Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Micellar Liquid Chromatography from Green Analysis Perspective
100%
EN
Micellar liquid chromatography (MLC) is a simple well-established branch of high-performance liquid chromatography. The applications of MLC for the determination of numerous compounds in pharmaceutical formulations, biological samples, food, and environmental samples have been growing very rapidly. MLC technique has several advantages over other techniques, such as simultaneous separation of charged and uncharged solutes, rapid gradient capability, direct on-column injection of physiological fluids, unique separation selectivity, high reproducibility, robustness, enhanced luminescence detection, low cost, and safety. This review is devoted to the evaluation of the agreement of MLC with the principles of green chemistry which recently represents a universal trend. Also, it provides an overview on the basics of MLC, in addition to a survey of MLC methods published in the past five years for the assay of various compounds in different matrices.
EN
The aim of the study was the microbiological analysis using a luminometer of surfaces intended for food preparation in mass catering establishments. Four production stations were selected for the research (cutting and portioning cold meats, processing vegetables, processing raw meat, and the serving line). In addition, samples were taken from the hands of the meal prep staff at those workstations. The biological contamination was measured using a 3MTM Clean-TraceTM NGi mobile Luminometer with a set of 3M reagents. The hygiene status (RLU) of working surfaces and hands at different kitchen stations was compared. The values of RLU measurements taken from the surface of the hands working on the cured meat cutting and portioning station differed significantly from the values obtained from the surface of the hands working on the food serving station (p < 0.05). A similar relationship was found when comparing the RLU values for the working area of both of these stations.
PL
Wszystkie proponowane metody oznaczania flawonoidów i ich metabolitów z ekstraktów surowców roślinnych wpisują się w najnowsze tendencje bioanalityki.
PL
Mikroorganizmy są grupą organizmów, która odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka. Istnieje wiele metod analizy mikroorganizmów, jednak od niedawna stosuje się w tym celu analizę za pomocą technik łączonych, głównie laserowej desorpcji/jonizacji wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu połączonej z pomiarem jej masy w spektrometrze mas (MALDI TOF MS).
6
Content available Plankton jako wskaźnik klasy czystości wody
51%
PL
Na przełomie lipca, sierpnia i września obserwowano zróżnicowanie gatunkowe planktonu jeziora Droszków w województwie lubuskim, gminie Zabór. Ponadto wykonane zostały badania sanitarne wody jeziora przeprowadzone w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) w Zielonej Górze oraz badania fizykochemiczne przeprowadzone przez centralne laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem prowadzonych obserwacji była ocena jakości wody jeziora Droszków i określenie metodą biologiczną jego klasy czystości. W drugiej połowie sierpnia zaobserwowano zakwit sinic. Gatunkiem dominującym były Mikrocystis flos-aque oraz Anabaena solitaria. Bardzo licznie występowały też złotowiciowce, a w szczególności Synura uvella i Dinobryon divergens. W prowadzonych badaniach skupiono się na określeniu stopnia klasy czystości wody jeziora poprzez obserwację mikroskopową planktonu. Dla porównania przydatności metody biologicznej wykonano badania fizykochemiczne i sanitarne. Wyniki przeanalizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
EN
The purpose of the diploma paper was analyzing literature on the subject of trophy and eutrophication of water reservoirs, water quality in lubuskie province and review and description of water microorganisms and their place in a lake to perform biological analysis of water quality class based on the collected plankton samples. In July, August and September different species of plankton of the lake Droszków in Lubuskie province, commune Zabor were observed. Moreover sanitary tests of the lake were performed in Water Treatment Station (ZUW) in Zielona Góra and furthermore physicochemical tests were made by the central laboratory of the Institute of Environment Engineering of the University of Zielona Góra. The purpose of conducted observation was evaluation of the water quality of Droszków lake and specifying its quality class using biological method. In the second half of August cyanobacterial blooms was observed. The dominating species were Microcystis flos-aque and Anabaena solitaria. Numerous Chrysophyceae were also observed in particular Synura uvella and Dinobryon divergens. The conducted research focused on definition of the quality class of the lake water by microscopic observation of plankton. To compare the relevance of biological method also physicochemical and sanitary tests were made. The results were analyzed according to the Regulations of the Minister of Environment dated 11.02.2004 on classification the condition of surface and underground water, monitoring method and results interpretation and finally presentation of such water quality (J.o.L. No. 32, item 284).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.