Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest diagnoza stanu wdrożeń budżetu zadaniowego w gminach województwa warmińsko-mazurskiego oraz ocena stopnia przygotowania gmin do opracowania budżetu w układzie zadaniowym. Artykuł ma również na celu identyfikację pozytywnych i negatywnych efektów wdrożenia budżetu zadaniowego. Badania przeprowadzone wśród 45 gmin województwa warmińsko-mazurskiego wykazały, że jedynie w 4 gminach wdrożono budżet zadaniowy. Ponad połowa badanych jednostek nie podjęła żadnych kroków w kierunku wdrażania budżetu w układzie zadaniowym. Pozostałe gminy tworzą bazy mierników, dokonują podziału zadania na podzadania, opisują zadania z uwzględnieniem finansowania oraz szkolą swoich pracowników. Największą obawę przed wdrożeniem budżetu budzi pracochłonność i długotrwałość procesu tworzenia budżetu oraz ustalenie kosztów poszczególnych zadań i szczegółowy opis tych zadań.
EN
The phenomenon of business diversification, which takes place in many enterprises, is connected with the need to obtain information on the values generated by individual business segments. Information on operating segments included in financial statements is of interest to both external and internal users. The subject of interest in the article is the problem of the availability and transparency of financial information of listed companies. The aim of the research was to determine the scope of the disclosed information on operating segments in accordance with the guidelines of IFRS 8 Operating segments in listed companies belonging to the wood and paper industry. The research problem sets out the question about the extent to which the standard has been implemented in the financial statements of the surveyed entities. Conducting the analysis on the topic involved the use of the following research methods: literature studies and the document analysis method. The research has shown that the companies have implemented IFRS 8 operating segments, but this has not contributed to a larger spectrum of information relating to operating segments and improving their quality.
PL
Zjawisko dywersyfikacji działalności, które zachodzi w wielu przedsiębiorstwach, wiąże się z potrzebą uzyskania informacji na temat wartości generowanych przez poszczególne segmenty działalności przedsiębiorstw. Informacje dotyczące segmentów zawarte w sprawozdaniach finansowych są przedmiotem zainteresowania zarówno użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W artykule ujęto problem dostępności i przejrzystości informacji o segmentach działalności spółek giełdowych. Celem badań było określenie zakresu ujawnianych informacji o segmentach działalności zgodnie z wytycznymi MSSF 8 Segmenty operacyjne przez spółki giełdowe należące do branży drzewno-papierniczej. Problem badawczy zamyka się w pytaniu, w jakim zakresie MSSF 8 został wdrożony w sprawozdaniach finansowych badanych spółek. W poszukiwaniach odpowiedzi na postawione pytanie posłużono się następującymi metodami badawczymi: studia literatury i metoda analizy dokumentów. Badania wykazały, że spółki wdrożyły wytyczne MSSF 8 Segmenty operacyjne, natomiast nie przyczyniło się to do osiągnięcia większego spectrum informacji odnoszących się do segmentów operacyjnych oraz podniesienia ich jakości.
EN
Modern business firms utilize a variety of cost accounting practices in an effort to manage expenditures and maximize profits. The aim of this paper was to identify those who make decisions regarding the nature and scope of cost accounting within a company and to assess the frequency at which these accounting systems are modified. A survey was conducted among 159 enterprises in the Region of Warmia and Mazury. According to the survey, in most enterprises (71.1%) the decisions related to the implementation of cost accounting are made by upper management. In only 15.7% of the analyzed enterprises, these decisions are made by a parent company. The survey also indicated that companies seldom modify their cost accounting systems. Only one in four of the surveyed firms have made any changes to their systems within the past 10 years. As a result, most of the currently used cost accounting systems are inadequate to evaluate the internal efficiency, quality, and profitability per product or service line and appear to provide decision makers with inefficient and incomplete information.
EN
The criticism of primary cost accounting models, e.g. Absorption Costing or Variable Costing, led to the creation of many other modern methods such as Activity-Based Costing, Target Costing, and Quality Costing. The main aim of this paper was to determine the popularity of particular cost accounting models within enterprises in the region of Warmia and Mazury, taking into account the size of the surveyed firms, their form of ownership, and their capital and financial situation. The carried out research indicated that, besides Absorption Costing and Variable Costing, only Activity-Based Costing is used with any significant frequency.
EN
This article presents results of a questionnaire conducted in the Olsztyn administrative district (powiat) concerning how SME companies use receivables management and debt recovery tools. The research has confirmed that the longer a company is functioning on the market and the higher the turnover it achieves, the more likely it is to resort to more advanced forms of payment and to new receivables management instruments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.