Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coronarography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
INTRODUCTION: Acute myocardial infarction with ST segment elevation in the inferior leads suggests an acute occlusion of the right coronary artery (RCA). Occlusion of the left anterior descending artery (LAD) usually causes ST segment elevation in the precordial leads and reciprocal ST segment depression in the inferior leads. But ST segment elevation in the inferior leads due to occlusion of the LAD is uncommon. MATERIAL AND METHODS: It’s the clinical case of 60-year-old previously healthy man presented inferior STEMI. Physical examination, urgent coronarography, some laboratory and instrumental tests were performed. RESULTS: A 60-year-old previously healthy man presented to an outpatient clinic with complaints of intensive burning retrosternal chest pain with irradiation to the left hand that had started half an hour before.ECG revealed ST segment elevation in leads II, III, aVR, aVF, V4-V6 and reciprocal ST segment depression in the lead aVL.Coronary angiography was performed: there was left coronary artery dominance, RCA was intact, subocclusion of the proximal LAD was found; “slow flow” phenomenon was noted. A drug-eluting stent was introduced into the proximal LAD. CONCLUSIONS: Inferior acute myocardial infarction can be caused by untypical branch of coronary artery and it’s belongs to rare clinical cases.
PL
WSTĘP: Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej sugeruje ostrą niedrożność prawej tętnicy wieńcowej (RCA - right coronary artery). Zwężenie lewej przedniej tętnicy zstępującej (LAD - left anterior descending) zwykle powoduje uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych i jednoczesne obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej. Ale uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany dolnej z powodu niedrożności LAD jest rzadkie. MATERIAŁ I METODY: Klinicznym przypadkiem 60-letniego wcześniej zdrowego mężczyzny był OZW STEMI ściany dolnej. Wykonano badanie fizykalne, pilną koronarografię, wybrane testy laboratoryjne i instrumentalne. WYNIKI: 60-letni wcześniej zdrowy mężczyzna zgłosił się do kliniki zgłaszając silny piekący ból w klatce piersiowej promieniujący do lewej ręki, który rozpoczął się pół godziny wcześniej. EKG wykazało uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach II, III, aVR , aVF, V4-V6 i obniżenie odcinka ST w odprowadzeniu aVL. Wykonano angiografię tętnic wieńcowych: pozostawiono dominację lewej tętnicy wieńcowej, RCA była nienaruszona, znaleziono niedrożność proksymalneh LAD. Odnotowano zjawisko „wolnego przepływu”. Stent uwalniający i lek wprowadzono do proksymalnej LAD. WNIOSKI: Ostry zespół wieńcowy ściany dolnej może być spowodowany nietypowo niedrożnością gałęzi tętnicy wieńcowej LAD i należy do rzadkich przypadków klinicznych.
EN
The aim of the study is to determine distribution of air kerma-area product, fluoro time and number of frames values for the two most frequent procedures in the interventional cardiology, to reconstruct skin dose distributions for some patients undergoing coronarography and percutaneous transluminal coronary angioplasty procedures. Patient dose data were obtained from X-ray unit dose monitoring software report from one hospital and the reconstructions were performed in MATLAB. Dependence of maximum skin dose on air kerma-area product, fluoro time and number of frames was determined to assess trigger levels of these quantities, which can indicate possible exceeding of the 2 Gy skin dose threshold.
PL
W pracy przedstawiono wstępne rezultaty przeprowadzonej próby oszacowania prawidłowego przepływu wieńcowego w oparciu o cyfrową analizę sekwencji standardowych obrazów koronarograficznych naczyń wieńcowych o różnej średnicy. Zastosowano rozszerzony pakiet analizy tekstury w postaci programu MaZdaŽ. Dokonano wyboru najważniejszych parametrów tekstury przydatnych do realizacji założonego zadania. Uzyskano wyniki wskazujące na dużą czułość opracowywanej metody.
EN
The paper presents preliminary results of the normal coronary blood flow estimation by means of texture analysis of the standard coronarography scans. The coronary vessels with the various size were examined. The software MaZdaŽ for texture analysis was used. The most significant parameters of the texture, useful for coronary blood flow estimation, were determined and analyzed. The results of performed analysis indicate the high sensitivity of this method.
4
Content available remote Metody i urządzenia do diagnostyki serca
38%
PL
W artykule opisano główne choroby serca i naczyń krwionośnych oraz nowoczesne techniki ich badania. Przedstawiono elektrokardiografię, polifizjografię, metody pomiaru ciśnienia krwi, techniki obrazowania struktur i czynności serca i naczyń, w tym rentgenografię, echoultrasonografię, techniki scyntygrafii radioizotopowej oraz tomografii komputerowej (XCT, MRI, SPECT, PET, tomografie multimodalne). Przedstawiono wnioski i wskazano na potrzebę wzajemnej współpracy lekarzy, fizyków i inżynierów medycznych dla dalszego efektywnego rozwoju metod i technik diagnozowania chorób układu krążenia.
EN
In the paper the main heart and vessel diseases were described, as well as modern technologies of their examination. There were presented techniques such as: electrocardiography, polyphysiography, blood pressure measurement methods, heart and vessel structure and activity imaging methods. Particularly, the X-ray radiography, echoultrasonography and several methods of computed tomography (XCT, MRI, SPECT, PET, multimodal tomography), were described. It was indicated that close cooperation between medical doctors, medical physicists and engineers is needed for progress in diagnostic methods in cardiology and medicine.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.