Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6789

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 340 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ptaki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 340 next fast forward last
PL
Dla większości ludzi podglądanie ptaków to miły, spokojny wypoczynek. Setki ludzi łączy obserwowanie ptaków z niedzielnymi spacerami po lesie, wakacyjną wędrówką, wspinaczką po górach. Najwięcej ptaków żyje w starych lasach liściastych, na podmokłych łąkach, zarośniętych stawach i nad morzem. Spacer w takich okolicach to oczywiście wielka przyjemność obcowania z pięknem natury.
EN
A large number of various overhead power lines is termed „wiring the landscape”. Power lines pose many problems, not only aesthetic ones. Installing power transmission lines and their maintaining can lead to destroying and degrading bird habitats. Some bird species avoid staying and nesting in the vicinity of transmission lines. Furthermore, many birds are killed by colliding with lines or electric shocks. The article discusses mortality in birds caused by power lines: ways of preventing birds from colliding with lines are especially dealt with.
PL
Obecne nagromadzenie w przestrzeni powietrznej dużych ilości różnych przewodów energetycznych określa się już „odrutowaniem krajobrazu”, Jest ono źródłem wielu problemów, nie tylko natury estetycznej. Budowa linii przesyłowych i ich utrzymanie może prowadzić do niszczenia i degradacji siedlisk ptaków. Niektóre gatunki mogą unikać przebywania i gnieżdżenia się w pobliżu linii przesyłowych. Ponadto wiele ptaków ginie lub odnosi obrażenia wskutek kolizji z przewodami i w wyniku porażenia prądem. Artykuł zajmuje się śmiertelnością ptaków na liniach przesyłowych, a zwłaszcza metodami zapobiegania kolizjom ptaków z nimi.
EN
The haemoglobin concentration and the total surface area of erythrocytes in the unit of blood volume decreased with similar intensity with the increase of body mass in 23 species of studied birds, weighing from 6 g to 170 g. Hence the amount of Hb per unit of the erythrocyte surface did not depend on the body mass of birds. Species of a greater body mass had smaller total surface area of erythrocytes in 1 mm³ of blood, as they had a smaller number of larger red blood cells. The changes in number and size of erythrocytes with the increase of the body mass occurred in such a way that, as a result, the value of haematocrit remained statistically the same in the studied birds.
PL
Standardowymi metodami określono wartości wskaźników czerwonokrwinkowych u 236 osobników 18 gatunków ptaków odłowionych w okolicach Białegostoku. Do analizy statystycznej włączono ponadto 2 gatunki arktyczne, 2 antarktyczne i 1 hodowlany (tab. 1). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem masy ciała ptaków zarówno stężenie hemoglobiny (ryc. 1) jak i sumaryczna powierzchnia erytrocytów w 1 mm³ krwi (ryc. 2) malały. Obie te wielkości zmniejszały się proporcjonalnie i w efekcie ilość hemoglobiny przypadająca na jednostkę powierzchni czerwonych krwinek (ryc. 3) była niezależna od masy ciała ptaków i bardzo podobna u różnych gatunków. Średnio wynosiła ona 0,54 x 10⁻⁹mg ± 0,06 x 10⁻⁹. Prawdopodobnie jest to ilość optymalna z punktu widzenia wysycania się hemoglobiny tlenem w płucach ptaków, u których worki powietrzne i specyficzny sposób wymiany gazowej zapewniają stałość warunków tej wymiany. Mechanizm kształtujący zdolność jednostki objętości krwi do transportu tlenu jest u ptaków zupełnie inny niż u ssaków. U ssaków bowiem stężenie Hb nie zależy od masy ciała, a ilość tego barwnika funkcjonująca na jednostce powierzchni erytrocytów zmienia się w zależności od zapotrzebowania tkanek na tlen. Zmiany te są więc wynikiem różnic w wielkości sumarycznej powierzchni erytrocytów w jednostce objętości krwi, która jest większa u małych ssaków, co ma związek z większym tempem krążenia, a więc z krótszym czasem kontaktu hemoglobiny z tlenem w ich płucach. Te różne mechanizmy kształtujące oddechową funkcję jednostki objętości krwi u ptaków i ssaków znajdują uzasadnienie w różnej budowie układu służącego wymianie gazowej u obu grup zwierząt stałocieplnych.
first rewind previous Strona / 340 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.