Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This brief paper constitutes a critical evaluation of the silent PP-hypothesis of Hornstein and Polinsky (2010), a key element in their accounting for the bleeding of the Minimal Link Condition in a movement-based account of Subject Control across an object. It appears that while their evidence for the presence of the silent PP in constructions with the verb promise in English is well motivated, such an assumption cannot be adopted for Polish, a language where the indirect object of subject control verbs and control shift verbs is not found within a PP and can even appear in a structural case (Accusative). Thus from the perspective of comparative studies the inadequacy of the silent PP-hypothesis is a considerable problem for the movement-based approach to control. Yet, as a brief survey of other current solutions to the MLC problem with promise shows, no alternative proposal is free from serious limitations of its own.
2
88%
EN
Previous Monte Carlo studies have investigated the multileaf collimator (MLC) contribution to the build-up region for fields in which the MLC leaves were fully blocking the openings defined by the collimation jaws. In the present work, we investigate the same effect but for symmetric and asymmetric MLC defined field sizes (2×2, 4×4, 10×10 and 3×7 cm2). A Varian 2100C/D accelerator with 120-leaf MLC is accurately modeled for a 6MV photon beam using the BEAMnrc/EGSnrc code.Our results indicate that particles scattered from accelerator head and MLC are responsible for the increase of about 7% on the surface dose when comparing 2×2 and 10×10 cm2 fields. We found that the MLC contribution to the total build-up dose is about 2% for the 2×2 cm2 field and less than 1% for the largest fields.
3
Content available remote Weryfikacja realizacji technik dynamicznych w radioterapii
71%
PL
Technika dynamiczna w radioterapii została wprowadzona do praktyki klinicznej w polskich ośrodkach onkologicznych na przełomie XX i XXI wieku. Technologia ta bazuje na zmianie kształtu pola wiązki w trakcie zabiegu napromieniania. Technika dynamiczna powinna być weryfikowana pod kątem zgodności dawki obliczonej z aplikowaną w czasie seansu terapeutycznego oraz precyzji realizacji terapii. Niestety wypracowane metody weryfikacji technik statycznych, w których kształt wiązki promieniowania jest stały w czasie, nie mogą być wprost wykorzystane do sprawdzenia dynamicznego kształtowania wiązki. Dlatego kontrola jakości technik dynamicznych radioterapii jest obecnie bardzo szybko rozwijającą się dziedziną dozymetrii klinicznej. Weryfikację dawki i jej rozkładu można prowadzić na kilka sposobów, wykorzystując fantomy pomiarowe, urządzenia obrazowania zintegrowane z aparatem terapeutycznym lub urządzenia niezależne przy zastosowaniu oprogramowania dostępnego komercyjnie bądź utworzonego przez siebie. Większość stosowanych metod weryfikacji dawki w technikach dynamicznych wykonywana jest przed rozpoczęciem leczenia (pomiary dawek oraz ich rozkłady). W artykule przedstawiono metody dozymetrii, pomiarów fantomowych dawek i ich rozkładów oraz doświadczenia własne związane z dozymetrią portalową oraz MLC.
EN
Dynamic treatment technique was introduced into Polish oncology centers radiotherapy clinical practice at the turn of XX and XXI centuries. This technique involves modification of treatment field shape during the therapeutic session. Like any other irradiation technique, it needs to be verified, whether the calculated dose distribution is consistent with delivered during the treatment session. Unfortunately, developed verification methods of static treatment technique, within which the shape of the treatment field is constant during the procedure, cannot be directly used for dynamic treatment techniques verification. This is why the quality assurance of dynamic treatment techniques is very fast growing field of clinical dosimetry. Verification of dose and its distribution can be carried out in several ways using measurement phantoms or imaging devices integrated or not with biomedical accelerator. It is also possible to use locally developed or commercially available software to verify treatment session information stored in the databases. Most of the dose distribution verification methods are performed before patient starts the treatment. Dosimetry methods, phantom measurements of doses and dose distributions, as well as own experiences with portal dosimetry and MLC, were presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.