Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów
100%
EN
This article provides a linguistic analysis of names of educational institutions in Ostrołęka, among others, nursery schools, primary schools and schools of higher educational level. Names of schools are dealt with by onomastics or, more precisely, chrematonimia. Names of Ostrołęka educational institutions are composed combinations, comprised of a generic element and an individualizing element. In their structure they do not diverge from names of the same type used in other parts of Poland. They lack in innovation. The names described are part of a well-known convention.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy językowej ostrołęckich placówek edukacyjnych, m.in. przedszkoli, szkół podstawowych i szkół o wyższym poziomie edukacyjnym. Nazwami szkół zajmuje się onomastyka, a dokładnie chrematonimia. Nazwy ostrołęckich placówek edukacyjnych są komponowanymi zestawieniami, utworzonymi z członu gatunkowego i indywidualizującego. W swej budowie nie odbiegają od tego typu nazw w innych rejonach kraju. Brak tu innowacyjności. Opisywane nazwy wpisują się w znaną konwencję.
2
Content available Polszczyzna C. K. Norwida
100%
EN
The aim of this article was to present the differences between the present day Polish language and the one used by C.K. Norwid. The author highlighted lexical and grammatical discrepancies, focusing on phonetics and inflection in particular. The source materials were the poems included in the Wiersze wybrane poetry volume, compiled by M. Inglot in 1991. A part of the vocabulary used by Norwid is classified as obsolete or out of date in contemporary dictionaries. Language analysis of the relevant excerpts reveals plenty of differences when confronted with the present day language, also with regards to phonetics and inflection. The forms applied by the poet are typical of the XIXth, as well as XVIIth and XVIIIth century.
PL
W niniejszym artykule ukazano różnice między polszczyzną obecną a współczesną C.K. Norwidowi. Autorka skupiła się na rozbieżnościach w zakresie leksyki i gramatyki, tj. fonetyki i fleksji. Materiał źródłowy stanowią utwory pochodzące z tomu Wiersze wybrane w opracowaniu M. Inglota z 1991 roku. Część słownictwa, którym posługiwał się C. Norwid, w dzisiejszych słownikach polszczyzny ogólnej opatrzona jest kwalifikatorami dawne czy przestarzałe. Analiza języka interesujących tekstów wykazuje dużo różnic z obecną polszczyzną także w zakresie fonetyki i fleksji. Stosowane formy są często typowe nie tylko dla XIX, ale także dla XVII czy XVIII wieku.
EN
This article is a linguistic analysis of a novel by Wiktor Gomulicki entitled Wspomnienia niebieskiego mundurka (Memoirs of a School Uniform). The novel tells about the experiences of boys attending a five year male county school in Pułtusk, where Gomulicki himself was a student in the mid-XIX century. The language of the novel is different than today, it is characteristic of the XIX century lexical, phonological and grammatical system. Most changes are in vocabulary. There are many words in the novel, such as bakalarnia, pomada, sztuba, that are now regarded as old or dated Polish.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy językowej w powieści Wiktora Gomulickiego Wspomnienia niebieskiego mundurka. Powieść ta opowiada o losach chłopców uczęszczających do pięcioletniej szkoły powiatowej w Pułtusku (gdzie uczył się też W. Gomulicki) w połowie XIX wieku. Język powieści różni się od dzisiejszego. Ma cechy XIX-wiecznego systemu leksykalnego, fonologicznego i gramatycznego. Najwięcej zmian jest w zakresie słownictwa. W powieści zapisano wiele wyrazów, które obecnie uznajemy za dawne, przestarzałe, np. bakalarnia, pomada, sztuba itd.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.