
Six com. pesticides were tested for honey bee mortality and cumulation of Ag and Cr in their body. The pesticides were delivered with a sugar syrup. One of the insecticides was particularity toxic (100% toxicity). The presence of the pesticides in syrup resulted in a decrease in its uptake but did not affect the Ag and Cr content in the bees body
EN
We examined the effect of amphotericin B (AmB) on the following enzymatic markers: aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), and on non-enzymatic markers: glucose, triglycerides, and proteins in the haemolymph of a model organism, Apis mellifera. AmB is an antifungal antibiotic. Despite its toxicity, it is used to treat disease conditions. The haemolymph of honey bees is considered as an analogue of human blood, and changes in marker values indicate pathological states, both in humans and honey bees. Three groups of caged bees were fed sugar syrup (the control group). The syrup was supplemented with AmB at concentrations of 0.25 mg/ml (AmB-25) and 0.50 mg/ml (AmB-50). The authors observed that the biochemical markers were age-related in the control group. Decreased values of the enzymatic markers in the AmB-treated groups confirm that AmB has a negative effect on the organism. The higher the dose of the antibiotic, the greater the increase in the concentration of the non-enzymatic markers. Our research shows that honey bees are an important model for studying the effects of AmB.
EN
The study was aimed at investigating whether keeping colonies on small-cell combs (cell width of 4.93 mm), in combination with natural selection resulting from the lack of V. destructor treatment, leads to an intensification of hygienic behaviour. We also sought to determine whether the very transfer of colonies treated against V. destructor (without natural selection) onto small-cell combs causes an intensification of hygienic behaviour. Hygienic behaviour was monitored in both varroatosis-treated and untreated colonies kept on small-cell combs, as well as in two control groups consisting respectively of varroatosis-treated and untreated colonies kept on combs with standard size cells (cell width of 5.56 mm). Regardless of whether they had been treated or not, the colonies kept on the small-cell combs removed dead pupae (needle test) faster than the colonies kept on the standard-cell combs, both treated and untreated. In this way, we demonstrated that hygienic behaviour can be intensified by transferring colonies onto small-cell combs, even without natural survival selection resulting from the lack of treatment against V. destructor. The practical use of this method, however, requires further studies of various bee populations, as they may differ significantly in the intensity of hygienic behaviour and, possibly, in their aptitude for being kept on small-cell combs.
EN
:Effect of mating nucs spacing and subspecies of honey bee (Apis mellifera) on the drifting of queens returning from mating flights. The loss of honeybee queens during mating flights increases the cost of their production. The aim of the study was to examine if the spacing of nucs influences the drifting of queen honey bees which return from mating flights. The study also compared the drifting of Carniolan (A. m. carnica) and Italian (A. m. ligustica) queens. We examined the total of 89 queens which were placed in mating nucs together with about 1000 workers. Some of the mating nucs were arranged in rows spaced 30 centimetres apart, without any landmarks, and other nucs were spaced a few meters apart, next to trees or bushes. Each group of nucs included Carniolan and Italian queens. The results show that significantly more queens failed to return from mating flights to nucs placed in rows without any landmarks (51%) than from those placed next to trees or bushes (7%). The study also showed that there is no significant differences between level of drifting of Carniolan and Italian queens.
PL
Wpływ ustawienia ulików weselnych oraz podgatunku pszczoły miodnej (Apis mellifera) na błądzenie matek powracających z lotów godowych. Straty matek pszczelich podczas lotów weselnych zwiększają koszty ich produkcji. Celem pracy było zbadanie, czy sposób ustawienia ulików weselnych wpływa na błądzenie matek powracających z lotów godowych. Porównano również błądzenie matek kraińskich (A. m. carnica) i włoskich (A. m. ligustica). Ogółem zbadano 89 matek, które znajdowały się w ulikach weselnych z około tysiącem robotnic. Część ulików ustawiono w rzędach w odległości około 30 cm od siebie, a część przy drzewach lub krzewach w odległości kilku metrów. W każdej grupie ulików były matki kraińskie i włoskie. Stwierdzono, że z ulików weselnych ustawionych w rzędzie, bez punktów orientacyjnych ginie, podczas lotów godowych, istotnie więcej matek (51%) niż z ulików ustawionych przy drzewach lub krzewach (7%). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy błądzeniem matek kraińskich i włoskich.
EN
The aim of this study was to learn the strength of floral fidelity of honeybee colonies and to find what is the relationship between this trait and the amount of collected pollen. The observations were carried out in 2003 and 2004 on 10 honeybee colonies. The pollen was gathered from pollen loads collected using a pollen trap with a 5-mm screen mesh. A scanning electron microscope was used to view pollen grains in order to determine the number of plant species visited by the bees. The mean values of floral fidelity estimated individually for each experimental colony ranged from 40.1 to 75.7% in the first year, and from 45.1 to 67.3% in the second year of the studies. Correlation between floral fidelity and the quantity of collected pollen was observed in 60% of the colonies in the first year and in 70% in the second year. Recurrence of this relationship over the period of two years was found in only 30% of the studied honeybee colonies.
EN
Honey bees (Apis mellifera) are constantly exposed to contact with many types of pathogens. However, during evolution they developed a number of immune mechanisms. At the individual level, they comprise 1) resistance mechanisms associated with anatomical and physiological barriers of the body, 2) cell-mediated immunity involving hemocytes (including plasmocytes, lamellocytes, and granulocytes), 3a) congenital humoral resistance related to the activity of lysozyme (N-acetylmuramylhydrolase), the prophenylooxidase system (ProPO) and hemagglutinins (lectins), and 3b) induced humoral resistence based on the action of antimicrobial peptides: apidicines, hymenoptecin, and defensins. In addition to the individual resistance of each bee, there is also a defense mechanism activated at the colony level. Shared secretion resistance is connected with the presence of antipathogenic compounds in secreta and in bee products. Social immunity is associated with hygienic and nursing behaviors, as well as with age polyethism in the colony, swarming (and the emergence of rebel workers), and the changing behavior of sick individuals. Many aspects and interactions between different types of resistance and immunity still remain unexplored. However, current research trends revolve around clarifying uncertainties so as to strengthen the natural resistance of bees and fight against pathogens that threaten the insects.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.