Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stan zamku w Giżycku po awarii fragmentu ściany
100%
PL
W artykule rozważono dość powszechną sytuację dotyczącą obiektów historycznych pozbawionych bieżącego nadzoru i ochrony. Zagadnienie zobrazowano na przykładzie zamku w Giżycku, w którym zawaleniu w roku 2006 uległa południowa ściana obiektu. Przedstawiono aktualny stan zachowania zamku po wystąpieniu tej awarii wraz z sugestiami, jak zabezpieczyć ściany zamku.
EN
In this paper, it is taken into consideration the common situation of historical monuments deprived of actual supervision. It concentrates on the case of a castle in Giżycko, for which the southern wall went through a collapse in August 2006. The current condition of the castle, causes of this accident and suggestions on how to secure the walls of this structure are all mentioned in this article.
3
Content available remote Uszczelnianie budowli metodą iniekcji chemicznych
100%
PL
Projektując i wykonując obiekty budowlane, należy zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych i gruntowych. Zwłaszcza wody gruntowe bywają przyczyną wielu bardzo kłopotliwych przecieków do wnętrza budowli.
PL
Specyficzne właściwości mechaniczne spienionych metali stwarzają możliwość zastosowania elementów wykonanych z materiałów tego typu jako zabezpieczeń konstrukcji nośnych, pochłaniających energię obciążeń udarowych. W pracy zwrócono uwagę na właściwości spienionych metali, możliwości zastosowań oraz konieczność stosowania odpowiednich modeli materiałowych w przypadku numerycznej analizy konstrukcji. Zaprezentowano również przykład analizy numerycznej ilustrującej skutek jaki można osiągnąć, stosując zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej w postaci trójwarstwowej aluminiowej płyty o spienionym wypełnieniu. W analizie przewidziane były dwa przypadki obciążenia konstrukcji, w postaci oddziaływania powybuchowej fali uderzeniowej oraz uderzenia przez mały pojazd. Zadanie zostało rozwiązane przy pomocy Metody Elementów Skończonych, poprzez bezpośrednie jawne całkowanie równań ruchu. W obu przypadkach obciążenia uzyskano korzystniejszy rozkład końcowych uszkodzeń materiałowych konstrukcji w porównaniu z odpowiedzią konstrukcji bez zabezpieczenia. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają korzystny udział zabezpieczeń ze spienionych metali w pochłanianiu energii obciążeń udarowych.
EN
Particular mechanical characteristics of metallic foams enable the use of elements made of such materials as the protections of load carrying structures absorbing the energy of impulsive loads. In this study special attention was focused on the characteristics of metallic foams, the possibility of their application and the necessity to apply adequate material models for numerical analyses purposes. An example of numerical analysis was also presented in order to describe the results of reinforced structure protection realized as a three-layer aluminum plate filled with metallic foam. Two load cases were analyzed: an impulsive load produced by an explosion and an impact by a small vehicle. The problem was solved by FEM by direct integration of a system of equations of motion. In both load cases the results (i.e. the distribution of damages) were more advantageous for structures with protection. The results of performed analyses confirm the positive effect of the application of protections realized with metallic foams to absorb the energy of impulsive loads.
EN
This research paper presents the results of the analyses of the course of technical wear over time carried out for residential masonry buildings located in the mining area of the Lublin Coal Basin (LCB). As a result of the conducted analyses, models of the course of technical wear over time were obtained for the entire building development and for groups of buildings, taking into account the conducted renovation works and preventive structural protection. By comparing the parameters of the developed models, statistically significant differences in the course of technical wear resulting from the quality of maintenance and the use of preventive measures were identified. In addition, the durability of individual groups of structures was estimated and compared. Based on a comparison of the course of technical wear of 22-year-old building structures, unrenovated and with similar structural and material solutions, it was found that the rate of increase in technical wear after 50 years of use is on average 3.5% lower than in the case of unprotected buildings. In addition, the use of preventive structural protection extends the durability of the analysed building structures by an average of over 13 years. The obtained results may e.g. help owners or managers optimise the Maintenance Management of building structures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz przebiegu zużycia technicznego w czasie przeprowadzone dla budynków mieszkalnych o konstrukcji murowanej, zlokalizowanych na terenie górniczym Lubelskiego Zagłębia Węglowego LZW (Lublin Coal Basin LCB). W efekcie przeprowadzonych analiz uzyskano modele przebiegu zużycia technicznego w czasie dla całej badanej zabudowy oraz dla grup budynków wydzielonych z uwzględnieniem zastosowanych remontów i profilaktycznych zabezpieczeń konstrukcyjnych. Porównując parametry uzyskanych modeli stwierdzono istotne w sensie statystycznym różnice w przebiegu zużycia wynikające z jakości utrzymania oraz stosowania zabezpieczeń profilaktycznych. Ponadto oszacowano i porównano trwałość poszczególnych grup obiektów. W szczególności porównano przebieg zużycia technicznego budynków w wieku do 22 lat, o podobnych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych oraz nieremontowanych. Stwierdzono, że tempo przyrostu zużycia technicznego w czasie jest po 50 latach użytkowania średnio o 3,5% niższe niż w przypadku budynków niezabezpieczonych. Ponadto wykazano, że stosowanie zabezpieczeń profilaktycznych wydłuża trwałość badanej zabudowy średnio o ponad 13 lat. Uzyskane wyniki mogą m.in. pomóc właścicielom lub zarządcom w optymalizacji gospodarki remontowej budynków (Maintenance Management).
6
67%
PL
W publikacji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości spienionych metali. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania tego typu materiałów do pochłaniania energii mechanicznej. Dodatkowo został pokazany przykład analizy konstrukcji żelbetowej obciążonej falą uderzeniową, rozpatrywany w dwóch sytuacjach, z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Raz jako konstrukcji zabezpieczonej płytami warstwowymi z rdzeniem w postaci pianki metalowej i drugi raz jako konstrukcji niezabezpieczonej. Wskazano, jakie są różnice, korzyści w sytuacji zastosowania zabezpieczenia z użyciem spienionego metalu.
EN
In the study the general information concerning the characteristics of metallic foams are presented. Possible application of such materials as energy absorbers has been discussed. Additionally, the numerical example of concrete structure under blast load was studied in two cases, both using Finite Element Method. In first case the structure was protected by means of sandwich plates with metallic foam core. Second case concerns unprotected structures. Main benefits associated with application of metallic foams as protective layers have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.