Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadmiar wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem
100%
PL
W artykule zwrócono uwagę na zagadnienia, o których należy pamiętać przy projektowaniu dachu zielonego oraz doborze typu zazielenienia. Przedstawiono również sposoby usuwania nadmiary wody z połaci dachowej.
EN
The article discusses issues that need to be considered when designing green roofs and choosing the type of plants. Presented were also modes of removal of excess water from the roof surface.
PL
Zalegająca woda deszczowa, śnieg, woda roztopowa, a nawet woda pochodząca z mycia stanowią zagrożenie dla konstrukcji budynku. Dlatego na powierzchniach utwardzonych w budynku, takich jak dach, parking dachowy lub stropowy oraz parking podziemny, należy zapewnić skuteczne odprowadzanie wody.
EN
The studies, conducted in the period of 1972 - 1990, permit the determination of the conditions of potato production at the Bałcyny Agricultural Experimental Station, located about 10 km south-west of Ostróda. The present paper analyzes water deficiencies and excesses during the vegetation seasons, presents the ratio of precipitation to the value of current evapotranspiration, as well as the value of the mean sum of precipitation for the years 1972 - 1990 on particular days, with relation to such sums from the period of 1891 - 1960. It was found that the sums are lower than the sums of the multi-year period, especially in the first half of the year, down to 65 % at the turn of February and March. An attempt was also made at determination of the crop yield with relation to the meteorological conditions, which showed that potato crop yield is strongly affected by meteorological elements characterizing the winter preceding potato cultivation.
PL
Badania, prowadzone w latach 1972 - 1990, pozwalają na określenie warunków produkcji ziemniaka w RZD Bałcyny położonym około 10 km na południowy zachód od Ostródy. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano niedobory i nadmiary wodne w okresie wegetacyjnym. Przedstawiono także stosunek opadów do wartości ewapotrenspiracji aktualnej, jak również wielkość średniej sumy opadów lat 1972 - 1990 w poszczególnych dniach w stosunku do sum z przedziału lat 1891 - 1960. Stwierdzono, że sumy te są niższe od sum wielolecia szczególnie w pierwszej połowie roku, do 655 na przełomie lutego i marca. Podjęto również próbę określenia wielkości plonu w zależności od warunków meteorologicznych, która wykazała, że duży wpływ na wielkość plonu ziemniaka wykazują elementy meteorologiczne charakteryzujące zimę poprzedzającą uprawę ziemniaka.
EN
Extreme hydrological events, such as floods and droughts, are becoming more frequent as a result of climate change, leading to negative impacts on various economic sectors. The Pannonian-Carpathian Basin is particularly affected by the increasing frequency of hazardous hydrological events. Agricultural production, which is a highly significant economic sector in the region, is particularly vulnerable to these unfavourable climatic conditions. Changes in precipitation patterns and soil moisture levels can lead to reduced crop yields, while floods can pollute water sources and erode fertile soil. Mapping of Inland Excess Water (IEW), also known as ponding water or waterlogged areas, is crucial for informed decision-making, damage compensation, risk management, and future prevention planning. Remote sensing technology and machine learning have been demonstrated to be valuable tools for the mapping of IEW. The 2014 floods in Southeastern and Central Europe serve as a reminder of the importance of effective flood risk management. This study used a Geographical Information System (GIS) and a Semi-automated Classification Processing (SCP) tool to process high-resolution RapidEye satellite images from the 2014 floods in the Srem region of Serbia. The Spectral Angle Mapping (SAM) classification model was used to produce a map of IEW. The SAM model achieved an overall accuracy of 92.68 %. The study found that IEW affected approximately 2.90 % or 99.59 km² of the territory in Srem. The obtained maps can be used by responsible water management agencies to prevent and control excessive inland water.
PL
W niniejszym opracowaniu badano niedobory wodne występujące w okresie wegetacyjnym w uprawie ziemniaka w RZD w Bałcynach. Stwierdzono, że są one duże i mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju i plonowania tej rośliny.
EN
A study was carried out of water dificits during the vegetation period of potato cultivation in the Agricultural Experimental Station Bałcyny. It was found that these deficits were quite high and might inhibit potato development and yields.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.