Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The specific branch lex petrolea evolved from the national and international doctrine, national laws governing the energy sector, oil contracts, case law, and the practice of entities operating in the oil industry. Both, the internationalisation processes and the solutions to particular problems in this sector, are very similar worldwide and tend to follow the international rather than national trend. The world doctrine, however, is struggling with a lack of universal agreement on the recognition or non-recognition of lex petrolea as a separate legal regime. The aim of this article is to organise knowledge in this field by analysing the output of the doctrine of international law, contracts to perform actions in the petroleum sector, of relevant decisions of arbitration courts and practices of actors involved. After determining the essence of lex petrolea and its normative shape, the results of the analysis were compared with the assumptions made in the Report of the Working Group of the International Law Commission which proposed criteria for the recognition of a group of norms from a specific substantive scope as a self-contained regime and its application as a lex specialis. Thus the hypothesis that lex petrolea is a self-contained regime has been confirmed.
PL
Specyficzny dział lex petrolea wykształcił się na gruncie doktryny krajowej i międzynarodowej, ustawodawstw krajowych regulujących sektor energetyczny, umów naftowych, orzecznictwa, a także praktyki podmiotów funkcjonujących w przemyśle naftowym. Zarówno procesy internacjonalizacji, jak i rozwiązania partykularnych problemów w tym sektorze są globalnie bardzo podobne i podążają raczej za trendami międzynarodowymi niż krajowymi. Doktryna światowa boryka się jednak z brakiem powszechnej zgody co do uznania bądź nieuznania lex petrolea za odrębny reżim prawny. Celem artykułu jest uporządkowanie wiedzy z tego zakresu w drodze analizy dorobku doktryny prawa międzynarodowego, umów zawieranych dla umożliwienia dokonywania czynności sektorze naftowym, relewantnych orzeczeń sądów arbitrażowych i praktyki działania zaangażowanych podmiotów. Po ustaleniu istoty lex petrolea oraz kształtu normatywnego tego reżimu, wyniki analizy porównano z poszczególnymi założeniami przyjętymi w Raporcie Grupy Roboczej Komisji Prawa Międzynarodowego, zawierającym propozycję kryteriów uznania grupy norm dotyczących szczególnego zakresu merytorycznego za reżim autonomiczny i stosowania jej jako lex specialis. Pozwoliło to na potwierdzenie hipotezy, że lex petrolea stanowi autonomiczny reżim prawny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.