Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naklady energii skumulowanej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki 5-letnich. badań nad agrotechniczną i ekonomiczną oceną uprawy bobiku odmiany Nadwiślański w 5-polowym płodozmianie: burak cukrowy - jęczmień jary - rzepak ozimy - pszenica ozima - bobik oraz w 16-20-letniej monokulturze. Stosowano trzy poziomy chemicznej ochrony bobiku: O - bez ochrony, z mechaniczną pielęgnacją; H - z zastosowaniem herbicydów; H + F - z zastosowaniem herbicydów oraz fungicydów nalistnych. W płodozmianie, średnio w latach 1983-1987, produkcyjność bobiku wynosiła: nasion 4,26 t, jednostek zbożowych - 51,1, białka pastewnego - 951 kg, energii skumulowanej - 70,6 GJ, wartości pieniężnej - 1703 zł z 1 ha, W warunkach monokultury plony bezpośrednie i przeliczeniowe były średnio o 42,8% niższe. Chemiczna ochrona bobiku w płodozmianie miała małe znaczenie, w monokulturze wpływała łagodząco na zniżki plonu. Na 1 ha uprawy bobiku w płodozmianie poniesiono nakłady: pracy - 17.6 rbh, energii skumulowanej - 18.54 GJ, kosztów bezpośrednich - 1031 zł; w monokulturze były one nieznacznie większe. Chemiczna ochrona roślin zwiększała je w skali 2-25%. W wariantach następstwa bobiku efektywność nakładów osiągnęła odpowiednio: wydajność pracy - 2,85 i 1.66 jedn, zboż./rbh; sprawność energetyczna - 3.82 i 2.14, opłacalność produkcji - 166 i 91%.
EN
Five years' experiments were conducted to evaluate the culture of field bean, cv. Nadwiślański, grown in five-field crop rotation: sugar been - spring barley - winter oil seed rape - winter wheat - field bean and in 16-20 years' monoculture. Three levels of chemical protection were applied: (O) - mechanical weed control, (H) - herbicides and (H + F) - herbicides + fungicides (foliar application). The productivity of field bean grown in rotation was as follows: seeds - 4.26 t; cereal units - 51.1; digestive protein - 951 kg; aggregated energy - 70.6 GJ; and cash value - 1703 zlotys per ha. Under monoculture conditions, the direct and converted yields were 42.8% lower than in rotation. Chemical protection of field bean was found to be of a low inportance in crop rotation but in monoculture it alleviated yield decreases. Expeditures per ha of field bean in crop rotation were as follows: labour 17.6 Mh; aggregated energy 18.54 GJ; direct cost - 1031 zlotys; and in monoculture the values were slightly higher. Chemical crop protection increased the expenditures by 2 to 25% in relation to control. In crop rotation and in monoculture of field bean the effectiveness of expenditures was as follows: labour - 2.85 and 1.66 cereal units/Mh; energy effectiveness indexes - 3,82 and 2.14; and profitability of production - 166 and 91%, respectively.
PL
W pracy dokonano oceny 5-letnich wyników statycznych badań dotyczących uprawy pszenicy ozimej w trzeciej rotacji 5-polowego płodozmianu: „burak cukrowy (obornik) - jęczmień jary - rzepak ozimy - pszenica ozima - bobik" oraz w 16-20-letniej monokulturze. Uwzględniono trzy poziomy ochrony roślin: bez ochrony, z ochroną tylko herbicydami, z ochroną herbicydami oraz fungicydami nalistnymi. Średni plon ziarna pszenicy ozimej w płodozmianie wyniósł 5.55 t z 1 ha, a w monokulturze aż o 40.5% mniej. Zastosowanie herbicydów doglebowych zwiększyło średnie plony w płodozmianie o 7.8%, a w monokulturze o 49.6%, natomiast herbicydów oraz fungicydów, nalistnych odpowiednio o 15.3 i 56.1% w porównaniu z obiektami bez ochrony. Na 1 ha uprawy pszenicy ozimej w płodozmianie poniesiono następujące nakłady: pracy ludzkiej - 24,9 rbh, pracy uprzedmiotowionej - 786.7 kWh i energii skumulowanej - 27.5 GJ, a koszty bezpośrednie wyniosły 1756 zł. W monokulturze tylko nakłady pracy były mniejsze o ok, 10%. Stosowanie herbicydów zwiększyło średnie nakłady przeciętnie o 10%, a kompleksowa ochrona o 19% w porównaniu z obiektami bez ochrony. W przeliczeniu na jedną jednostkę zbożową lub na jeden kilogram białka monokulturowa uprawa pszenicy ozimej pogorszyła wszystkie wskaźniki ekonomiczne, w tym wydajność pracy, efektywność energetyczną i opłacalność produkcji.
EN
Evaluations of a five-year static experiment with winter wheat in the third rotation of the following five-course crop rotation: „sugar beet (f. manure) - spring barley - winter oil seed-rape — winter wheat - field bean" and of 16-20-year monoculture were performed. Three crop protection levels were used: no protection, herbicides alone and herbicides plus-foliar application of fungicides. The grain yield of winter wheat in crop rotation averaged 5.55 t/ha and in monoculture it was 49.5% lower. Soil-applied herbicides increased yields by 7.8% in rotation and 40,5% in monoculture; the yields under the combination of herbicides and fungicides were increased by 15,3 and 56.1%, respectively, as compared with control. The following outlays per ha of winter wheat were used: labour expenditure 24.9 Mb, objectified work 78G.7 kWh, aggregeted energy 27.5 GJ, and direct costs 1756 zlotys. In monoculture, labour input was lower by 10% only. The application of herbicides increased outlays by 10%; and the combination of herbicides and fungicides outlays by 19% as compared with no protection. Continuous cultivation of winter wheat as converted into cereal units or one kilogram of protein worsened all economic indices, including productivity of labour, energetic efficiency index and profitability of production.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.