Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 741

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Efekt synerii napotykamy w wielu dziedzinach. Występuje on również w dziedzinie organizacji produkcji grupy wyrobów i polega na wzmacnianiu efektu - w przeprowadzonych badaniach skróceniu cyklu produkcji grupy wyrobów - przy działaniu kilku czynników jednocześnie w porównaniu z sumą efektów, gdy każdy z czynników działa oddzielnie. W opracowaniu niniejszym przedstawiono wyniki badania częstości występowania efektów synergii w zależności od liczby działających czynników. Zjawisko synergii pojawia się częściej przy oddziaływaniu mniejszej liczby czynników, niż gdy liczba czynników jest większa.
EN
Synergetic effect occurs in many areas. It also occurs in the area of organizing production of a group of products, and consists in intensifying the effect - in the conducted research it is shortening production cycle of a group of products - when several factors act simultaneously, in comparison with the sum of effects when the factor acts separately. The present paper shows the results of examining synergetic effect frequency depending on a number of factors. The phenomenon of synergism occurs more frequently when a number of factors is lower and not when it is higher.
PL
W projektowaniu (modernizacji) struktur produkcyjnych zakładów przemysłowych za-chodzi konieczność przeprowadzenia analizy istniejącej struktury produkcyjnej. Analiza taka składa się z dwóch etapów: inwentaryzacji struktury i jej oceny. W artykule przedsta-wiono krótką charakterystykę procesu inwentaryzacji, natomiast szczegółowo omówiono problematykę oceny struktury. Do przeprowadzenia takiej oceny konieczne są obliczenia i analiza szeregu wskaźników techniczno?organizacyjnych (parametrów) jednostek produk-cyjnych. Parametry te mogą również służyć do scharakteryzowania zaprojektowanej struk-tury produkcyjnej jako narzędzie oceny osiągniętych rozwiązań i wreszcie jako kryterium wyboru przy wystąpieniu rozwiązań wariantowych.
5
Content available remote Teoria ograniczeń w utrzymaniu ruchu
80%
PL
Stracona godzina pracy niektórych urządzeń to stracona godzina pracy całego zakładu, a zaoszczędzona godzina pracy innych urządzeń to złudzenie. Wytypowanie zatem zarówno jednych, jak i drugich maszyn produkcji staje się głównym generatorem kosztów związanych z awaryjnymi przestojami w procesach produkcyjnych oraz podstawą organizacji produkcji i dozoru.
PL
W artykule zaprezentowane zostały charakterystyczne dla przemysłu samochodowego rozwiązania w zakresie organizacji produkcji logistyki. Ich rozwój przedstawiony został w ujęciu historycznym, począwszy od fordowskiej koncepcji "wielkiego zakładu" a skończywszy na dzisiejszych rozwiązaniach "produkcji bez zapasów". W podsumowaniu zawarta została próba prognozy przyszłych tendencji zmian w rozważanych obszarach.
10
80%
EN
In the work the practical use of the SMED philosophy for developing the tooling changing process in blister pack production line is presented. The SMED method supposes to cut down the time of a single die changing till few minutes. In the case of machines from blister packs' production line this goal was achieved on the stage of machines designing. That is why in this case it wasn't possible to make the most of the SMED method and reduced significantly time of the tooling elements assembling. But thanks to or-ganizational changes, reducing the full time of tooling changing from 4 h 49 min to 3 h 56 min was possible (the time is 53 min shorter, which is 18%). Time which was needed to clean the machines before the SMED method was used was 2 h 50 min. After using this method the time is 40 min shorter. Total time needed to assemble the tooling elements wasn't changed. The time amounts 39 min in both cases. The rest of the time was dedicated to adjustments and correctness tests of control systems. The time amounted 1 h 7 min. Thanks to transferring one internal activity to external activities, reducing the time of cleaning machines was possible. Also the fact, that blister pack leakproofness tests were carried out earlier, affects shortening the tooling changing time. One should be stated, that in spite of relatively not big shortening of the tooling changing time, effect of changes probably will be noticed fast. The final effect is also easy to calculate. During one minute the blister pack's line can pro-duce even 320 ready packages with one blister pack inside. So, improving production organization, realizing according to the SMED method, should be continued in tooling changing process of another machines too. Even not big shortening of the single machine's tooling changing time, will bring advantages, such as: improving the financial result in the firm, shortening the waiting time for the product, greater flexibility of the production.
11
80%
PL
Artykuł ten przedstawia Elastyczne Systemy Produkcyjne jako nowy kierunek rozwoju w zakresie projektowania procesów produkcyjnych oraz korzyści wynikające z zastosowania elastycznej automatyzacji jako narzędzia służącego do integrowania systemów produkcyjnych.
EN
This paper presents Flexible Manufacturing Systems as a new direction in development in projecting production process area and advantages follows from application of flexible automatyzation as a tool which serve as integration of production systems.
PL
W literaturze problemu, szczególnie polskiej, istnieje wiele rozbieżności w zakresie projektowania struktur systemów produkcyjnych. W artykule przedstawiono próbę uporządkowania podstawowych pojęć i podejść metodycznych związanych z kształtowaniem, czyli projektowaniem nowych i modernizacją istniejących struktur produkcyjnych. Opisano podstawowe strategie tworzenia jednostek produkcyjnych jako składników struktur produkcyjnych oraz najczęściej stosowane kryteria optymalizacji i oceny wyników w procesie projektowania.
15
Content available remote Uchwyty tokarskie
80%
PL
Uchwyty tokarskie wydają się mechanizmami, które zatrzymały się w czasie. W rzeczywistości rozwój ich konstrukcji jest naturalnym procesem w nurcie postępu technologicznego. Potrzeby spełnienia wymogów coraz mniejszych błędów obróbkowych i zapewniania powtarzalności ustalania przedmiotu obrabianego stanowią fundamenty rozwoju uchwytów obróbkowych. Nie bez znaczenia są trendy organizacji produkcji w kontekście optymalizowania procesów produkcyjnych.
PL
Referat opisuje przebieg przemieszczania produkcji tulei cylindrowych wielkogabarytowych z fabryki MAHLH Ventiltriebsysteme w Gaildorf do MAHLE Krotoszyn. Jest on próbą odpowiedzi na pytanie jak w sposób sprawny zaplanować i zrealizować zadanie przemieszczenia potencjału produkcyjnego oraz know-how. Rozwój procesów globalizacji w gospodarce, zwłaszcza w takich dziedzinach jak przemysł motoryzacyjny i silnikowy stawia przed firmami wyzwanie polegające na sprawnym dostosowywaniu posiadanego potencjału produkcyjnego do zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych. Jednym z częściej pojawiających się zadań jest tu alokacja potencjału produkcyjnego. Przemieszczenie produkcji musi być przeprowadzone w sposób gwarantujący ciągłość dostaw na niezmiennym poziomie jakościowym. Referat ukazuje cały proces przemieszczenia produkcji tulei wielkogabarytowych wskazując zarówno na te zagadnienia, które udało się sprawnie zrealizować jak i na te, które stanowiły największą trudność (część z tych problemów nadal nie została do końca rozwiązana).
EN
This article showing transfer process of large cylinder liners from MAHLE Ventiltriebsysteme plant Gaildorf to MAHLE Krotoszyn S.A. It is trying to answer a question how to plane and to realize transfer of production feasibility and know-how. Globalization development of economy especially on those areas as an automotive and engine industry, is a challenge for producers to be able to quickly adapted production capacity for changed macroeconomic demands. One of the most common issues is here production transfer. It has to be done without any problems at delivery time and quality. This article showing whole transfer process of large cylinder liners. It is concentrate on both, done well and being a big difficulty issues (some of them are still not finally solved).
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.