Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suffixation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the paper is to seek an answer to the question how word-formation patterns, such as modification, transposition and mutation are realised with reference to Danish suffixal derivatives and to report on the ways that the main Danish suffixes have been described by various authors. It turned out that the right hand-head-rule is more often realized in Danish nominal derivatives than in German ones.
2
Content available remote Perzister
63%
EN
A new microbiological term, persister, i.e., a bacterium persisting in the cell, is discussed. It is argued that of its several forms found in scientific texts, the inanimate noun perzister with the suffix -er is the (most) appropriate one.
EN
Unlike the study of polysemy on the lexical level, the polysemy of word formation units still remains understudied in Croatian linguistics. The present paper concentrates on the polysemous suffixes -ač and -aš, since it is the derivations by these suffixes that prove most numerous in the corpus of new Croatian words. Apart from listing the most frequent semantic categories that the words derived by the suffixes -ač and -aš belong to, the paper analyzes the bases used to form new words by means of the two suffixes and their structure. Since the semantic fields of words derived by the suffixes -ač and -aš partly overlap (e.g. “agent” dodavač and softveraš), the paper will address the share of the two suffixes in the process of forming new words and try to predict the future direction of semantic changes involving the suffixes -ač and -aš.
PL
W odróżnieniu od polisemii na poziomie leksykalnym w językoznawstwie chorwackim polisemia jednostek słowotwórczych wciąż pozostaje obszarem niezbadanym. W niniejszej pracy uwaga została poświęcona polisemicznym sufi ksom -ač i -aš, ponieważ wyrazy pochodne właśnie z tymi przyrostkami są najliczniejsze w korpusie nowych wyrazów chorwackich. Zostały tu wyodrębnione najczęściej występujące grupy znaczeniowe, do których należą wyrazy utworzone za pomocą sufiksów -ač i -aš. Ponadto w pracy poddano analizie podstawy słowotwórcze, od których tworzone są nowe słowa z tymi przyrostkami, a także ich struktura. Z uwagi na to, iż pola semantyczne wyrazów pochodnych z sufiksami -ač i -aš częściowo się pokrywają (na przykład ‘wykonawca czynności’: dodavač i softveraš), uwagę poświęcono również zróżnicowaniu tych dwóch sufiksów w procesie powstawania nowych wyrazów, a także podjęto próbę określenia przyszłego kierunku zmian semantycznych dotyczących sufiksów -ač i -aš na podstawie neologizmów tworzonych przy użyciu tych przyrostków.
EN
The article is an attempt to present the characteristics of Russian and Polish verbs with the meaning of the excessive intensity of action in a possibly concise form. The analyzed lexical units have been retrieved from Russian and Polish dictionaries on the basis of the existing source literature and the author’s own investigations. The aim  of the article is to compare the word formative structure of the verbs and analyze their semantics on the basis of the prefixes occurring in the lexical material. The quantitative and qualitative analyses have been conducted. The cases of word-formative synonymy have been described and the largest groups of lexical synonyms have been highlighted.
EN
Studies of Czech neologisms usually focus on neologisms found in standard texts or in a collaborative online dictionary including mostly expressive words, invented words and the like. The paper attempts to bridge the gap by focusing on less formal and standard, yet fully authentic texts, i.e., user reviews in the Czech-Slovak film database. Based on 2,006 novel lexical units found on the website, it is shown that while neologisms are mostly found among lexical words, some are also found among grammatical, supposedly closed-class words. It is illustrated that derivation by suffixes and prefixoids as well as compounding are the most productive processes, yielding some surprisingly productive types of new words. Finally, the paper focuses on three prominent patterns found among the neologisms (X-árna, V-ačka, and homo-N) and points out their relevance, thus illustrating that studies of neologisms do not need to be trivially descriptive and classificatory but can point towards more general issues, both theoretical and methodological.
6
Content available remote Utvářenost slov vstupujících do pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku:
63%
EN
The article explores the formation of nouns and adjectives entering the anoikonyms of Moravia and Silesia. The presented survey is based exclusively on the headword-book containing 33 000 headwords, which was processed at the Department of Dialectology of the Academy of Science of the Czech Republic in Brno. It gives the word-formative forms of individual names according to the formants and the connectivity of the formants with the bases of certain parts of speech, possibly the connectivity of components in compounds. The geographical differentiation of the observed forms was not considered. The aim is to state how the respective word-formative forms participate in the resulting meaning of the anoikonyms.
7
Content available remote Name-based nickname formation among Japanese junior high school students:
51%
Acta onomastica
|
2020
|
tom 61
|
nr 2
267-286
EN
This article provides an insight into contemporary Japanese nicknaming practices through an analysis of 989 nicknames formed by modifications of personal names reported by Japanese junior high school students. It identifies and describes the most common name-based formation methods used to create such nicknames. While those received at home are mostly traditional forms of endearment, those created in the school environment utilise either the given name or the surname or both, and with a wider variety of modifications, involving suffixation, reduplication, syllable inversion, different kanji readings or English, word similarity or playful associations.
CS
Příspěvek nabízí vhled do současných japonských způsobů vytváření přezdívek z osobních jmen. Na základě analýzy 989 přezdívek japonských žáků nižších středních škol identifikuje, popisuje a na příkladech dokumentuje nejčastější způsoby vytváření tohoto typu přezdívek. Zatímco v rámci rodiny jsou využívány především tradiční hypokoristické formy jmen, přezdívky vznikající ve školním prostředí vycházejí ze jména i příjmení, případně jejich kombinace, a vykazují různorodější tvůrčí postupy. Zastoupeny jsou mimo jiné reduplikace, inverze slabik, uplatňování anglických ekvivalentů či jiných variant čtení znaků, jimiž je jméno zapisováno, záměny na základě podobnosti slov a nejrůznější hravé asociace.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.