Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule wyjaśniono zasady sterowania rozmytego oraz budowy i działania sieci neuronowych. Podano również zarys zastosowania powyższych technik do sterowania maszyną papierniczą.
EN
In the paper the principles of the fuzzy logic control as well as of the design and operation of the neural network are explained. An outline of application of the above technique to the control of a paper machine is also presented.
PL
Porównanie odporności korozyjne i właściwości mechanicznych tworzyw metalowych i niemetalowych. Omówienie rozwiązań konstrukcyjnych pomp z metali, pomp z tworzyw sztucznych oraz konstrukcji hybrydowych.
EN
Information is provided on resistance against corrosion as well as mechanical properties of numerous metallic and nonmetallic materials suitable for application in the chemical industry. Some examples of design solutions are presented, including hybrid solutions.
PL
Zakład Taboru w Czerwieńsku powstał w 1997 r. w wyniku połączenia trzech zakładów taboru w Zbąszynku, Żaganiu i Czerwieńsku i jest jednym z dziewiętnastu jednostek organizacyjnych tego typu wchodzących w skład Spółki PKP CARGO S.A. Dwa lata później w skład zakładu wszedł Dział Napraw Rewizyjnych Wagonów w Gorzowie, który w wyniku dalszych przemian restrukturyzacyjnych w 2001 r. przekształcił się w spółkę z o.o. "Gorzów Wagony". Obszarem działania zakładu jest zachodnia część Polski pokrywająca się z terenem województwa lubuskiego. Obsługiwane odcinki trakcyjne leżą również na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zakład rozpoczął także obsługę ruchu transgranicznego.
6
Content available remote Nowy rozdział w dziejach PKP - "bilans otwarcia"
100%
PL
Charakterystyka Polskich Kolei Państwowych w latach 1990-1999. Przyczyny pogarszania się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nowa ustawa jako swego rodzaju program naprawczy krytycznego stanu PKP.
8
Content available remote Wpływ polityki Unii Europejskiej na transport
100%
PL
Pogłębiający się kryzys państwowych przedsiębiorstw kolejowych w Europie. Proces restrukturyzacji kolei w krajach należących do UE i w Szwajcarii. Zalecenia Unii dotyczące poprawy sprawności, swobody działania i konkurencyjności kolei. Dwa modele organizacyjne przedsiębiorstw kolejowych. Kryzysowa sytuacja transportu kolejowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Wpływ unijnej Dyrektywy 91/440 na ustawodawstwo i politykę transportową w tych krajach.
11
Content available remote File Duplicator for the Microsoft Windows operating system
100%
EN
The article presents a tool utility, designed by the author and termed File Duplicator, running under the Microsoft Windows operating system. We have demonstrated that in many cases, especially related to the automatic back-up services, this program can be found useful. One should pay attention to the fact that File Duplicator is an example of memory-resident applications called Windows Services. We have pointed out some differences between such residents and normal programs. A universal and reliable method for creating and installing Windows Services has been specified.
PL
Artykuł prezentuje program narzędziowy, zaprojektowany przez autora i nazwany Powielaczem Plików, pracujący pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Zostało zademonstrowane, że w wielu przypadkach, zwłaszcza związanych z automatyczną archiwizacją plików, program może być użyteczny. Zwrócono uwagę na fakt, że Powielacz Plików jest przykładem rezydujących w pamięci aplikacji zwanych Usługami Windows. Wskazano na pewne różnice między takimi rezydentami a zwykłymi programami. Została podana uniwersalna i niezawodna metoda projektowania i instalowania Usług Windows.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie wykonywania pomiarów ram wózków wagonowych, na podstawie doświadczeń zdobytych w PKP CARGO TABOR - CZERWIERŃSK w czasie wykonywania napraw taboru. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili procedury pomiarowe obowiązujące w PKP CARGO, a następnie opisali sposób wykonywania pomiarów ram wózków wagonów towarowych. W dalszej części opisano nowe możliwości diagnostyczne, jakie dają najnowsze technologie tj. zastosowanie czujników laserowych i kamer. Następnie opisano budowę stanowiska pomiarowego oraz metodę wykonywania pomiarów opartą na wykorzystaniu tej technologii. W części końcowej omówiono zalety nowej metody pomiarowej oraz korzyści, jakie daje jej wdrożenie.
EN
The article presents the issue of rail trolley frame.s performance of measurements, based on experience gained in PKP CARGO TABOR - CZERWIENSK during the time of rolling stock maintenance. In the first part of the article authors presented measurement procedures obligatory in PKP CARGO and then described a method of rail trolley.s frame performance of measurement. Further, new diagnostic methods given by the latest technologies such as laser detectors and video cameras application were described. Next a measuring station.s structure and a measurement method based on the use of that technology were described. In the final part advantages of new measurement method and benefit of its implementation were discussed.
16
Content available remote Układ hamowania elektrycznego do badania napędów
63%
PL
Do obciążania badanych napędów zwykle stosuje się generatory prądu stałego. Energia pobierana z badanego napędu jest tracona w dołączonych do generatora rezystorach. Oprócz strat energii wadą takiego układu jest trudność z uzyskaniem odpowiednich momentów obciążenia przy małych prędkościach obrotowych. W pracy przedstawiono zastosowanie zautomatyzowanego układu Leonarda do obciążania badanego napędu. Układ Leonarda pozwala na zwrot pobieranej energii do sieci zasilającej oraz umożliwia dowolne kształtowanie momentu obciążenia, także dla małych prędkości obrotowych. Odpowiednie właściwości układu uzyskuje się przez sterowanie wzbudzenia maszyn prądu stałego.
EN
The paper presents the Ward – Leonard system used as the electric brake to test drives. The investigations concerning new electrical drives usually require the different experimental tests. The most important are the load tests. System consists of two sets of machines, tested motor coupled to DC generator and the DC machine coupled to induction machine connected to the line. Proposed system enables modelling the load torque as the function of time or the function of angular velocity of motor. The required value of the load torque is set by respective adjust the excitation current of DC machine. The dynamic properties of the system are investigated. The simulation model as well as the experimental system with voltage and current proportional controllers are presented.
EN
Practical application og programming heat treatment processes based on the use of a mathematical model for calculation of the run of carbon diffusion in on-line mode. Discusion of the main effects of application of the computer control system on the bais of its 12-month operation.
PL
W artykule omówiono podstawowe przyczyny i skutki występowania nierównomiernego rozkładu obciążeń silników w przemysłowych wielosilnikowych układach napędowych prądu przemiennego pracujących na wspólny wał sztywny. Opisano budowę laboratoryjnego układu napędowego wraz z jego sterowaniem nadrzędnym. Przedstawiono strukturę nadrzędnego układu sterowania dobraną na podstawie symulacji komputerowych oraz wyniki badań symulacyjnych wielosilnikowego układu napędowego.
PL
W pracy omówiono strukturę i zasadę działania programu obsługi stanowiska badawczego z wielosilnikowy układem napędowym, charakteryzującym się pracą silników na wspólny wał. Silnikizasilane są z oddzielnych falowników napięcia. Wielowątkowy program obsługi stanowiska synchronizuje współpracę zastosowanych urządzeń interfejsu wejściowo-wyjściowego oraz steruje pracą falowników. Program ten przystosowany jest do badań porównawczych różnych sposobów sterowania napędami wielosilnikowymi.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.