Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 218

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwentaryzacja zwierzat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
8
100%
PL
W pracy dyskutowane są założenia i efekty ptasiej części inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej od 2006 r. w Lasach Państwowych. Autor wyraża tezę, że obecny dobór gatunków do inwentaryzacji (bielik Haliaeetus albicilla, orlik krzykliwy Aquila pomarina, bocian czarny Ciconia nigra, puchacz Bubo bubo, cietrzew Tetrao tetrix i żuraw Grus grus) powinien być zastąpiony jednym, łatwym do oceny liczebności gatunkiem osiadłym, związanym troficznie z owadami zasiedlającymi martwe drzewa. Postuluje się, by był to dzięcioł czarny Dryocopus martius. Prócz tego proponowane jest znaczne wzmocnienie personalne służb ochrony przyrody w Lasach Państwowych, a także zorganizowanie studium podyplomowego z tego zakresu na jednej z wyższych uczelni leśnych.
EN
In the article the author discusses the aims and results of bird part of environmental inventory held since 2006 in national forests. The author claims that present choice of species to be part of inventory (white-tailed eagle Haliaeetus albicilla, columbine Aquila pomarina, black stork Ciconia nigra, eagle owl Bubo bubo, black grouse Tetrao tetrix and crane Grus grus) should be replaced with one, easy to estimate its number, resident species trophically connected with insects settling on dead treed. He postulates to choose black woodpecker Dryocopus martius. Moreover, he suggests geat increase in personnel of environmental protection guards in national forests, and opening postgraduate study of this topic on one of forest high schools.
EN
This paper presents the results of a bird census in the Morgi forest range in the Kolbuszowa Forest District (SE Poland). The census was conducted using the point−stand method, i.e. a modification of the point count. This modification enabled tailoring the method to the conditions of the Polish forestry, in which forest stand that is the basic unit of silviculture planning and forest management. The aim of the study was to test the new method of bird census in the managed and large−scale forest units, and to evaluate the utility of the results for conservation measures. Based on the list of stands of the Kolbuszowa Forest District, we drew randomly 270 forest stands, taking into account their most important features: dominant species, forest habitat type, age and vertical structure. Bird counts were carried out in spring of 2014 and 2015. Each stand was inspected twice during each season: 1) between April and mid−May, and 2) between mid−May and the first decade of July. In total, 1080 observation (listening) sessions were conducted and each of the stands was inspected four times. As a result, 14 982 bird observations of 15 757 individuals belonging to 113 pecies were made. In case of 6720 observations, 7186 individuals belonging to 85 species were recorded in the studied stands. The point−stand bird census presented in the paper, which is a forest−range census type, is adequate for use in large−scale forest units. It allows to determine fauna indices that characterise the forest range, together with the most important features of stands.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.