Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 408 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarstwa rolne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 408 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki szczegółowej analizy indywidualnych gospodarstw rolnych, zróżnicowanych pod względem wielkości użytków rolnych, wielkości ekonomicznej, specjalizacji i lokalizacji, w celu przedstawienia stopnia spełniania wymogów wzajemnej zgodności. Określono dla gospodarstw poziom spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności, wchodzących w skład wymogów tzw. obszaru B wzajemnej zgodności. Na podstawie przeprowadzonego case study można stwierdzić, iż gospodarstwa były dobrze przygotowane do spełniania wymogów bezpieczeństwa żywności. Zidentyfikowane niezgodności w badanych gospodarstwach dotyczyły zwłaszcza technologii produkcji mleka.
EN
The paper presents the results of a detailed analysis of individual agricultural holdings, differing in terms of agricultural land, economic size, specialization and also location, in order to demonstrate the degree of satisfying cross-compliance requirements. The results show the level of compliance with food safety requirements, which are part of the so-called area B of cross-compliance. Based on conducted studies it can be stated that the holdings were well prepared to meet food safety requirements. Non-compliances (irregularities) found in the sample related mainly to milk production technology.
4
100%
PL
Dla celów pracy zaproponowano model umożliwiający analizowanie i ocenę gospodarowania na obszarach wrażliwych na erozję. Uwzględnia on badanie przepływów materii, energii i środków pieniężnych w gospodarstwie. Umożliwia on liczenie rozmaitych wskaźników efektów gospodarowania, w tym relacji nakładu do uzyskanych efektów. Uwzględnienie informacji środowiskowych umożliwia ocenę trafności wyboru uprawianych roślin w odniesieniu do potencjału produkcyjnego, jak i cen produktu. Model umożliwia także ocenę skutków środowiskowych zastosowanej techniki uprawy. Model zastosowano do oceny gospodarowania dla kilku gospodarstwach, których właściciele w różnym stopniu uwzględnili znaczenie zagrożenia erozją dla efektów gospodarowania.
first rewind previous Strona / 408 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.