Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakazenia wtorne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W procesie pakowania żywności ryzyko wystąpienia zakażenia wtórnego jest dość wysokie, co może mieć niekorzystne skutki dla jej jakości i zdrowotności. Wpływ takich czynników, jak specyfika technologii produkcji, konstrukcja maszyn i urządzeń pakujących, rodzaj opakowań, liczba i stan higieny personelu, zanieczyszczenie pomieszczeń i powietrza oraz organizacja procesu pakowania powoduje, że proces, który ma na celu chronić produkt przed szkodliwym działaniem otoczenia, może być dla niego przyczyną poważnych zagrożeń. Dlatego zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa higienicznego tego etapu produkcji jest tak istotne i stawia się mu coraz wyższe wymagania, przede wszystkim w zakresie wpływu na jakość pakowanych produktów. Odpowiednio zorganizowany proces pakowania jest (oprócz jakości samego surowca) w wielu wypadkach najważniejszym elementem decydującym o uzyskanym produkcie.
EN
In the process of food packaging the risk of secondary contamination exists and it can affect safety and quality of the product. Such factors as packaging techniques, design of packaging machines, kind of used packaging materials, number and hygiene of personnel, cleanliness of processing rooms and packaging process management all influence the risk of secondary contamination. This is why high hygienic standards for packaging process are required. Appropriately designed and managed packaging process often decides about the quality of the final product.
PL
Zwiększa się ilość czynników patogennych i zakażeń pokarmowych w Europie. Zgodnie z artykułem 5 „Umowy o stosowaniu środków fitosanitarnych i weterynaryjnych", zawartej w Marakeszu w 1994 r. w ramach Urugwajskiej Rundy GATT, od członków WTO wymaga się wdrożenia efektywnego i naukowego systemu oceny ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Badacze tego problemu proponują czterostopniową analizę oszacowania ryzyka skażenia żywności oraz specjalne klasyfikacje zagrożeń i ryzyka mikrobiologicznego, związanego z produktami i procesami przetwórczymi. Mikrobiologicznemu zanieczyszczeniu surowców można zapobiec stosując odpowiednie postępowanie po zbiorach, szczególnie przestrzegając odpowiednich warunków mycia. Z nowoczesnych metod nietermicznych nie pogarszających cech sensorycznych i wartości żywieniowych należy wymienić stosowanie: wysokich ciśnień, radiacji, zmiennego pola elektrycznego, kontrolowanej atmosfery, nowych technik opakowaniowych (opakowania aktywne), mikroorganizmów zabezpieczających oraz technik utrwalania kombinowanego. Zakażeniom wtórnym żywności zapobiegać można stosując technologię „pomieszczeń wysokiej czystości". Istotne jest też określenie realnego i bezpiecznego okresu przydatności do spożycia.
EN
The quantity of pathogenic factors and gastric poisoning are increasing in Europe. In Marrakech in 1994, in the framework of Uruguay Round of GATT, the „Agreement of using phytosanitary and veterinary media" was transacted. In accordance with article 5 of this agreement, the members of WTO are obliged to inculcation of effective and scientific system of risk valuation into the system of assurance of food safety. The research workers propose four- stage analysis in valuation of risk of food pollution. They also suggest special classifications of microbiological dangers and risks in processing. Adequate postharvest treatments, especially thorough washing, are good way to prevent the microbiological food pollution. The modern methods of non-thermal food preservation are: high pressure, radiation, pulsating electric field, controlled atmosphere, new techniques of packaging (interactive packages), protecting microorganisms and joint methods. Against repeated infections the technology of high cleanness rooms can be used. Definition of real time of usefulness to consumption is also very essential.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.