Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edukacja przyrodniczo-lesna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
4
Content available Edukacja przyrodniczo-lesna w Nadlesnictwie Rudnik
80%
PL
W 2005 roku w Nadleśnictwie Wejherowo zrodził się pomysł na multimedialną grę edukacyjną, która miała uczyć poprzez zabawę. W toku rozpoczętych prac i na skutek nagromadzenia dużej ilości materiału powstała wielowątkowa, atrakcyjna gra multimedialna ucząca rozpoznawania kilkunastu gatunków zwierząt leśnych.
EN
In 2005 in Wejherowo forest inspectorate, the idea about the multimedia educational game which would teach through the play was born. In the course of work and as a result of gathering a lot of materials it was created multiplot attractive multimedia game teaching to recognize several species of forest animals.
PL
W Polsce prawie 5,5 miliona osób (14,3%) dotkniętych jest niepełnosprawnością, z czego 1,5 miliona stanowią dzieci i młodzież – główni odbiorcy edukacji przyrodniczo-leśnej. Coraz większa grupa osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, coraz częściej odwiedza także leśne obiekty dydaktyczne, wzrasta zatem potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej leśników dla tej grupy społeczeństwa. Nie zawsze jesteśmy przygotowani na przyjęcie niepełnosprawnych gości. Spotkaniom często towarzyszy zakłopotanie oraz inne emocje tworzące niepotrzebne bariery. Dodatkowe utrudnienie mogą stanowić przeszkody komunikacyjne. Niełatwe okazują się zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Wymagają od nas wyczucia, ale przede wszystkim współpracy z opiekunem i bardzo dobrej organizacji zajęć. Leśnicy dysponują bogatą ofertą edukacyjną zarówno w postaci bazy, jak coraz częściej wiedzy i umiejętności. Wykorzystanie aktywnych form edukacji w zajęciach z osobami niepełnosprawnymi może przysporzyć wiele radości i nowych doświadczeń zarówno uczestnikom, jak i prowadzącym zajęcia.
EN
In Poland almost 5, 5 million of people (14,3%) are disabled, of which 1, 5 million are children and young people – main recipients of nature – forest education. Still growing group of disabled is actively taking part in social life, more and more often they are also visiting forest didactic premises, and thus there is a growing need to adapt the forest educational offer to this part of society. We are not always prepared for disabled visitors. Often there is confusion and other emotions creating needless barriers. Additional problem can be raised from communication barriers. Quite difficult are activities held with mentally disabled persons. They require additional dose of sense and intuition, and mostly cooperation with the attendants and very good organization of the classes. Foresters already have at their disposal a very wide educational offer in the form of the base, and more and more often knowledge and abilities. Using of active forms of education in activities held with disabled persons can bring a lot of joy and new experiences both to participants and teacher.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.