Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  botanika farmaceutyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Wspomnienie o Pani dr Irenie Bocheńskiej
88%
EN
Badania obejmowały wyciągi etanolowe z korzenia, hodowli tkankowych i tkanki kalusowej Rhodiola rosea L. Stwierdzono, że największą zawartość o-dihydroksyfenoli, a także najsilniejsze działanie przeciwutleniające i adaptogenne wykazywał wyciąg z korzenia Rhodiola rosea. Jego działanie adaptogenne porównywalne było z analogicznymi wyciągami z korzenia Panax ginseng i ziela Echinacea purpurea. Wyciągi z hodowli zawiesinowych i tkanki kalusowej odznaczały się wielokrotnie mniejszą zawartością o-dihydroksyfenoli oraz zdecydowanie słabszym działaniem przeciwutleniającym i przeciwstresowym. Natomiast ich działanie immunostymulujące i zwiększające siłę mięśniową zwierząt doświadczalnych kształtowało się na poziomie wyciągu z korzenia Rhodiola rosea.
PL
Ethanol extracts from Rhodiola rosea rhizomes and roots, suspension cultures and callus were carried out. It was found that the extract from Rhodiola rosea rhizomes and roots showed the highest content of o-dihydroxyphenols and also the strongest antioxidative and adaptogenic activity. The adaptogenic activity was comparable with analogous extracts from Panax ginseng root and Echinacea purpurea herb. Extracts from suspension cultures and from callus charakterized by multiple less content of o-dihydroxyphenols and much weaker antioxidative and antistress activity. On the contrary immunostimulating and muscle force activities of mice were similar to the activity of extracts from Rhodiola rosea rhizomes and roots.
Herba Polonica
|
1999
|
tom 45
|
nr 4
282-287
PL
Leki roślinne w Polsce, podobnie jak w Niemczech i Francji, posiadają swój status i odgrywają niemałą rolę w praktyce lekarskiej. Część z nich należy do środków roślinnych, których stosowanie opiera się na wiedzy tradycyjnej, a część z nich do grupy leków mających uzasadnienie w wynikach badań naukowych. Autor omawia ważniejsze prace badawcze nad lekiem roślinnym realizowane w Polsce w ostatniej dekadzie lat obecnego wieku. Dominujący kierunek poszukiwań stanowi tematyka fitochemiczna, w mniejszym stopniu badania farmakologiczne i botaniczno-rolnicze. Niektóre opracowania czysto botaniczne, hodowlane (22 oryginalne odmiany) i agrotechniczne (instrukcje uprawowe dla ok. 80 gatunków roślin zielarskich) - pozornie luźno związane z tematyką fitoterapii, wnoszą istotny, nie do pominięcia, postęp w zakresie produkcji niezbędnych surowców zielarskich dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Wobec rozproszonej tematyki autor referatu apeluje o lepszą jej koordynację i wytyczenie badań specjalnie ukierunkowanych, odpowiednio dofinansowanych przez przemysł i budżet państwa.
EN
The phytomedicines in Poland, like in Germany and France have their status and not small importance in medical practice. One part belongs to plant remedies, their using leans on traditional knowledge, the other part belongs to the remedies with scientific documented efficacy. Author presents the more important studies on phytomedicines, conducted in Poland in the last 10 years of this century. The dominant course of studies is the phytochemical research - in the lesser degree pharmacological and botanic-agrotechnical research. Some results of the studies in the area of botany, plant breeding (22 original cultivars) and agrotechnic (instruction for the cultivation for 80 species of medicinal plants) - apparent losely connected with phytotherapy - participate significantly in the progress of production of herbal crude drugs indispensable for pharmaceutical industry. Author of this referat appeals for the better coordination of dispersed subjets and for delimitation of directed studies, suitable financed by industry and state budget.
PL
Antifungal activity of 5 species extracts - Dipsacus silvestris L., Knautia arvensis Coult., Sca- biosa ochroleuca L.,Snccisapratensis Mnch. and Succisella inflexa Beck from Dipsacaceae family has been screened. The examination of antifungal activity has been carried out on 3 species of pathogenic fungi: Candida albicans, Rhodotorula rubra, Aspergillusfumigatus. The higest activity was displayed by Dipsacus silvestris, Succicapratensis and Succisella inflexa, smaller by Knautia arvensis, the smallest by Scabiosa ochroleuca. Chromatographic analysis (HPLC) showed in the extracts polyphenolic compounds especially flavonoids: luteolin, luteolin 7-glucoside, apigenin, quercetin, kaemferol and phenolic acids: chlo- rogenic, protocatechuic, p-coumaric and p-hydroxybenzoic. The results can be a basis for isolation and identification components responsible for the antifungal activity.
Herba Polonica
|
1999
|
tom 45
|
nr 2
120-128
PL
Opierając się na danych z piśmiennictwa opracowano charakterystykę botaniczną Salvia miltiorrhiza Bunge. Podano również makroskopowy opis, skład chemiczny i zastosowanie w fitoterapii surowca zielarskiego - Salviae miltiorrhizae radix. Szczególną uwagę poświęcono pracom biotechnologicznym, dotyczącym metabolizmu związków farmakologicznie czynnych oraz mikrorozmnażania szałwii czerwonokorzeniowej.
EN
Botanical characteristic od Salvia miltiorrhiza was worked out on the base of the literature. Macroscopic description, chemical composition and phytotherapeutical usage of raw material (Salviae miltiorrhizae radix) were also given. Special attention was paid to biotechnological works referring to metabolism of pharmacological active compounds and micropropagation of Salvia miltiorrhiza Bunge.
PL
Badano wpływ wodnego, etanolowego i chloroformowego wyciągu z nadziemnych części paproci (Phegopteris vulgaris Mett.) na proliferację in vitro komórek raka szyjki macicy (HeLa S3). Stwierdzono, że wszystkie badane wyciągi w stężeniach 10 - 500 Hg/ml hamowały wzrost komórek nowotworowych. Największą cytostatyczną aktywność posiadał wyciąg chloroformowy, mniejszą etanolowy, a najmniejszą wyciąg wodny. Wyciąg wodny z paproci w stężeniu 500 ug/ml oraz wyciąg chloroformowy w stężeniu 60 (ug/ml powodowały obumieranie hodowanych komórek. Wyciągi z paproci zaburzały także przebieg mitozy, przejawiający się m.in. nagromadzaniem się w hodowli komórek w stadium metafazy. Przeprowadzona dotychczasowa analiza wyciągów z paproci (metodą GC-MS) pozwoliła na identyfikację ponad dwudziestu związków obecnych w wyciągach. Pozostałe substancje będą sukcesywnie badane.
EN
The cytotoxic affect of aqueous, ethanolic and chloroformie extract from the above ground parts of the fern Phegopteris vulgaris Mett. on the human cervical uteri cancer cells (HeLa S3) in vitro was evaluated. It was concluded that fern extracts at the concentrations 10 - 500 (ug/ml inhibited cancer cells growth. The cytostatic activity decreases in order: chloroformie > ethanolic > aqueous extract. The aqueous extract from fern at concentration 500 (ug/ml and chloroformie extract at concentration 60 ug/ml was lethal for the cells. Moreover, the fern extracts influenced the course of mitosis in the cells. An increase in the number of cells in metaphase were observed in the cultures with the extracts. GC-MS analyses allowed till now on the identification of above twenty substances present at all fern extracts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.