Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 323

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stada zwierzat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
10
86%
PL
Celem pracy było oszacowanie poziomu inbredu i spokrewnienia w populacji koni rasy American Quarter (AQ) hodowanych w stadninie Roleski Ranch w Starych Żukowicach w Małopolsce. Dane stanowiły rodowody 76 koni rasy AQ (40 ogierów, 36 klaczy) urodzonych w latach 1993-2012. Współczynniki inbredu (FX) i współczynniki spokrewnienia (RXY) szacowano metodą Tiera. Dokonano również oceny efektywnej liczby założycieli (fe) i przodków (fa). Wykazano, że prawie 91% osobników było zinbredowanych (90% samców i 91,67% samic). W grupie samców wartości średniego inbredu wynosiły 0,0132 dla wszystkich i 0,0146 dla zinbredowanych, natomiast w grupie samic odpowiednio 0,0142 i 0,0155. W badanej populacji ponad 97% osobników było spokrewnionych. Spokrewnionych było ponad 99% par samców, przy średnim RXY wynoszącym 0,0610 i 0,0641 odpowiednio dla wszystkich i spokrewnionych. Analogiczne wartości dla klaczy to prawie 95% par spokrewnionych oraz nieco niższe wartości RXY, około 0,0590 dla wszystkich klaczy oraz 0,0591 dla spokrewnionych. Dla ponad 97% spokrewnionych par samiec x samica średnie RXY wynosiło 0,0622, a dla wszystkich 0,0607. W badanym stadzie koni fe wynosiła 121, natomiast fa − 26. Połowę puli genetycznej badanego stada wyjaśniały udziały jedynie 10 przodków, a 90% alleli badanych koni pochodziło od 39 przodków. Z powodu stałego importu materiału hodowlanego rasy American Quarter oraz racjonalnego doboru par do rozpłodu, poziom inbredu i pokrewieństwa w badanym stadzie jest stosunkowo niski.
EN
The study investigated inbreeding and relationship in American Quarter Horses (AQ) kept or bred on the Roleski Ranch stud farm (Stare Żukowice, Małopolska region). The data consisted of pedigrees of 76 AQ horses (40 stallions and 36 mares) born in 1993-2012. Coefficients of inbreeding (FX) and relationship (RXY) were calculated according to Tier. The effective number of founders (fe) and effective number of ancestors (fa) were calculated as well. Almost 91% of horses were found to be inbred – 90% of stallions and 91.67% of mares. In sex groups, FX averaged 0.0132 and 0.0142 for all stallions and all mares, and 0.0146 and 0.0155 for inbred stallions and inbred mares. About 97.37% of animal pairs were found to be related. Over 99% of male pairs were related, with RXY for all and inbred males averaging 0.0610 and 0.0641, respectively. In females, nearly 95% of pairs were related, but RXY values were slightly lower, averaging 0.0590 and 0.0591 for all and related pairs, respectively. Among mixed male-female pairs 97.5% were related, with RXY values averaging 0.0607 and 0.0622 for all and related pairs, respectively. The fe was 121 and the fa = 26. Half of the genetic pool was explained by contributions of only 10 ancestors, and 90% of alleles originated in 39 ancestors. Due to steady importation of stock AQ horses and careful mating plans, the inbreeding and relationship coefficients on the Roleski Ranch stud farm are relatively low.
EN
The aim of this study was to analyse the migration of Polish Konik horse herd in forest and meadow areas. Using GPS signals and an economic forest map, duration of stay of the horse herd in specific biotopes was calculated. Major reason for migration has been demonstrated to be fodder availability, variety and attractiveness. It was observed that duration of stay of the Polish Konik horse herd in a specific biotope has been affected to a greater extent by time of day than weather.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.