Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser Doppler flowmetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to investigate the impact of Nissen-Rossetti fundoplication on the blood flow in the microcirculation of the gastric fundus.Material and methods. Eight patients undergoing Nissen-Rossetti fundoplication were included in the study. Perfusion in the gastric fundus was measured intraoperatively with laser Doppler flowmetry. An adhesive, flat, silicon probe was attached to the serosa in the same anatomical location during every measurement. Microcirculatory blood flow was recorded before and after fundoplication without ligation and division of the short gastric vessels.Results. In each patient, fundoplication led to increases in resting perfusion. Hyperperfusion was evoked by two mechanisms: increase in average blood flow and increase in vasomotion's amplitude and frequency.Conclusions. Fundoplication constitutes a new distribution of blood flow in the microcirculation of the gastric fundus, irrespective of its indication as a treatment of reflux disease or a supplement to cardiomyotomy in patients with achalasia. The procedure, when correctly performed, leads to local reactive hyperemia. Decreases in fundal perfusion suggest that the fundoplication wrap was created under excessive tension and may lead to dysphagia and local ischemia with consequences on motility of the lower esophagus. Thus, the assessment of change in perfusion of the gastric fundus after fundoplication might be a valuable tool in the routine quality control for appropriate performance of the fundoplication wrap.
2
Content available remote Selected applications of near infrared optical methods in medical diagnosis
88%
EN
Optical methods from the near infrared range, in particular the laser-Doppler flowmetry and the near infrared spectroscopy offer a new non-invasive, real-time technique for monitoring of the blood perfusion and oxygenation in a living tissue. In spite of some instrumental problems, e.g., relative calibration and unknown sampling measurement depth, these methods have been already used in clinical studies. In this paper, the principle of the methods and instrumentation have been described. The advantages and limitations of these techniques are also discussed and new trends in technical development of the laser-Doppler flowmetry and the near infrared spectroscopy, especially contactless perfusion scanning and photons time of flight measurement, have been shown. Finally, selected clinical applications of all presented methods have been described.
3
Content available remote The impact of aerobic and anaerobic training on cutaneous microcirculation
75%
PL
Celem pracy jest określenie zmian wartości wybranych parametrów łożyska naczyniowego następujących pod wpływem systematycznego treningu tlenowego (kolarze szosowi) i beztlenowego (podnoszenie ciężarów) w porównaniu do osób prowadzących sedenteryjny tryb życia. Badaniami objęto 12 sportowców: 6 kolarzy szosowych oraz 6 ciężarowców, posiadających drugą i pierwszą klasę sportową, trenujących przynajmniej od 4 lat. W charakterystyce obciążeń treningowych w grupie zawodników podnoszących ciężary zdecydowanie przeważał trening siłowy, natomiast w grupie kolarzy szosowych priorytetowym zadaniem treningu było kształtowanie zdolności do wysiłków długotrwałych. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób aktywnych fizycznie przez około 1-2 godziny tygodniowo, a aktywność ta związana była z czynnościami dnia codziennego (np. wejście po schodach, spacer itp.). Mikrokrążenie skórne było mierzone za pomocą laserowego przepływomierza Dopplerowskiego Periflux 4001 (Perimed, Szwecja). Badano przepływ spoczynkowy, reakcję przekrwienną na okluzję i temperaturę, reakcję ortostatyczną oraz maksymalny pobór tlenu. Oprócz częstotliwości analizowano również moc sygnału w każdym przedziale. Z wyjątkiem zera biologicznego wszystkie mierzone parametry były istotnie statystycznie wyższe u kolarzy (RF-35,33 ± 3,25 PU; BZ-2,97 ± 0,24 PU; PORH MAX-150,67 ± 1 0,14 PU; TH MAX-278,94 ± 60,22 PU; OR-57,06 ± 3,1%, VO2max-66,11 ± 7,01 ml/kg/min), w porównaniu z obiema grupami: ciężarowców i grupą kontrolną (ciężarowcy: RF-16,01 ± 3,53 PU; BZ-3,0 ± 0,19 PU; PORH MAX-84,19 ± 19,46 PU; TH MAX 221,85 ± 91,57 PU; OR-43,68 ± 1,89%, VO2max-42,07 ± 3,63 ml/kg/min; grupa kontrolna: RF-15,58 ± 16,27 PU; BZ-2,81 ± 0,42 PU; PORH MAX-70,95 ± 24,48 PU; TH MAX 171,39 ± 32,18 PU; OR-42,36 ± 2,97%, VO2max-35,14 ± 8,65 ml/kg/min). Analiza częstotliwości wykazała niższe oscylacje w zakresie neurogennym i sercowym oraz wyższe wartości w zakresie śródbłonkowym w grupie kolarzy. Wnioski: 1. Regularny trening tlenowy wpływa zdecydowanie pozytywnie na mikrokrążenie skórne poprawiając znacząco jego parametry. 2. Regularny trening siłowy w bardzo nieznaczny sposób zmienia wartości wskaźników skórnego łożyska naczyniowego. 3. Wpływ aktywności fizycznej na mikrokrążenie skórne wymaga dalszych badań.
EN
The aim of the study was to determine alterations of the values of chosen parameters of the vascular bed resulting from systematic aerobic (road cyclists) and anaerobic (weightlifters) training compared to individuals with a sedentary way of life. The tested group consisted of 12 athletes: 6 cyclists and 6 weightlifters, with II and I sport group, practising for at least 4 years. In the weightlifters' group predominant training load was directed at strength, whereas in the cyclists' group priority was to form endurance capabilities. All athletes were tested during the competition period. The control group consisted of 30 persons, who practiced motor activity for 1-2 hours a week whereas their activity was connected with everyday routines (climbing the stairs, walking etc). The microcirculation was measured using Doppler laser flowmeter Perifluks 4001 (Perimed, Sweden). Rest flow, hyperaemic, hyperthermic and orthostatic reactivity of skin microcirculation and maximal minute oxygen uptake (VO2max), were evaluated. Apart from frequency, the signal power was also analyzed. Beside biological zero, all other measured parameters were statistically significant higher in the cyclists (RF-35,33 ± 3,25 PU; BZ-2,97 ± 0,24 PU; PORH MAX-150,67 ± 1 0,14 PU; TH MAX-278,94 ± 60,22 PU; OR-57,06 ± 3,1%, VO2max-66,11 ± 7,01 ml/kg/min), compared with the both group: weightlifters and control group (weightlifters: RF-16,01 ± 3,53 PU; BZ-3,0 ± 0,19 PU; PORH MAX-84,19 ± 19,46 PU; TH MAX 221,85 ± 91,57 PU; OR-43,68 ± 1,89%, VO2max-42,07 ± 3,63 ml/kg/min; control group: RF-15,58 ± 16,27 PU; BZ-2,81 ± 0,42 PU; PORH MAX-70,95 ± 24,48 PU; TH MAX 171,39 ± 32,18 PU; OR-42,36 ± 2,97%, VO2max-35,14 ± 8,65 ml/kg/min). The frequency analysis showed smaller oscillations of the sympathetic system and also in the cardiac frequency and increased activity of the endothelium in the cyclists. Conclusions: 1. Regular aerobic exercise has a beneficial impact on cutaneous microcirculation thus significantly improving the value of its parameters. 2. Regular force training merely alters the values of the cutaneous microcirculation indexes. 3. The impact of physical activity on cutaneous microcirculation requires further studies.
EN
Objectives To assess laser Doppler-recorded postocclusive reactive hyperemic responses in vibration-induced Raynaud’s phenomenon and compare it with primary and secondary to sclerodermy Raynaud’s phenomenon. Material and Methods Thirty patients with vibration-induced Raynaud’s phenomenon and 30 healthy controls and patients with primary and secondary to sclerodermy Raynaud’s phenomenon were investigated. Fingerpulp skin blood flow was monitored by laser Doppler flowmetry during postocclusive reactive hyperemia test. Results Lower initial perfusion values were established in all the patients with Raynaud’s phenomenon compared to the healthy controls (p < 0.0001). The postocclusive reactive hyperemic peak was lower in all the Raynaud’s phenomenon groups compared to the controls (p < 0.0001). The postocclusive and basal perfusions were lower in the secondary Raynaud’s phenomenon groups compared to the control and the primary Raynaud’s phenomenon groups (p < 0.0001). The velocities to postocclusive hyperemic peak were lower in all the Raynaud’s phenomenon patients (p < 0.0001), so were in the vibration-induced (p < 0.002) and the sclerodermy Raynaud’s phenomenon (p < 0.004) groups in relation to the primary Raynaud’s phenomenon group. The perfusion values and the velocities were significantly influenced by the initial superficial skin temperatures and perfusions, while the velocities were dependent also on gender, and the hyperemic peak on age. Conclusions Postocclusive reactive hyperemia is abnormal in all Raynaud’s phenomenon patients. Laser Doppler-recorded reactive hyperemia test contributes to diagnosing Raynaud’s phenomenon and has proved to be valuable for group analysis. The applied method is not sensitive enough to discriminate adequately the type of Raynaud’s phenomenon among individual cases.
5
Content available remote Optical methods for tissue perfusion and oxygenation measurements
75%
EN
Optical methods from the infrared range, especially Laser-Doppler flowmetry and near infrared spectroscopy offer a new non-invasive, real-time technique for monitoring of blood perfusion and oxygenation in living tissue. In spite of some instrumental problems e.g. relative calibration, unknown sampling measurement depth, these methods are already used in clinical studies. In the paper the methods principle, technical development and selected clinical applications have been described.
PL
Opracowano i wykonano prototyp urządzenia laserowo-dopplerowskiego do nieinwazyjnych badań mikrokrążenia krwi. W odróżnieniu od rozbudowanych i drogich rozwiązań komercyjnych proponowany zestaw diagnostyczny jest urządzeniem mobilnym i ekonomicznym, głównie dzięki przeniesieniu, za pomocą interfejsu USB (Universal SerialBus), przetwarzania i analizy sygnałów pomiarowych do komputera osobistego wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Urządzenie ma dwa niezależne kanały pomiarowe. Modułowa budowa umożliwia zmianę liczby kanałów. Źródłem światła z zakresu bliskiej podczerwieni jest dioda laserowa generująca falę o długości 780 nm. Zintegrowany moduł kalibracji optoelektronicznej eliminuje konieczność stosowania drogich i nietrwałych płynów kalibracyjnych oraz umożliwia automatyzację procesu kalibracji. Opracowany zestaw diagnostyczny przebadano na fantomach i zweryfikowano w warunkach klinicznych w trakcie pomiarów porównawczych z urządzeniami komercyjnymi u chorych z niewydolnością żylną oraz cukrzycą.
EN
Computerised laser-Doppler set-up for non-invasive measurements of blood microperfusion, was developed. The setup was equipped with two measurement channels allowing independent measurement in two position on the body. However, modular construction of the system enables easy increase of the channel number. Semi-conductor laser diode was used as the source of near infra-red light with wavelength of 780 nm. Integrated optoelectronic calibration module eliminates necessity of calibration with an expensive and non-persistent calibration liquids and makes the automatic calibration possible. In contrast to expensive commercial instruments the prototype is an economic and mobile device. It was achieved by USB (Universal Serial Bus) interface to PC computer responsible for signal processing and analysis. The developed laser-Doppler instrument was tested on the tissue phantoms and validated in clinical studies by comparison to commercial instruments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.