Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion potential
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę podatności stali DC01 i S235 w stanie dostawy na niszczenie wodorowe. Ocenę badanych gatunków stali niskowęglowych przeprowadzono na podstawie przebiegu zmian wartości potencjałów elektrodowych oraz wartości SEM utworzonych galwanicznych ogniw wodorowych w funkcji czasu. Stwierdzono, że stal S235 w stanie dostawy wykazuje większą skłonność do niszczenia wodorowego aniżeli stal DC01.
EN
The article presents an assessment of the susceptibility of steel DC01 and S235 able to supply the destruction of hydrogen. The evaluation of the species tested low carbon steel was based on the courses of changes in the electrode potentials and SEM values of galvanic cells formed hydrogen as a function of time. It was conlluded that steel S235 in the delivery condition is more prone to hydrogen degradation than steel DC01.
EN
The paper presents the results of the influence of electrolytic hydrogenation on the change of electrochemical properties of selected stainless steels and their susceptibility to the formation of galvanic hydrogen. It has been shown that the electrolytic hydrogenation of steel X5CrNi18-10 and X6Cr17 in the state of delivery, not only changes their corrosion resistance, but also contributes to the formation of galvanic hydrogen cells.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmianę właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali nierdzewnych oraz podatności ich do tworzenia galwanicznych ogniw wodorowych. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali X5CrNi18-10 i X6Cr17 w stanie dostawy powoduje zmianę ich odporności korozyjnej, ale także przyczynia się do powstawania galwanicznych ogniw wodorowych.
EN
The paper presents the results of the influence of electrolytic hydrogenation on the change of electrochemical properties of selected stainless steels and their susceptibility to the formation of galvanic hydrogen. It has been shown that the electrolytic hydrogenation of steel X5CrNi18-10 and X6Cr17 in the state of delivery, not only changes their corrosion resistance, but also contributes to the formation of galvanic hydrogen cells.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu elektrolitycznego wodorowania na zmianę właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali nierdzewnych oraz podatności ich do tworzenia galwanicznych ogniw wodorowych. Wykazano, że elektrolityczne wodorowanie stali X5CrNi18-10 i X6Cr17 w stanie dostawy powoduje zmianę ich odporności korozyjnej, ale także przyczynia się do powstawania galwanicznych ogniw wodorowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań korozyjnych miedzi w wodzie pitnej, zawierającej wybrane naturalne kwasy organiczne: fitynowy, taninowy i L-askorbinowy, otrzymane metodą polaryzacji potencjokinetycznej. Stwierdzono, że wszystkie badane kwasy wykazują właściwości inhibitowania korozji miedzi w zakresie stężeń 0,5-4,0 mg/dm3, przy czym wzrost stężenia powyżej 2 mg/ dm3 powoduje powolny wzrost prądu korozyjnego. Najlepsze właściwości ochronne w stosunku do miedzi wykazuje kwas fitynowy, dla którego przy stężeniu ok. 1,5 mg/dm3 skuteczność ochrony przed korozją osiąga wartość ok. 34%.
EN
The results of potential sweep method corrosion investigations of copper exposed to potable water containing selected natural organic compounds i.e. phytic, tannic and L-ascorbic acids, have been presented. It has been found that all the investigated acids manifest inhibiting properties in the 0.5-4.0 mg/dm3 concentration range; however an increase in the concentration to over 2 mg/dm3 results in the gradual rise of the corrosion current. It has been discovered that phytic acid, when added to water, shows the best copper corrosion protection properties. At a concentration of 1.5 mg/dm3 the corrosion efficiency reaches a value of up to 34%.
PL
Przedstawiono wyniki badań korozyjnych, prowadzonych metodą potencjodynamiczną, dla miedzi i mosiądzu w wodzie zawierającej 5 g//dm3 NaCl oraz wybrane naturalne związki organiczne. Jako potencjalne inhibitory korozji dla miedzi i mosiądzu badano adeninę, teofilinę i inozynę. Stwierdzono, że skuteczność ochrony miedzi przed korozją może osiągać wartość 70%, przy stężeniu adeniny w wodzie na poziomie 100-150 mg/dm3. Dobrą ochronę przed korozją mosiądzu zapewnia teofilina (skuteczność ochronna ponad 70% przy stężeniu w wodzie 50 mg/dm3) oraz adenina (skuteczność ochronna ok. 70% przy stężeniu 100 mg/dm3). Wszystkie trzy badane związki wykazują inhibitowanie głównie katodowych procesów korozyjnych miedzi i mosiądzu.
EN
The results of corrosion tests conducted by the potentiodynamic method for copper and brass in water containing 5 g/dm3 NaCl and selected natural organic compounds are presented. As potential corrosion inhibitors for copper and brass adenine, theophylline and inosine were tested. It was found that the effectiveness of corrosion protection of copper can achieve a value of 70%, at a concentration of adenine in water at the level 100-150 mg/dm3. Good protection against corrosion for brass provides theophylline (inhibition effi ciency more than 70% at a concentration in water 50 mg/dm3) and adenine (inhibition effi ciency about 70% at a concentration of 100 mg/dm3). All three tested compounds exhibit primarily inhibition of cathodic corrosion processes for copper and brass.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.