Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspomaganie decyzji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article introduces the problems of management innovation and decision support in a enterprise. The ideas presented are a implementation of brain storming method which were used in Virtual Community, which is being created for strategie management in the Distance Learning Portal.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano grę kierowniczą "Spółka", a następnie opisano wykorzystywany w niej system wspomagający wypracowanie decyzji, opracowany przez uczestników rozgrywki. Zwrócono uwagę na dydaktyczne cele, możliwe do osiągnięcia zarówno na etapie budowy tego systemu, jak i na etapie jego wykorzystania. Na zakończenie przedstawiono wyniki badań, zmierzających do określenia stopnia realizacji tych celów.
3
Content available remote Technologie informatyczne stosowane w systemach wspomagania decyzji
100%
EN
Decision Support Systems require suitable information technology which is able to support a decision maker in the market economy. In the process of looking for the optimal solution can be used: a)genetic algorithms (GA) - used in the stage of analysis and in the stage of the adjusting of the decision variables, b)reinforcement learning (RL) - used in the distributed processing, in the intelligent programs like AGENT.
|
2017
|
tom nr 2
8--10
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wybranych komputerowych systemów wspomagających decyzje w procesach produkcyjno-logistycznych oraz przedstawienie potencjalnych korzyści z wdrożeń systemów zwiększających efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniających się jednocześnie do możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.
PL
Systemy eksperckie oparte na technologiach IT są szeroko stosowane w transporcie kolejowym w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak: USA, Japonia, Chiny, Wielka Brytania i inne. Przykładem jest system ESTRAC-2 realizujący funkcje zarządzania dyspozytorskiego na odcinku linii kolejowej. Badania dotyczące technologii IT najszerzej prowadzone są w Japonii. W Instytucie Badań Kompleksowych Transportu Kolejowego opracowano system ekspercki dotyczący analizy przywracania ruchu pociągów na liniach dużych prędkości (np. dla magistrali Tokaido opracowano model pokazujący kolejność uruchamiania pociągów przez dyspozytora ruchu, przy wymuszonych opóźnieniach dowolnego pociągu, przewidzianego w rozkładzie jazdy).
PL
W celu poprawnego opracowania systemu wspomagania decyzji nawigatora należy na etapie projektowania określić informacje, na których podstawie decyzja będzie wypracowywana. Artykuł w pierwszej części prezentuje wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia statków morskich w systemy i urządzenia nawigacyjne, a w drugiej - szczegółową analizę dostępnych informacji nawigacyjnych na przykładzie statku m/s Nawigator XXI.
EN
In order to devise a navigator's decision support system correctly, information should be specified, on stage of projecting, on basis of which the decision shall be worked out. The article presents requirements concerning obligatory ship equipment in navigational systems and devices, and the second part presents the detailed analysis of accessible navigational information on example of the m/s Nawigator XXI.
PL
Omawiane w artykule zagadnienia koncentrują się w obszarze zaopatrzeniowo - dystrybucyjnego systemu logistycznego średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego branży mechanicznej. Bazując na podejściu systemowym do logistyki przemysłowej przy opracowywaniu metody wspomagania podejmowania decyzji związanych z bieżącym konfigurowaniem logistycznego systemu zaopatrzeniowo - dystrybucyjnego przedsiębiorstwa wykorzystano metodologię oceny wielokryterialnej. Poprzez bieżące konfigurowanie rozpatrywanego podsystemu zaopatrzenia i dystrybucji rozumie się dobór elementów tegoż systemu (dostawcy surowców, baza transportowa, magazyny) oraz realizowaną na bieżąco modyfikację hannonogramu dostaw po wprowadzeniu nowych zleceń dostawczych oraz utworzonych na ich podstawie procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych.
EN
Matters discussed in this paper, are concentrated in the area of supply and distribution logistics system of middle production enterprise. Authors show most important decision problems in area of supply and distribution logistics system. The aim of this paper is elaboration of the method of complex decision making in the considered logistic system for little and medium production companies. On the basis of the system approach to the industrial logistic and with elaboration of quick configuration method of the supply and distribution enterprise system (understood as selection of logistic system elements and the running modification of supply schedule after the implementation of a new clients order) the methodology of multicriteria estimation for logistic decision making process adding was utilized.
PL
Problem optymalizacji rozdziału palet jest jednym z wielu problemów optymalizacyjnych pojawiających się we współcześnie funkcjonujących centrach dystrybucyjnych. Jest jednym kluczowych problemów poza optymalizacją tras, optymalizacją rozmieszczenia zapasów w magazynach wysokiego składowania itp. Dodatkowo należy podkreślić, że problem optymalizacji rozdziału palet odbywa się w horyzoncie krótkookresowym np. raz na dobę. W artykule przedstawiony został model matematyczny optymalizacji oraz jego implementacja. Przedstawiono również rozwiązanie modelu dla przykładów liczbowych. Jako środowisko implementacji i rozwiązania modelu zaproponowano pakiet optymalizacji dyskretnej Lingo firmy LINDO.
EN
Problem of optimization of pallets allocation is one of many problem in modern distribution centers. However, it is very important problem excepting e.g. routing optimization, space optimization etc. Additionally, that problem optimization of pallets allocation for routes and trucks is a short-run horizon process e.g. every day. The optimization and implementation model of that problem has been presented in this paper. Solution of this model for the numerical examples has been describing also. As a solution environment package of discreet optimization Lingo has been used.
PL
W artykule przedstawiono założenia i podstawowe struktury systemu wspomagania decyzji jako dodatkowej warstwy systemu ERP. Każda decyzja systemu może być interpretowana jako odpowiedź na odpowiednio sformułowania pytanie, która spełnia ograniczenia. Innowacyjnym mechanizmem zastosowanym w proponowanym podejściu jest automatyczna generacja zapytań w postaci predykatów CLP lub modeli MIP.
EN
The paper presents the concepts and the basic structure of decision support system in the form of an additional layer of an ERP/SCM system. Any decision can be interpreted as a response to the properly formulated question that meets the existing constraints. Novel mechanism was introduced to the automatic generation of questions in the form of CLP (Constraint Logic Programming) predicates or MIP (Mixed Integer Programming) models.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.