Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 663

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  students
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
EN
The aim of the study was to achieve a prospective long-term evaluation of the impact of socio-demographic factors on students, and their healthy behaviors. It was a diagnostic survey employing a standardized interview questionnaire. The survey was conducted among 905 first-year students of medical and non-medical faculties (18–19 years of age), and the University of Rzeszów, and Rzeszów University of Technology. It was conducted in 2009 and repeated two years later. The rating of the behavior patterns of students was conducted in accordance with the following schedule: October 2009 – January 2010 (T1), October 2011 – January 2012 (T2). The level of healthy behaviors in 2012 increased significantly in a positive direction compared to 2009 (p < 0,001), in particular in the category: proper eating habits (p < 0,001) and preventive behaviors (p < 0,001). In 2009 men in the first year of the study had a lower level of healthy behaviors, an average of 3,63 points, than women (T1) and in 2012 of 5,42 points lower (T2). The level of healthy behaviors in 2012 increased significantly in a positive direction compared to 2009, in particular in the category: proper eating habits and preventive behaviors. Women showed more pro-health attitudes than men. The pro-health attitudes characterized by medical students was seen in a greater degree.
PL
Celem badań była prospektywna długookresowa ocena wpływu czynników socjodemograficznych na zachowania zdrowotne studentów. Przyjętą metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza wywiadu Z. Juczyńskiego. Dobór do próby badawczej był celowy. Badanie przeprowadzono wśród 905 studentów pierwszego roku kierunków medycznych i niemedycznych (18–19 lat) Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2009 i zostało powtórzone po dwóch latach. Ocena wzorców zachowań studentów została przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem: październik 2009 – styczeń 2010, październik 2011 – styczeń 2012. Poziom zachowań zdrowotnych w 2012 roku wzrósł istotnie w kierunku pozytywnym w porównaniu z rokiem 2009 w szczególności w kategorii: prawidłowe nawyki żywieniowe i zachowania profilaktyczne. Mężczyźni na pierwszym roku studiów prezentowali niższy poziom zachowań zdrowotnych (3,63 pkt w roku 2009 wobec 5,42 pkt w roku 2012) w porównaniu do kobiet. Postawą prozdrowotną charakteryzują się w większym stopniu studenci kierunków medycznych.
2
85%
EN
The aim of the article is to present the basic idea of academic tutoring. This method allows for personalized and in-depth use of experience – based and taught teaching tools by developed in modern humanities in academic teaching.
3
80%
EN
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) has become one of the world's most valuable tools for measuring physical activity in different groups or populations.The relationship between regular, moderate-intensity physical activity and health parameters including physical fitness and aerobic capacity has been clearly proven by numerous investigations throughout the world.The aim of the present study was to determine the magnitude of differences in absolute & relative (lxmin-1, mlxkg-1xmin-1) VO2 max, by using the Astrand-Ryhming normogram in students aged 19 to 24 years, depending on their weekly energy expenditure (METminxweek-1), as diagnosed with IPAQ.The significance of differences in aerobic capacity between highly and moderately active students was evaluated. The Pearson correlation coefficient was calculated as a measure of the strength of the correlation between the above parameters in female and male groups.VO2 max was significantly higher in male and female participants, with a high level of physical activity, as determined through IPAQ criteria.
EN
The development of information society contributes to many transformations; they virtually encompass all the aspects of the contemporary world. However, not all the realms of transformations are subject to scrutiny to the very same degree. This paper is an attempt to acquaint its readers with the issues oftentimes evaded or even not picked up by researchers. The author in this paper presents the results of the research conducted among the students of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the realm of judging the risk resulting from the development of information society within the context of internal security as well as within the evaluation of the level of these dangers. The results of the author’s investigation indicate that there are many factors which statistically significantly determine the student’s beliefs in the scrutinized realm. Such determinants proved to be – among others- gender, the students’ field of study and the frequency of using the Internet etc.
5
Content available remote Czego studenci uczą się na praktykach pedagogicznych w przedszkolu?
80%
EN
An important part of preparing teacher is internship in kindergarten. Article describes range of student’s internship and assignments for future educators.
EN
Introduction. Higher education institutions thoroughly analyze the labor market. Knowing the career plans of students is important information showing the potential and direction of development of the labor market. Aim The aim of the study was to gather information on career plans and further development of graduates of the Division of Dentistry, Medical University of Lublin in the years 2004-2012. Material and methods The survey covered a group of 743 graduates of medical-dental faculty. Students filled in an anonymous questionnaire after passing the exam in conservative dentistry with endodontics. The questions concerned the location and nature of future work, as well as the desire to specialize and determining the area in which the graduate is planning to specialize. Results The question: “Where are you planning to start work after graduation?” – was answered by more than 35% of the students: “In a big city outside of Lublin.” Over 24% of respondents expressed a desire to return to their hometown, and 21% declared remaining in Lublin. Approximately 13.6% of respondents were considering going abroad, and about 5.65% of the students declared choosing village or a small town, as a place for future work. Among all graduated students, 45.5% would like to work in a medical joint venture, 38.5% wishing to undertake business activity in their own dental office. Only 7.4% of students declared their desire to remain at the university and carry out scientific work. The vast majority of graduates (87.35%) expressed the desire for specialization. The most frequently indicated specialization was conservative dentistry with endo-dontics – the choice was indicated by 22.62% of the respondents. Students expressed similar interest in further development in the field of oral surgery (20.33%), prosthodontics (20.33%) and orthodontics (18.58%). Conclusions Most of the students of dental-medical major of Medical University of Lublin after graduation planned to work in Poland. The respondents were planning to work primarily in medical partnerships or to open their own dental offices. The vast majority of respondents declared a desire to get specialization.
EN
The paper presents the results of research on the University of Zielona Góra students’ participation in cultural activities. Students have a fairly lively social life, going to pubs and clubs or using social networking websites (e.g. Skype, Gadu-Gadu). They are involved primarily in popular culture - they listen to pop music, watch TV and go to the cinema. They much less frequently go to the theatre and philharmonic. However, students read a lot more than adult Poles and their favourite genre is fantasy.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań uczestnictwa w kulturze studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studenci prowadzą dość ożywione życie towarzyskie, uczęszczając do pubów i klubów, korzystając z serwisów społecznościowych w Internecie (skype, gadu-gadu). Studenci uczestniczą przede wszystkim w kulturze masowej: słuchają muzyki pop, oglądają TV, chodzą do kina. Znacznie rzadziej uczęszczają do teatru i filharmonii. Studenci są jednak częściej niż dorośli Polacy czytelnikami książek, a ich ulubionym gatunkiem jest fantasy.
EN
This text focuses on the (mutual) trust as one of the elements of social capital and the condition of students’ social behaviour. The research, carried out in Technical University, reveals students’ satisfactory trust in their school as well as in their teachers (humanistic teachers are the most trustful ones). The university, as an institution has been given trust by the 75% students.
EN
Depressive disorders have become one of the greatest health problems of the modern society, with about 350 million people suffering from depression around the world (WHO). The aim of this study was to determine the prevalence of symptoms of depressed mood and symptoms indicating the possibility of depression or its progression among young people living in the city of Szczecin, Poland. Data from 150 students (107 women and 43 men) from one of the local universities constituted the material for this anonymous study which was based on the Beck Depression Inventory – 21 questions assessing the severity of depressive symptoms. Our results showed that 78% of women and 89% of men did not show symptoms of depression (Fig. 1). The incidence of mild depressive episodes was revealed in 15% of women and 7% of men, moderate episodes in 3% of women and 2% of men, and severe depression in 4% of women and 2% of men.
EN
The article presents opportunities for foreign travel by students based on trips to international competitions, in particular robotic competitions. As the data collected show, these have attracted several thousand participants in recent years. The article presents an additional effect of participation in such competitions which is tourism during the trips.
11
80%
EN
Employability, understood as a set of achievements – skills, knowledge, personal qualities – that make graduates employable and successful in their profession, is more and more often a subject of research, both in the context of improving the educational offer of universities, as well as examining the quality of life and professional satisfaction of graduates. Employability is differentiated from employment – the state of having a job. In today’s unstable job market where temporary contracts and protean-type careers dominate – equipping graduates with the resources to effectively change or modify their career path is crucial. The paper aims to present the psychometric proprieties of a Polish adaptation of the A. Rothwell and Arnold Self-Perceived Employability Scale. The final version consists of 9 items and has good psychometric properties. The study of the perceived employability of students provides important knowledge regarding the graduates’ competencies, and it is an important factor in modifying the educational offer at universities and planning graduates’ satisfying careers in the contemporary unstable job market.
EN
The investigation confirms the hypothesis that some symptoms of Internet addiction are related to high levels of information competence of students. Then we deal with rational and advanced Internet use assisting our mental development. In the case of students with relatively weak results in studies and low level information competence, symptoms of internet addictions frequently occur, which result in negative emotions and motivations. This leads to internet addiction, which provides compensation for emotional and social deficits of student’s personality.
13
Content available remote The Attitude of Students of Academy of Physical Education to Alcohol Consumption
80%
EN
Introduction. Alcohol is found to contribute to everyday life of young people. Frequent heavy drinking, violent behavior under influence of alcohol are typical for youths. Unreasonable over-consumption of alcohol might have direct impact on their health in adulthood, as initially controlled amount of alcohol drinking can gradually lead to abuse and further, to alcohol addiction. Aim. The aim of the study was to evaluate the prevalence of alcohol consumption and to notify knowledge of the harmful effects of alcohol on human body. Material and methods. The study was conducted among 276 fifth-year students (including 206 men and 70 women). Students filled out an anonymous questionnaire containing AUDIT test. Results. Risky model of alcohol consumption was observed among 75.72% of students whereas alcohol-addicted group accounted for 1.81%. The remaining group of students (22.47%) was reported as harmful alcohol consumption model. Beer was the most often consumed alcohol. Conclusions. Abstinence from drinking alcohol is a rarely observed phenomenon among students of the Academy of Physical Education. Future PE teachers should be urgently motivated to educate and to encourage youths about healthy life style.
14
80%
EN
Introduction. Poland is among the top ten countries of the European Union displaying the highest intensity of smoking. Aim. To evaluate the frequency and intensity of smoking, the strength of nicotine addiction and the motivation to discontinue smoking, among students of the Academy of Physical Education. Material and methods. First, a survey involving an anonymous questionnaire (which included both the Fageström and Schneider tests), was conducted within a population of 276 students. Next, this was analyzed statistically using the Statystica 7.1 program. Results. The initial results of this research showed that 29, 71% of all respondents smoke cigarettes. Moreover, the applied Fageström test revealed that the test population was either: slightly addicted (44, 72% of all respondents), moderately addicted (34, 84% of all respondents), or heavily addicted (17.44%). Conclusions. The prevalence of smoking among students of the Academy of Physical Education remains alarming. Furthermore, the negative health behaviors contribute to an adverse overview of the health of the questioned students.
EN
Nowadays, because of irregular lifestyle, high level of stress dietary supplements (DS) are becoming more popular as a source of needful nutrients among millions of people all over the world. The main purpose of present study was to estimate prevalence of dietary supplement consumption in sport, motivation in DS usage and sources of information. Anonymous self-administered questionnaire was spread among students of medical faculty in the end of their fourth year of study. There were 218 students of the fourth year of the Medical Faculty, of which 60.1% were females and 39.9% were males. Males more often used or had been using dietary supplements than females. The most popular dietary supplement was whey protein. The most common aim among men was to build up muscle mass. It is possible to state conclusions that prevalence of using dietary supplement among students is similar to values reported previously in the literature. Males were definitely more often undertaking physical activity in the gym and that could be the reason why they were definitely more often using specific dietary supplements.
EN
The subject of this article is developmental bibliotherapy as a tool of work with young people. On the basis of their own experience (open test), it will shed light on the personality-forming function of contact with literature. Belles-lettres has undeniable impact on people, especially at the beginning of their journey through life. It indicates priorities, sets the azimuth for life goals and searches. Thanks to it people gain essential knowledge about the world and other people around them, not to mention a ready-made punchline. The role of literature in development of 8human personality is unquestionable and cannot be overestimated. Is it, however, appreciated enough by young people today? Has the present civilization, based on complex, lapidary, image-based communication, moved contacts with books into the background? If so, are there any tools making it possible to reverse that process?The author of the article will try to answer those questions basing the answers on the practical activities of bibliotherapeutic nature, executed as a part of classes with third-year students of Pedagogy at the State Higher School of Technology and Economics in Jarosław oriented at shaping positive attitude towards belles-lettres as a tool of self-realization and deepening one’s knowledge about the world.
17
80%
Rocznik Lubuski
|
2011
|
tom 37
|
nr 2
299-312
EN
The article presents the results of questionnaire studies performed on 986 students finishing first - and second - cycle studies in twenty two universities in Silesia province. The main objective of the studies was an attempt to answer the question how students see their chances to find a job, where and how they want to look for it and which skills or qualifications are, according to them, particularly desired by employers. Another aim of the research was to analyze the reasons for choosing university, area of study, virtual actions taken in case of becoming unemployed or even opinions on availability of guidance services. The research was co-financed with the resources of the European Social Fund.
EN
The preparation for a study of the characteristics of students undertaking studies, including their motivation for choosing a particular field of study and their expectations after graduation began in 1990. The German group conducted a survey among the students of the universities of Jena, Potsdam, Berlin (HUB) and technical universities of Jena, Weimar and Zittau. A total of 1207 students were questioned. The Polish group consisted of 1649 people from 19 majors in the University of Warsaw and 10 in the Nicolaus Copernicus University of Toruń. They were surveyed, among others, on their willingness to cooperate with the local government, the assessment of tasks and values of the universities, their expectations regarding future employment and the confidence about their own development. The cooperation between the two institutions continued and the research was extended by new research topics, such as the culture of studying in the transition period and adult cultural education.
EN
Objectives More and more countries introduce a total ban on smoking tobacco in public places. The aim of this work was to evaluate the effectiveness of “The Act of 8 April 2010 on amendment of the act on protection of health against the consequences of consumption of tobacco and tobacco products and act on National Sanitary Inspectorate” and assess the frequency of complying with the smoking bans by the students of the Medical University of Lodz, Poland. Material and Methods Between 2007–2011, at the Social Medicine Institute of the Medical University of Lodz, a study using random survey was carried out involving students who were starting their studies at the Health Department of the Medical University of Lodz. The analysis of the collected material showed that 1038 people reported being smokers at the time of the study. Among that group, 530 students were included in the study prior to, and 508 after the introduction of the amendment. In order to verify their compliance with the smoking ban, the respondents were asked whether they smoked only in designated areas or wherever they wanted to. Results The ratio of people claiming they smoked anywhere they wanted to, disregarding the smoking ban, was 60% (N = 318) and after the amendment had been introduced, this ratio was 62.2% (N = 316), it increased by 2.2 percentage points. The observed difference was statistically irrelevant (Chi² = 0.530, p > 0.05). Conclusions The Act ”On amendment of the act on protection of health against the consequences of consumption of tobacco and tobacco products and Act on National Sanitary Inspectorate” in Poland did not result in the expected changes in the frequency of complying with the smoking ban by the 1st year students.
EN
A rational organization of leisure time should be a priority for the family environment. This problem is particularly important in the era of modern civilization, dominated by passive forms of recreation, resulting in many hours spent sitting in front of the TV and the computer screen. The role of parents should be based on a conscious and deliberate preparation of children and young people for a proper organization of their leisure time. It is important that parents’ activities encourage young people to participate in individual and organized forms of physical activity (sport, tourism, and recreation). Previous studies clearly indicate that physical activity in childhood influences the physical activity in adulthood. The processes of awakening interest, searching for patterns of behavior and forming habits related to various types of physical activity are all elements of lifelong learning.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.