Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 404

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czosnek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Czosnek jako lek roślinny zmniejsza cały szereg czynników ryzyka odgrywających decydującą rolę w powstawaniu i rozwoju miażdżycy, a mianowicie: poprzez obniżenie całkowitego i LDL-cholesterolu, wzrost HDL-cholesterolu, zmniejszenie stężenia triglicerydów i fibrynogenu surowicy, obniżenie ciśnienia krwi tętniczej, wspomaganie ukrwienia narządów, zwiększenie fi- brynolizy, hamowanie agregacji trombocytów oraz zmniejszenie lepkości osocza. W czteroletnich rozpoznawczych badaniach klinicznych w celu ustalenia „objętości miażdżycowych płytek" uzyskano pod wpływem standaryzowanego drażowanego proszku czosnkowego (900 mg/dzień LI 111) nie tylko 9-18%-owe zmniejszenie objętości płytek, a w 3%-ach ich ustępowanie u wszystkich uczestników próby, lecz wykazano również kilka kierunków fitofarmakolo- gicznej pleiotropii tej rośliny leczniczej: obniżenie poziomu LDL o 4%, podniesienie stężenia HDL o 8%, obniżenie ciśnienia krwi o 7%. Do obniżenia tętniczego ciśnienia krwi przyczynia się dodatkowe otwarcie kanałów Kęa w ściankach komórek naczyń mięśni gładkich, co powoduje ich hiperpolaryzację. Taka hiperpola- ryzacja membran zamyka ok. 20% kanałów Ca2+ typu L, co prowadzi do rozszerzenia naczyń. Naczynia wieńcowe u ludzi reagują przy rozszerzeniu średnicy naczyń o 4%, polepszeniem przepływu wieńcowego o 18%. Takie działanie pleiotropowe czosnku prowadzi do całościowego obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego zawału serca i udaru mózgowego o ponad 50%.
EN
Garlic as a herbal remedy reduces a multitude of risk factors which play a decisive role in the genesis and progression of arteriosclerosis: decrease in total and LDL-cholesterol, increase in HDL-cholesterol, reduction of serum triglyceride and fibrinogen concentration, lowering of arterial blood pressure and promotion of organ perfusion, and, finally, enhancement in fibrinolysis, inhibition of platelet aggregation, and diminution of plasma viscosity. In a prospective, 4-year clinical trial with primary endpoint „arteriosclerotic plaque volume", it was proven not only a 9-18% reduction and 3% regression in plaque volume of the total collective under the influence of standardized garlic powder dragées (900 mg/day LI 111), but also some facets of the phytopharmacologic pleiotropy of this herb: decrease in LDL level by 4%, increase in HDL concentration by 8%, and lowering in blood pressure by 7%. The reduction of arterial blood pressure is due to an additional opening of KCa ion channels in the membrane of vascular smooth muscle cells that effects its hyperpolarization. This membrane hyperpolarization closes about 20% of the L-type Ca2+ channels, consequence of which is vasodilatation. In human coronary arteries, the increase in vascular dimeter by 4% is closely associated with an improvement of coronary perfusion by 18%. These pleiotropic effects of garlic result in a total reduction of cardiovascular risk for infarction and stroke by more than 50%.
PL
Celem badań była optymalizacja procesu zamrażania czosnku pospolitego Allium sativum L. formującego pędy kwiatostanowe. Badania prowadzone były w aspekcie zachowania barwy i struktury. Obróbka wstępna obejmowała jedynie usunięcie okrywy zewnętrznej z pojedynczych ząbków czosnku, bez stosowania operacji termicznych. Materiał opakowany próżniowo i nie opakowany zamrażano w powietrzu o temperaturze -10 do - 180°C, w glikolu o temperaturze -20 do - 40°C i w ciekłym azocie ( -196°C). Rozmrażanie przeprowadzano w powietrzu o temperaturze 17-20°C (wszystkie próby) i w wodzie o temperaturze 30°C (próby opakowane próżniowo). W wyniku przeprowadzonych doświadczeń uzyskano krzywe zamrażania i rozmrażania czosnku oraz dokonano wizualizacji i oceny struktury. Najlepsze zachowanie barwy i struktury uzyskano w przypadku zamrażania w glikolu, gdzie szybkość zamrażania była porównywalna z uzyskiwaną w czasie zamrażania w powietrzu o temperaturze -130 do -150°C.
EN
The objective of the studies was freezing optimization of common garlic Allium sativum L. forming inflorescence shoots and aimed at structure maintenance. Prior to the studies dehulling of single cloves was performed and the material was not subjected to any heat treatment. The garlic was frozen in air at temp. - 10°C to - 180°C, in glycol from - 20°C to - 40°C and in liquid nitrogen at - 196°C loose and in vacuum package. Thawing was carried out in air 17-20°C (all samples) and in water (vacuum packed samples) at 30°C. As result the freezing and thawing curves as well as visualization of samples structure were obtained. It was found that colour and structure of garlic is maintained best at freezing in liquid when the freezing rate is close to that in air achieved at temperature - 130°C to -150°C.
EN
In the series of laboratory experiments the garlic slices 2 mm thick were dried by convection at the temperatures 54, 60, 66, 71 and 75°C. Mathematical model of drying solids within the period of constant drying rate was used to analyse the experiment results. On the basis of experiment results heat transfer coefficients were determined at various wet-and-dry bulb temperature differences, using mathematical model of drying solid bodies in the period of constant drying rate and the criterion numbers. The values of calculated heat transfer coefficient ranged within 5.7-11.8 W/m²K. It was found that either heat transfer coefficient in garlic slices and their initial drying rate depended on wet-and-dry bulb temperature difference.
PL
Wykonano serię eksperymentów konwekcyjnego suszenia plasterków czosnku w temperaturze 54, 60, 66, 71 i 75°C. Przeanalizowano uzyskane wyniki wykorzystując do tego celu matematyczny model procesu suszenia ciał stałych w okresie stałej szybkości suszenia. Współczynniki wnikania ciepła wyznaczono na podstawie wyników eksperymentów, przy różnych wartościach różnicy psychometrycznej, wykorzystując matematyczny model wysychania ciała stałego w okresie stałej szybkości suszenia oraz liczb kryterialnych. Obliczony współczynnik wnikania ciepła przyjmował wartości 5,7-11,8 W/m²K. Stwierdzono zależność współczynnika wnikania ciepła do plasterków czosnku oraz początkowej szybkości suszenia od różnicy psychometrycznej.
17
Content available Obserwacja mitozy
88%
EN
Author proposes short squash method with orcein and Allium sp., practical in didactics especially and gives some remarks as for karyological observations.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.