Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 965

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enzymy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
PL
Opracowanie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie enzymów ma na celu ochronę zdrowia konsumenta przez wdrożenie procedury oceny bezpieczeństwa enzymów przy udziale Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA. Ponadto wejście w życie tego rozporządzenia pozwoli na jednoznaczne uregulowanie stosowania i znakowania enzymów w środkach spożywczych, czyli zagadnień, które obecnie budzą wiele pytań i wątpliwości producentów.
PL
Stosowanie preparatów enzymatycznych w przykładowo pokazanych procesach obróbki bawełny: odklejania, biopreparacji i usuwania resztek wody utlenionej, daje bardzo wymierne efekty dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz w zdecydowany sposób zmniejsza zużycie wody i energii.
PL
W pracy dokonano przeglądu typów analiz z udziałem enzymów, takich jak: analiza bezpośrednia i pośrednia oraz analiza hamowania aktywności enzymów. Omówiono również zalety i niedogodności wynikające z zastosowania enzymatycznych analiz żywności.
EN
This paper describes analyses of food in which enzymes are used directly, indirectly or enzyme inhibition is observed. Also numerous advantages of food analyses with the use of enzymes as well as the disadvantages are discussed.
EN
The synthesis of estrogens from androgens is catalyzed by an enzyme complex called aromatase, and therefore has a unique potential to influence the physiological balance between the sex steroid hormones. This enzyme complex consists of two components: aromatase cytochrome P450 and NADPH-cytochrome P450 reductase. Aromatase is conserved amongst all vertebrates and mammals in particular. It is a member of the cytochrome P450 super-family of enzymes. Within this, aromatase cytochrome P450 is presently the sole member of family 19, and is encoded by the gene known as CYP19 which contains a number of tissue-specific promoters that direct aromatase expression in different tissues via alternative splicing. A number of tissues in mammals have the capacity to express aromatase. These include the ovaries and testes, the placenta, adipose tissue, osteoblasts of bone, vasculature smooth muscle, and numerous sites in the brain.
PL
Praca dotyczy modelu membrany z warstwą aktywnego białka immobilizowanego na jej powierzchni. Proces prowadzony jest w układzie rozpuszczalnik organiczny . woda, gdzie rozpuszczalnik organiczny stanowi rezerwuar hydrofobowego substratu dyfundującego do strefy reakcji. Model membrany rozszerzono o inaktywację enzymu w czasie oraz nieliniową kinetykę reakcji. Uzyskano rozwiązanie numeryczne modelu, które pozytywnie zweryfikowano na podstawie reakcji hydrolizy maślanu glicylu.
EN
The paper concerns the model of membrane with catalytic layer of protein immobilized on membrane surface. Process was carried out in organic phase-water system where organic serves as hydrophobic substrate reservoir. Model of membrane was developed by introduction of enzyme inactivation and nonlinear kinetics. A numerical model solution was received and verified on the base of glycidyl butyrate hydrolysis reaction.
PL
Na przykładzie izopropanolizy trikaprylanu glicerolu przedstawiono analizę opracowanego, matematycznego modelu enzymatycznej, 1,3-regioselektywnej alkoholizy triacylogliceroli katalizowanej przez lipazy. Model zakłada: następczośc poszczególnych etapów alkoholizy, nieodwracalnośc rozrywania wiązań acylowych w cząsteczkach glicerydów, występowanie migracji grupy acylowej z pozycji 2- w pozycję 1 . monoacylogliceroli oraz dezaktywację lipazy zachodzącą w trakcie procesu.
EN
Detailed analysis of new, mathematical model of enzymatic, 1,3-specific triacylglycerols alkoholysis catalyzed by lipases was discussed based on experimental data of tricaprylin isopropanolysis. Irreversibility of acyl bounds cleavage in glycerides, reversible monoglycerides isomerization and irreversible enzyme deactivation has been assumed. A good agreement between the model and experimental data has been obtained.
EN
Bioremediation is considered the use of biological agents to transform pollutants into innocuous products. The main biological agents of bioremediation are microorganisms and plants (phytoremediation) and their enzymes. A large number of bacteria and fungi are able to transform, partly or completely, many xenobiotic organic compounds. The use of microorganisms to remediate a polluted environment may, however, present some limitations, such as adsorption of microbial cells on solid particles, diffusion constraints, competition effects by indigenous microorganisms, and inhibition by toxic compounds. A possible strategy for overcoming these drawbacks is the use of enzymes, which could be obtained, in large quantities from microbial populations as well as from plants. As it is well known, enzymes can be active outside the parent cells. The extracellular activity of enzymes is expected to be increasingly exploited in future bioremediation technologies. To prevent losses of enzymatic activity under severe field condition, many investigation have been focused on developing methods to stabilize enzymes, preferably by immobilization on solid supports or by gel coating. The use of enzymes naturally stabilized in plant tissues also has been investigated. Basically, two classes of enzymes are examined for bioremediation purposes, i.e., oxidoreductases and hydrolases, including enzymes highly efficient in the transformation of several pollutants. The feasibility of enzymatic treatment has been demonstrated mainly in laboratory studies but some attempts at field scale were done as well. For example, several fungal phenoloxidases effectively oxidised xenobiotic phenols and anilines through polymerization or binding to humus. Tyrosinase was used as a free enzyme to dephenolize different wastewater samples. Both free and immobilized laccase and peroxidase were applied to detoxify soils polluted by 2,4 dichlorophenols. Further studies are necessary to identify additional enzymes that can be able to transform the increasing number of chemicals polluting the environment.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.