Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Opracowanie dotyczy przemysłu papierniczego na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej, które w 1945 r . nie znalazły się w granicach Polski. Według podziału administracyjnego z połowy lat 20. XX w., tereny te obejmowały województwa wschodnie (wileńskie, nowogrodzkie, wołyńskie i poleskie), część województw południowych (tarnopolskie, stanisławowskie i wschodnią część lwowskiego) oraz wschodnie rubieże województwa białostockiego, zaliczanego przed wojną do grupy województw centralnych.
5
Content available remote Projektowanie wbudowanych systemów sterowania odpornych na zakłócenia
100%
PL
Projektowanie niezawodnego, nieczułego na zakłócenia, wbudowanego systemu sterowania jest jednym z podstawowych aspektów tworzenia takiego systemu. Artykuł przybliża ideę systemu monitorującego pracę systemu wbudowanego. Określa podstawowe założenia i wymagania dotyczące takiego mechanizmu, opisuje możliwe rozwiązania pewnych problemów.
EN
Designig of robust embedded control systems is one of the basic aspects of such systems. In this paper the idea of monitoring embedded system is presented. The main assumptions and requirements for such system are explained. Possible solutions of these problems are presented.
EN
In 1867, Otto von Bismarck - the Prime Minister of Prussia at that time - bought the estate of Warcino (then Varzin) in the region of Pomorze (Pomerania). The river Wicprza, which flowed through this estate, encouraged him to build an industrial plant there. For this purpose, he employed Moritz Behrend, who in the hamlet of Kruszka (then Fuchsmiihle) established a plant that processed timber into cardboard, as well as two paper mills: at Kepka (Kampmiihle) and Kepice (Hammermuhle). The enterprise functioned under the name of Varziner Papicrfabrik. Thanks to the support of Bismarck, who sincc the unification of Germany in 1871 held the post of Reichkanzler, Behrend flouted the patent rights of Alexander Mitscherlich to obtain cellulose pulp from wood by means of the sulphite pulping method. This led to a dynamic development of the manufacture of cellulose in Germany. A pulp mill was established also at Kepice (Hammermuhle). In the years that followed, the enterprise became one of the major manufacturers of writing and typing paper in the Pomorze region (among other things it produced water-marked paper for documents). In 1890, the firm was transformed into a stock company, whose shares were a very good investment because of a very high dividend. In 1898 the company built a huge pulp and paper mill at Erie in the USA, which brought in an enormous profit in the following years. The next step in the development of the company was to buy a pulp and paper mill at Debnica Kaszubska (Rathsdamnitz) near S3upsk (Stolp) in 1912. During the First Wolrd War, the company sold off its shares of the American enterprise. The Erie plant of the Hammermill Paper Co. has survived until the present day (it is now owned by International Paper). In the period between the two world wars, the main shareholders of of the company were German banks. After the regaining of independence by Poland in 1918, the two regions which supplied most of the raw material for the plants, Eastern Pomerania and Wielkopolska (Great Poland), found themselves outside the borders of Germany, in Poland, which led to temporary difficulties for the company. Before the great crisis the firm employed 2,000 people in four plants, and had an annual output of ca. 25,000 tonnes of paper. The crisis forced the company to close down some of the plants and to lay off 1,300 workers. After the difficulties had been overcome, the company made some investments, including an alcohol-making plant which was built at Kepice, utilizing the waste digester liquor obtained in the making of cellulose to produce pure alcohol (previously it had been disposed into the Wieprza river). During the Second World War, when Poland was occupied by Germany, the plants employed forced labourers and also produced counterfeit pound and dollar bank notes. In March 1945 the plants were taken over by Soviet forces, which dismantled part of the manufacturing equipment and transferred it to the Soviet Union. After the war, a tanning plant was launched in the buildings of the pulp and paper mill at Kepice.
PL
Papier - jeden z najpowszechniej zużywanych dziś produktów znany jest od 105 r. n.e. Za jego wynalazcą uznaje się Chińczyka Caj Luna. W Europie wytwarzanie papieru zapoczątkowano w XII w. na Sycylii i Półwyspie Iberyjskim. W XIII w. papier czerpano we Włoszech, w XIV we Francji (1326) i w Niemczech (1390), w XV m.in. w Szwajcarii (przed rokiem 1411), Anglii (1488), Polsce (1491) i Austrii (1498). Do pozostałych europejskich krajów rzemiosło papiernicze przywędrowało w XVII stuleciu. W Europie podstawowym surowcem papierniczym stały się włókna pozyskiwane z lnianych i konopnych szmat, które rozbijano na masę papierniczą za pomocą prostych urządzeń poruszanych głownie siłą mięśni ludzkich. Włoscy papiernicy udoskonalili sposób gładzenia arkuszy oraz wprowadzili znakowanie papieru filigranami, które pierwotnie pełniły rolę znaków firmowych. Z czasem zaczęto stosować je do oznaczania rodzajów papieru oraz zabezpieczania przed próbami fałszerstwa dokumentów sporządzonych na arkuszach. Kolejne istotne udoskonalenie produkcji papiernictwo zawdzięcza rzemieślnikom holenderskim. Następnym ważnym dla papiernictwa wynalazkiem było skonstruowanie przez Nicolasa Louisa Roberta w 1798 r. we Francji maszyny papierniczej. Dzięki zachodzącemu postępowi technicznemu maszyny konstruowane w XIX stuleciu zyskiwały nowe podzespoły w wyniku czego stawały się coraz większe i wydajniejsze; na ich możliwości produkcyjne wpływ miała szerokość wytwarzanej wstęgi papieru oraz prędkość produkcji. W okresie międzywojennym doszło do znaczącego udoskonalenia i rozbudowy poszczególnych podzespołów maszyn papierniczych. Początkowo maszyny papiernicze (za wyjątkiem skonstruowanej przez Roberta poruszanej za pomocą korby) napędzane były kołem wodnym. U schyłku pierwszej połowy XIX w. zaczęto do tego celu stosować turbiny wodne, które z czasem zyskały wśród papierników ogromne uznanie (w dalszym ciągu większość papierni lokalizowano nad rzekami). Już w pierwszej ćwierci XIX w. zaczęto do poruszania urządzeń papierniczych stosować maszyny parowe, jednak ich upowszechnienie nastąpiło dopiero w drugiej połowie tamtego stulecia. Energię elektryczną do poruszania maszyn papierniczych zastosowano dopiero po pierwszej wojnie światowej. Zastąpienie pracy rąk człowieka urządzeniem pozwoliło przekształcić papiernictwo z rzemiosła w przemysł. Konsekwencją wzrostu możliwości produkcji papierni był niedostatek surowców. W połowie dziewiętnastego wieku wynaleziona została technologia przetwarzania drewna w sposób chemiczny na celulozę (masę chemiczną), i właśnie ten surowiec z czasem stał się głównym substytutem szmat. Opracowano dwie podstawowe metody produkcji masy celulozowej - alkaliczną (1853) i kwaśną (1866), które w kolejnych dziesięcioleciach poddawano rożnym modyfikacjom pozwalającym na zwiększenie opłacalności procesu wytwarzania, poprawę jakości masy, a już w XX w. również ograniczania uciążliwości produkcji dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Największy postęp w pozyskiwaniu surowców papierniczych dokonał się w drugiej połowie XIX w., dzięki czemu przemysł papierniczy zyskał znaczący impuls dalszego rozwoju. Proces ten stymulowała ciągle wzrastająca chłonność rynku na papier (można ją porównać z mającym miejsce obecnie ogromnym zapotrzebowaniem na sprzęt i usługi informatyczne), który był wówczas podstawowym materiałem pozwalającym na komunikowanie się. Papier taniał, co czyniło go coraz bardziej dostępnym, dzięki czemu zastępował inne, droższe lub mniej wygodne w użyciu produkty.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.