Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nadlesnictwo Krynki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Totalna jakosc edukacji lesnej
75%
PL
W 1991 r. uchwalona została nowoczesna „Ustawa o lasach”. Odnajdujemy w niej (również po uwzględnieniu późniejszych zmian) wyraźne przesłanie o roli i obowiązku Lasów Państwowych w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.Początkowo nieco chaotyczne działania leśników w tym zakresie zostały usystematyzowane i sformułowane w trzy następujące cele: upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zróżnicowanej gospodarce leśnej; podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu; budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników. Z upływem czasu pojawiły się nowe doświadczenia i nowe wyzwania. Obecnie leśnicy coraz energiczniej i coraz skuteczniej wdrażają ideę służebności wobec społeczeństwa również w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Zgodnie z zasadą, że często efektywność jest pochodną różnorodności, powstają ciekawe rozwiązania i zróżnicowane realizacje celów edukacyjnych. Jeden z takich projektów powstał w Nadleśnictwie Krynki. Zasadza się on na założeniu, że proces edukacji jest swego rodzaju produktem, który poddaje się zasadom rynku. A tu jak wiadomo fundamentalne znaczenie ma marketing. Wykorzystanie jego mechanizmów posłużyło do wypracowania koncepcji Totalnej Jakości Edukacji (TQE). Prowadząc edukację przyrodniczo-leśną skoncentrowaliśmy się na klasycznym w marketingu zestawie 5P tj.: Product – produkt, Packing – opakowanie, Price – cena, Placing – kanały dystrybucji, Promotion – promocja. Na potrzeby procesu edukacji przyrodniczo-leśnej zdefiniowano w/w pojęcia, by następnie wykorzystać do sprawnego wdrożenia TQE prawa nimi kierujące podczas praktycznej realizacji w postaci powstałego w 2005 r. leśnego ogrodu Puszczy Knyszyńskiej – „Silvarium”.
EN
In 1991 a modern Act of Forests was passed in parliament. We can find there (also considering later changes) a clear message on the role and duty of State Forests in nature-forest education of the society. Initially a bit chaotic activities of the foresters have been methodized and formulated in the three following aims: popularizing knowledge on forest environment and its multifunctional and diversified economy in society; raising awareness of the society in case of rational and responsible usage of all forest functions; building social confidence in professional foresters’ activity. In the course of time there came new experiences and new challenges. Currently, more energetically and more successfully foresters implement the idea of servitude towards the society, also in range of nature-forest education. According to the rule that often effectiveness is a derivative of diversity, there are created interesting solutions and versatile realizations of educational aims. One of such projects appeared in Krynki Forest Inspectorate. It is based on assumption that the educational process is some kind of a product that is a subject to market rules. And here as well known marketing is of basic importance. Application of marketing mechanisms served to work out the concept of Total Quality Education (TQE). Running nature-forest education we concentrated on the marketing classic set of 5P, i.e.: Product, Packing, Price, Placing, and Promotion. The above mentioned notions were defined for the purpose of educational process and later those principles were used for successful application of TQE during realization of forest garden of Knyszynski Forest – “Silvarium”.
EN
The paper presents declarative opinions of 239 tourists who visited the area of the Krynki Forest District in July−September 2013. The opinions were collected in direct interviews using of a questionnaire. The analysis distinguished two groups of respondents: 135 people (56,5%) who visited the forest district for the first time, and 104 respondents (43,5%) for whom it was the subsequent visit. We analysed the opinion of tourists on such problems as: (1) anthropogenic threats to the forest ecosystem, (2) factors constituting a threat to visitors to forest areas, and (3) forms of recreation and rest that can be implemented in forest areas. To examine the significance of mean differences between analysed groups of respondents that differ in experience and hypothetical readiness to declare the amount of WTP> 0, the Mann−Whitney test was used. Respondents considered forest fires and garbage left in the forest as the greatest threat to forest ecosystems, while among factors threatening people resting in forest areas, respondents pointed to the natural factors such as vipers, ticks and mosquitoes. Respondents considered that admissible forms of recreation and rest in forest areas are sport and cross−country races, horse riding and cycling, while ones that pose a threat to forest ecosystems, e.g. organization of mass events or bonfires and family events with barbecue, should be prohibited. No impact on differences in the opinions declared by the respondents, their tourist experience or readiness to declare the amount of WTP was disclosed.
EN
The paper presents the research carried out using a questionnaire survey in Krynki Forest District, a forest area constituting an important place of rest for the residents of Białystok (NE Poland). A sample of 239 respondents was divided into two groups: 135 (56,5%) people visited the forest district for the first time, while for 104 ones (43,5%) it was the subsequent visit. To verify the differences in the responses between compared groups, the structure similarity index (P) and the test for the difference of the structure indexes (W) were used. To assess the significance of the difference in the average age of the respondents and the length of their visit Student’s t−test was used. For variables such as education, income and gender the Mann−Whitney test was used. There was no significant difference in opinions and declarations related to recreational management of forest areas as well as in the established structure of activities in the forest between analysed groups. The dominant form of spending free time in the Krynki Forest District is a walk and visits to several places in the forest with the passage of a car between them because of the limitations in the amount of free time indicated in the survey. In addition, the respondents value recreation in the forest managed, but at the same time expect silence and peace, indicating the limitations of collective and noisy forms of use of forest areas. The results allow to optimize the length and location of existing walking trails, so that the time necessary for their passage does not exceed 100 minutes declared for this type of activity. Respondents noticed the lack of viewpoints and designated safe places for grilling and lighting fires. The area with high tourist potential, which is an important attraction for visitors in the Krynki Forest District for the first time is the existing reservoir. For tourists who have knowledge about the attractions offered by the entity, an element encouraging a repeat visit could be planned and promoted periodic outdoor events.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.