Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web servers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym serwerom WWW ze względu na zastosowania biznesowe. Na podstawie literatury określono specyfikę ich obciążenia związaną ze zjawiskiem długiego ogona. Stworzono listę głównych cech rozwiązań szeregowania m.in. ze względu na rodzaj kryterium optymalizacji. Dla dwóch przykładowych rozwiązań wskazano cechy ze stworzonej listy. Zaproponowano dalsze kierunki rozwoju.
EN
Requirements for modern web servers in business applications is introduced. Based on a literature the specific of their heavy tailed burden is defined. A list of main features of scheduling solutions, among others - because of the optimalisation criteria, is created. For two example solutions their features from the list are pointed out. Future research directions are proposed.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowany podsystem diagnostyki przewidziany do oceny stanu technicznego okrętowego zespołu prądotwórczego. Do przeprowadzenia analizy dostarczonych danych proponuje się wykorzystać sztuczne sieci neuronowe o architekturze determinowanej przez użytkownika. W celu obniżenia kosztów projektu implementację prezentowanego podsystemu diagnostyki zrealizowano w środowisku „Open Source”, czyli tzw. wolnego oprogramowania.
EN
The paper presents a diagnostic subsystem designed to estimate the technical condition of a shipboard generator set. To analyze the data delivered using neural nets of user-determined architecture is suggested. In order to reduce the costs of the project the diagnostic system presented was implemented in „Open Source” environment.
PL
W pracy przedstawiono dwa podejścia stosowane przy równoważeniu obciążeń serwerów webowych, a mianowicie rozdział zadań, w którym decyzje o skierowaniu zapytania do określonego serwera zapadają bez znajomości rodzaju zapytania, tj. w warstwie czwartej modelu ISO/OSI oraz rozdział zadań, gdzie takie decyzje zapadają na podstawie znajomości treści zapytania, tj. w warstwie siódmej modelu ISO/OSI. Pierwsze podejście zilustrowano wynikami własnych badań systemu IBM Se-cureWay Network Dispatcher. W ramach prezentacji drugiego podejścia omówiono funkcje i charakterystyki wiodących w tym zakresie produktów: Resonate Central Di-spatch, F5 Networks Big-IP, Radware Web Server Director, Alteon ACEdirector, Foun-dry Networks Serverlron, IBM WebSphere Edge Server oraz Cisco Content Switch.
EN
This paper presents two basic approaches to load balancing of Web servers. In the first approach the decision about the redirection of user's request is made without knowledge of a type of the request. In the second approach the type of the request and content being requested is taken into account in order to make the decision of the redirection of the request. To depict the first solution we present results of tests of IBM SecureWay Network Dispatcher. To present the second solution we discuss functions and characteristic of brand name products, such as: Resonate Central Dispatch, F5 Networks Big-IP, Radware Web Server Director, Alteon ACEdirector, Foundry Networks Serverlron, IBM WebSphere Edge Server and Cisco Content Switch.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.