Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PKN Orlen S.A.
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Referat prezentuje wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia Numerycznego Planu generalnego na terenie zakładu przemysłowego oraz przedstawia korzyści, jakie niesie ze sobą takie wdrożenie.
EN
This paper describes software solution, witch has been implemented into the Main factory of the PKN ORLEN S.A. Company as a complete environment to the Numerical General plan management. It also presents benefits of such implementation.
2
Content available remote 8 lat na rynku kapitałowym : doświadczenia PKN ORLEN jako spółki giełdowej
100%
3
Content available remote Nowa filozofia zarządzania utrzymaniem ruchu w rafinerii
80%
5
Content available remote Produkty, pozycja na rynku i logistyka sprzedaży PKN ORLEN S.A.
80%
6
Content available remote Jakość asfaltów drogowych z PKN Orlen SA w latach 1993-2000
80%
PL
Systematyczna współpraca PKN Orlen SA z IBDiM rozpoczęta w 1993 r. i kontynuowana do dzisiaj przyczyniła się do poprawy technologii produkcji i jakości asfaltów drogowych. Dokonano licznych inwestycji w Płocku, które umożliwiły uzyskanie wyraźnej poprawy jakości.
PL
Materiał zawiera opis technologii i technik z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wdrożonych w Zakładzie Głównym PKN ORLEN S.A., których efektem było zamknięcie obiegu wodnego przez wykorzystanie około 6 mln m3/rok ścieków do produkcji wód przemysłowych. Zaprezentowano aktualny stan w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wód chłodniczych oraz ocenę obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie odprowadzania ścieków oraz wynikające z nich ograniczenia. W podsumowaniu zawarto efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikające z realizacji zastosowanego rozwiązania.
EN
The paper summarises the technology progress and a short description of solutions applied in the area of water and wastewater management in Main Facility of PKN ORLEN S.A. They led to recycling of about 6 mln m3/y wastewater as industrial water and thus partially closing water and wastewater circuit. Moreover, the present state of water and wastewater management is analysed, especially regarding the cooling water systems, as well as prospects of its development depending on the planned production capacity of both refinery and petrochemical parts. An outline of the relevant state regulations is reviewed regarding their impact on the refinery and petrochemical comp!ex. The conclusions contain the environmental and economic effects resulting from the implementation of the recycle solution for industrial water supply.
10
Content available remote p-Ksylen w PKN ORLEN S.A.
60%
PL
Przedstawiono dane dotyczące rynków p-ksylenu, technologie produkcji aromatów i projekt budowy światowej klasy Kompleksu Paraksylenu w Płocku.
EN
A review with 24 refs. covering p-xylene markets, aromatics manufg. processes, and a (400:80:40 Gg/year) p-xylene–benzene–o-xylene plant to be put on stream in 2009.
11
Content available remote Nowoczesne płyny do układów chłodzenia pojazdów mechanicznych
51%
PL
Przedstawiono stan techniki w zakresie kompozycji niskozamarzających o właściwościach antykorozyjnych z przeznaczeniem dla motoryzacji. Omówiono etapy rozwoju produkcji płynów chłodzących w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.
EN
A review covering Polish-standardized requirements to be met by automotive coolants, their chem. compns., upgraders, illustrative chem. compns. of coolants and additives, formulations of two new anticorrosive coolants, and the history of coolants at the PKN ORLEN, Płock, PL.
12
Content available remote Badania nieniszczące przeprowadzane w PKN ORLEN S.A.
51%
13
Content available remote Rozwój PKN ORLEN S.A.
51%
PL
Dokonano zwięzłego przeglądu prac badawczo-rozwojowych, wykonanych w Instytucie Chemii Przemysłowej we współpracy z Zakładem Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku w zakresie modernizacji i intensyfikacji procesów produkcyjnych, poprawy warunków ochrony środowiska oraz ochrony przed korozją. W szczególności przedstawiono wyniki prac prowadzonych w zakresie wydzielania węglowodorów aromatycznych i butadienu, wytwarzania fenolu i acetonu oraz wydzielania glikolu etylenowego ze strumieni wód ściekowych. Zwrócono uwagę na znaczenie opracowanych nowych metod analitycznych, wykorzystywanych do kontroli procesów przemysłowych.
XX
A comprehensive review of research works carried out at the Industrial Chemistry Research Institute and ordered by the Production Department of PKN ORLEN at Płock for modernization and intensification production processes as well as for improvement of environmental and corrosion protection was given. In particular, results of the research concerning separation of aromatic hydrocarbons and butadiene, manufacturing of phenol and acetone as well as separation of ethylene glycol from wastewater were presented. An importance of new analytical methods used for controlling industrial processes was outlined.
15
Content available remote Zastosowanie termografii w diagnostyce pieców procesowych w PKN ORLEN S.A.
51%
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej w diagnostyce wymienników ciepła w piecach procesowych. Scharakteryzowano nową oryginalną metodykę termalnego badania rur w tych piecach, umożliwiającą eliminację zakłóceń spowodowanych gazowo-płomieniowym środowiskiem ich pracy.
XX
The thermal signal produced by tubes in a heat exchanger is disturbed by the signal produced by the gas and the flame in a furnace. A new method is to record several hundred ~15-second sequences by a infrared camera (50 frames/s, 12-bit signal), equipped with narrow-band optical filters, and to process them numerically and analyze by a specialize software to achieve a synthetic thermogram which contains the least-disturbed temp. values. The method was verified by the tests run at the PKN ORLEN, Płock, Poland.
PL
Przedstawiono wieloletnie działania proekologiczne Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., w efekcie których ograniczono oddziaływanie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiskowych. Omówiono proces przygotowania wniosku o pozwolenie zintegrowane dla instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku i wynikające z niego uwarunkowania dalszego funkcjonowania spółki.
PL
Rozwój usług komunalnych jest ściśle powiązany z rozwojem przedsiębiorstw na terenie miasta (gminy). Jest to szczególnie widoczne w miastach z dominującą gałęzią przemysłu.
18
Content available remote Orlen sfinalizował zakup Rafinerii Możejki
51%
19
Content available remote Modernizacja Wytwórni Fenolu i Acetonu w PKN Orlen SA
41%
PL
Opisano wdrożone w PKN Orlen w Wytwórni Fenolu i Acetonu dwa przedsięwzięcia modernizacyjne jakimi były utylizacja frakcji węglowodorowej oraz modernizacja instalacji oczyszczania ścieków. Frakcja węglowodorowa, będąca produktem ubocznym poddana została uwodornieniu zawartego w niej a-metylostyrenu do kumenu. Opisano warunki dwustopniowego oczyszczania frakcji węglowodorowej przed poddaniem jej uwodornieniu na katalizatorze niklowym: usunięcie fenolu poprzez ekstrakcję ługiem sodowym na kontaktorach membranowych i destylacyjne oddzielenie zanieczyszczeń wrzących w temperaturze niższej niż kumen i wyższej niż a-metylostyren. Dzięki temu surowiec podawany na katalizator uwodornienia ma nie więcej niż 1-2% zanieczyszczeń i uzyskiwany jest z wydajnością dochodzącą do 90%. Proces uwodornienia daje produkt zawierający 96,5-97,5% kumenu, który nadaje się do użycia jako surowiec do produkcji wodoronadtlenku kumenu bez dodatkowego oczyszczania. Opisana modernizacja wydziałowej instalacji oczyszczania ścieków polegała na wprowadzeniu dwóch układów destylacyjnych, służących do wydobywania acetonu ze ścieków oraz z regeneratu otrzymywanego w czasie regeneracji złóż sorbentu, a także na przeorganizowaniu operacji regeneracji złóż sorbentu. Modernizacja umożliwiła stabilne usuwanie ze ścieków po ok. 90% zawartych w nich acetonu i fenolu. Opisano warunki pracy węzła destylacji acetonu ze ścieków oraz węzła destylacji acetonu z regeneratu. Omówiono zmiany przebiegu operacji regeneracji sorbentu, które usunęły problemy związane z wytrącaniem się siarczanu sodowego w adsorberze w wyniku kontaktu ścieków z acetonem oraz zagwarantowały uzyskiwanie ścieków oczyszczonych o małej zawartości acetonu, bez zwiększania ogólnej masy ścieków wyprowadzanych z Wytwórni Fenolu i Acetonu.
EN
The by-product hydrocarbon fraction was extd. with NaOH in membrane contactors to remove PhOH, distd. to remove compds. b. below cumene and above a-methylstyrene to yield a 1-2% impure feed in 90% yield to be hydrogenated over a Ni catalyst to convert a-methylstyrene and thus to prep. a 96.5-97.5% cumene to make cumene hydroperoxide that did not need to be purified. At the wastewater treatment stage, two distillation steps were introduced to recover nearly 90% acetone and PhOH from wastewaters and from the reclaim collected at the sorbent bed regeneration step. This step was modified to eliminate the pptn. of Na2SO4 and to minimize the total vol. of the wastewaters leaving the Plant.
20
Content available remote Intensyfikacja produkcji etylenu motorem napędowym rynku polimerów w Polsce
41%
PL
Etylen i propylen są petrochemikaliami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju przemysłu syntezy organicznej i tworzyw sztucznych. Przedstawiono plany rozwoju produkcji etylenu i propylenu w PKN ORLEN S.A. w aspekcie ich wykorzystania jako surowców do produkcji różnych gatunków polietylenu i polipropylenu w warunkach polskich.
EN
Polish Petroleum Concern's plans to expand the production of olefins are described and directions of using the increasing amts. of ethylene and propylene to make PE and PP are presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.