Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  benzaldehyde
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Tri(8-quinolinolato)iron complex immobilized onto SBA-15 catalyst has been synthesized through a stepwise procedure. The characterization results indicated that the BET surface area, total pore volume and average pore width decrease after stepwise modification of SBA-15, while the structure keeps intact. Catalytic tests showed that FeQ3-SBA-15 catalyzes the oxidation reaction well with 34.8% conversion of benzyl alcohol and 74.7% selectivity to benzaldehyde when water is used as the solvent after 1 h reaction. In addition, homogeneous catalyst tri(8-quinolinolato)iron exhibits very bad catalytic behavior using water as the solvent.
EN
Tri(8-quinolinolato)iron complex immobilized onto SBA-15 catalyst has been synthesized through a stepwise procedure. The characterization results indicated that the BET surface area, total pore volume and average pore width decrease after stepwise modification of SBA-15, while the structure keeps intact. Catalytic tests showed that FeQ3-SBA-15 catalyzes the oxidation reaction well with 34.8% conversion of benzyl alcohol and 74.7% selectivity to benzaldehyde when water is used as the solvent after 1 h reaction. In addition, homogeneous catalyst tri(8-quinolinolato)iron exhibits very bad catalytic behavior using water as the solvent.
PL
W pracy przedstawiono prototypowy, laboratoryjny, elektrochemiczny czujnik do oznaczania par benzaldehydu w argonie. Cieczą jonową testowaną jako elektrolit i środowisko reakcji redox była: bis(trifluorometylosulfonylo) i midek 1-butylo, 3-metyloimidazolinowy ([BMIM][Tf₂N]). W pomiarach użyto komercyjnych elektrod firm: DropSens Co. i BVT Technologies. Walidacji poddano dwa parametry metrologiczne czujnika: granicę wykrywalności i czułość.
EN
The paper presents a laboratory prototype of an electrochemical sensor for measurements of benzaldehyde vapor in argon. The following ionic liquid was tested as the electrolyte and redox reaction environment: 1-butyl 3-methylimidazolium bis (trifluoromethanesulfonyl)imide ([BMIM][Tf₂N]). The measurements used commercial electrodes company DropSens Co. and BVT Technologies. Two metrological parameters of the sensor have been subjected to validation: limit of detection and sensitivity.
4
Content available remote Benzaldehyd
86%
PL
Przedstawiono charakterystykę szczelinowego dwufazowego reaktora helikoidalnego w którym jak wykazały wcześniejsze badania uzyskuje się wysokie wartości objętościowych współczynników wnikania masy, rzędu 10-1 s-1 i kilkakrotnie większą powierzchnię międzyfazową w porównaniu z aparatami klasycznymi. Zaprezentowano wyniki badań wymiany masy w procesie utleniania benzaldehydu. Zaproponowano sposób intensyfikacji wymiany masy stosując konstrukcję reaktora z mimośrodowo osadzonym cylindrem wewnętrznym. Uzyskano wyższe wartości objętościowych współczynników wnikania masy w porównaniu z reaktorem centrycznym. Przedstawiono propozycje wykorzystania reaktora do utleniania cieczy organicznych i zanieczyszczeń w fazie ciekłej.
EN
The Couette-Taylor Flow (CTF) reactor characterized by the high values of the volumetric mass transfer coefficients (of the order of 10-1 s-1) and a large specific interfacial area has been presented. The mass transfer experimental results of benzaldehyde oxidation have been shown. To intensity the mass transfer the eccentric Couette-Taylor Flow reactor has successfully been tested. The mass transfer coefficients determined for the eccentric CTF reactor were significantly higher than those found in the centric CTF reactor. The proposals to apply the CTF reactor to oxidise organic liquids and contaminants have been discussed.
EN
The ozone demand and ozonation kinetics of selected volatile organic compounds in aqueous solutions (styrene and benzaldehy-de) were measured and are presented in the paper. A special care was paid to minimise desorption of reagents during reaction. The influence of temperature, pH and presence of free radical scavengers (tert-butanol) was examined in the experiments. The results obtained should facilitate designing and optimisation of VOC oxidation plants using ozone.
PL
Praca prezentuje obecny stan badań nad mikrobiologiczną produkcją naturalnych związków smakowo-zapachowych, zwłaszcza laktonów, związków aromatycznych (waniliny i aldehydu benzoesowego) oraz terpenów. Szczególny nacisk położono na przedstawienie zalet, ograniczeń oraz perspektyw wykorzystania w tym celu procesów biotransformacji.
EN
This rewiev presents the current state of the art of microbiological production of natural flavours, particulary lactones, aromatic compounds (vanillin, benzaldehyde) and terpenes. Special emphasis is placed on advantages, disadvantages and prospects for application to this end biotransformation processes.
EN
Liquid-mercury free, polished silver solid amalgam electrode (p-AgSAE) proved experimentally to be a suitable, reliable and environmentally friendly substitute for the hanging mercury drop electrode in electrochemical analyses. It has been so far mostly used for determinations of some inorganic ions or some nucleic bases. Its successful applications for determination of five biologically important organic compounds are described: L-cc-amino acid cysteine (complex with Cu*), ascorbic acid, nitro compounds (].3-dinitrobenzene and 2,4-dinitrotoluene), and benzaldehyde. In some cases this electrode exhibits Jimits of detection as low as HMDE does. Electrochemical regenerations of electrode surface enabled achievement of low levels of RSD (0.89-3.3%).
PL
Elektroda ze stałego amalgamatu srebra, wypolerowana, nie zawierająca ciekłej rtęci, okazała się wygodnym i wiarygodnym substytutem wiszącej kroplowej elektrody rtęciowej używanej zwykle do oznaczania niektórych jonów nieorganicznych i zasad w DNA. W pracy opisano zastosowanie elektrody amalgamatowej do oznaczania pięciu ważnych związków organicznych: kompleksu Cu+ z cysteiną(L-cc-aminokwasem), kwasu askorbowego, 1,3-dini-trobenzenu. 2,4-dinitrololuenu i benzaldehydu. W kilku przypadkach, stosując elektrodę amalgamatową, można uzyskać granicę wykrywalności tak niskąjak na elektrodzie z wiszącą kroplą. Zastosowanie elektrochemicznej regeneracji powierzchni elektrody umożliwia osiągnięcie niskich wartości względnego odchylenia standardowego (RSD: 0,89-3,3%).
EN
Molybdenum-containing enzymes, aldehyde oxidase and xanthine oxidase, are im­portant in the oxidation of N-heterocyclic xenobiotics. However, the role of these en­zymes in the oxidation of drug-derived aldehydes has not been established. The present investigation describes the interaction of eleven structurally related benzaldehydes with guinea pig liver aldehyde oxidase and bovine milk xanthine oxidase, since they have similar substrate specificity to human molybdenum hydroxylases. The compounds under test included mono-hydroxy and mono-methoxy benzaldehydes as well as 3,4-dihydroxy-, 3-hydroxy-4-methoxy-, 4-hydroxy-3-metho- xy-, and 3,4-dimethoxy-benzaldehydes. In addition, various amines and catechols were tested with the molybdenum hydroxylases as inhibitors of benzaldehyde oxida­tion. The kinetic constants have shown that hydroxy-, and methoxy-benzaldehydes are excellent substrates for aldehyde oxidase (Km values 5*10 M to 1^10 M) with lower affinities for xanthine oxidase (Km values around 10- M). Therefore, alde­hyde oxidase activity may be a significant factor in the oxidation of the aromatic alde­hydes generated from amines and alkyl benzenes during drug metabolism. Com­pounds with a 3-methoxy group showed relatively high Vmax values with aldehyde oxidase, whereas the presence of a 3-hydroxy group resulted in minimal Vmax values or no reaction. In addition, amines acted as weak inhibitors, whereas catechols had a more pronounced inhibitory effect on the aldehyde oxidase activity. It is therefore possible that aldehyde oxidase may be critical in the oxidation of the analogous phenylacetaldehydes derived from dopamine and noradrenaline.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.