Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 420

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zamrazanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Do najważniejszych czynników decydujących o jakości warzyw należą: klimat, rodzaj gleby, nawożenie, poziom zawartości azotanów i azotynów, skażenie metalami ciężkimi, możliwość deszczowania, odmiana, stosowanie środków ochrony roślin, wartość odżywcza. Do grupy warzyw szczególnie przydatnych do mrożenia zaliczyć należy: marchew, groch zielony, fasolę szparagową zielonostrąkową i żóltostrąkową, kalafiory, kapustę brukselską, szpinak, jarmuż, kalarepę, brokuły i cebulę. Asortyment ten należałoby rozszerzyć o zielone szparagi i skorzonerę. W związku z ograniczonym stosowaniem nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin produkowane warzywa w Polsce z przeznaczeniem dla zamrażalnictwa charakteryzują się wysoką jakością.
EN
For the most important factors influencing the quality of vegetables are as follow: climate, type of soil, fertilization, nitrates and nitrites content, contamination with heavy metals, irrigation system, cultivars, pesticides and nutritious value. The following species especially very useful for freezing are mentioned: carrot, green peas, snap beans (green pods and yellow pods), cauliflower, Brussels sprouts, spinach, kale, kohlrabi, broccoli and onion. Green asparagus and scorzonera should enlarge the assortment of vegetable for freezing. Vegetables produced in Poland for freezing are of a very high quality due to limited use of mineral fertilizers and pesticides.
EN
Due to the high cost of energy, and in order to obtain a product with the high nulritional value, the aim is to reduce the time of freezing. The study was focused on the impact of sonication on the process of freezing of apple tissue. Apples (ldared) slices was subjected to ultrasound at a frequency of 21 kHz and 35 through 10, 20 and 30 minutes, and then sub- jected to freezing. The material was frozen by air chilling to -25°C. The use of ultrasound pre-treatment shortened the freezing time, in comparison to untreated sample, however, these changes were significant in the case of ultrasound of frequency 35 kHz.
PL
Ze względu na duże koszty energetyczne oraz w celu uzyskania produktu o możliwie najwyższej wartości odżywczej, dąży się do skrócenia czasu zamrażania. Badania dotyczyły wpływu wstępnego działania ultradźwięków na przebieg procesu zamrażania tkanki jabłka. Plastry jabłek odmiany „Idared” traktowano ultradźwiękami o częstotliwości 21 i 35 kHz przez 10, 20 i 30 min, a następnie poddano zamrażaniu. Materiał zamrażano metodą owiewową do temp. -25 °C. Zastosowanie obróbki wstępnej ultradźwiękami spowodowało skrócenie czasu zamrażania w porównaniu z tkanką niepoddawaną obróbce wstępnej, przy czym zmiany te były istotne w przypadku ultradźwięków o częstotliwości 35 kHz, niezależnie od czasu działania ultradźwięków.
PL
W artykule przedstawiono badania nad określeniem przydatności owoców mrożonych do osmotycznego odwadniania. Omówiono analizę zmian tekstury w procesie mrożenia i samego procesu odwadniania osmotycznego.
EN
In the paper the results of testing of frozen fruits usability for osmotic dehydration are discussed. Analysis of texture changes during freezing process and during osmotic dehydration process is presented.
PL
Zamrażanie mięsa uważane jest za najwłaściwszą metodę jego utrwalania. W wyniku tego procesu następuje maksymalne wydłużenie trwałości. Zamrażanie hamuje rozwój drobnoustrojów, reakcje enzymatyczne i chemiczne. Proces zamrażania nie jest obojętny dla jakości mięsa i może negatywnie wpływać na jego strukturę. Charakterystyczną cechą produktów zamrożonych jest występowanie zawartej w nich wody w przeważającym procencie w stanie krystalicznym (powyżej 80% jej zawartości). Pojęcie żywności mrożonej jest stosowane do ograniczonej grupy produktów (zasadniczo mięsa i drobiu), które w czasie przechowywania i sprzedaży przetrzymywane są w stałej temperaturze –10°C i niższej. Zamrażanie żywności jest powszechne, ponieważ przy ogromnej liczbie asortymentów, zapewnia konieczną elastyczność procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. Dlatego też ciągle poszukuje się nowych możliwości techniczno-technologicznych w procesach zamrażania i rozmrażania żywności w celu zminimalizowania ich niekorzystnych następstw. Obok stosowanych od dawna technik zamrażania: owiewowego, immersyjnego, kontaktowego i fluidyzacyjnego, dla których to metod tworzy się także nowe, doskonalsze urządzenia i techniki, ogromny postęp realizuje się w przypadku zamrażania kriogenicznego. Celem tych działań innowacyjnych jest dalsza minimalizacja zmian jakości mięsa w czasie zamrażania i rozmrażania.
PL
W artykule omówiono rysujący się w śmiecie kierunek rozwojowy minimalnego przetwórstwa żywności. Ma on na celu dostarczenie konsumentowi produktów o właściwościach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, wydłużenie ich trwałości oraz zwiększenie bezpieczeństwa żywieniowego. Podstawową metodą konserwacji takiej żywności jestjej chłodzenie/a nie zamrażanie/ i przechowywanie w temperaturach okołozerowych. Trend ten można zsyntetyzować w słowach: minimum przetwórstwa, maksimum chłodnictwa i tyle, ile niezbędne zamrażalnictwa.
EN
The article contains worldwide trends in the production of minimally processed foods to provide consumer with more natural products, prolong their shelf life and increase feeding safety. Chilling, and not freezing, is the basic method of minimally processed food preservation and cold storage at zero-temperatures. The trend may be synthetized as: minimum processing, maximum chilling and as much as indispensable freezing.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.