Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuzzy values
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Fuzzy certainty on fuzzy values
100%
EN
Imprecision and uncertainty appear together in many applications of soft computing. Imprecise and uncertain values are usually expressed by means of linguistic terms, specially when they have been provided by or for a human being. However, in many applications it is desirable that both aspects are combined into a single value that appropriately describes the intended information. In this work, we extend our previous research on this topic and we study how to combine imprecision and uncertainty when both of them are expressed by fuzzy numbers and the final goal is to obtain a normalized fuzzy value that provides the same amount of information about the described fact.
PL
W artykule przedstawiono analizę miejsc występowania wartości rozmytych w zagnieżdżonych pytaniach SQL kierowanych do bazy danych. Wartości rozmyte w zapytaniach zagnieżdżonych mogą pojawić się we wszystkich frazach podzapytania wewnętrznego, we wszystkich frazach podzapytania zewnętrznego lub w warunku wiążącym podzapytanie zewnętrzne z wewnętrznym. Wszystkie rozważane przypadki zostały zilustrowane konkretnymi przykładami.
EN
This article presents analysis place of occurrence of fuzzy values in nested SQL ąueries. Fuzzy values in nested SQL ąueries can appear in all phrases of inner subąuery, in all phrases of outer subąuery or in condition joining outer subguery with inner subąuery. All discussed case arę illustrated by appropriate examples
PL
W artykule przedyskutowano możliwe miejsca występowania wartości rozmytych w pytaniach SQL kierowanych do bazy danych. Każda fraza instrukcji SELECT została dokładnie przeanalizowana. Wystąpienie wartości rozmytych zostało zilustrowane konkretnym przykładem.
EN
This article discussed possible places of fuzzy values appearance in the SQL queries directed to the databases. Each phrase of instruction SELECT has been carefully analyzed fuzzy values, fuzzy sets theory, databases, SQL queries. The appearance of fuzzy values has been shown by detailed example.
4
Content available Wybór trasy statku w warunkach rozmytych
72%
PL
Przejście przez ograniczony rejon żeglugowy wiąże się z wyborem trasy lub też z decyzją o opóźnieniu czasu przejścia. Jest to decyzyjny wielokryterialny problem. Wśród ważnych subiektywnych parametrów są warunki, jakie statek spotyka w rejonach skrzyżowań lub połączeń tras. Prognoza dla konkretnego rejonu wymaga posługiwania się przybliżonymi ocenami oraz korzystania z wartości rozmytych. Arytmetyka wartości rozmytych to zbiór operacji na przedziałach. Oprócz typowych działań jak dodawanie czy mnożenie, dostępne są metody porównywania takich wielkości. Pozwala to na wykorzystanie rozszerzonych wersji popularnych środowisk budowy hierarchii.
EN
Passing a restricted area the ship's master has to select one of the alternative routes or decide on a delayed passage. Among important imprecise and subjective values are congestions encountered within the regions including route crossings or junctions. To foresee traffic within a confined area the decision maker has to cope with imprecision and to use fuzzy numbers. Fuzziness is expressed by intervals. Interval arithmetic embraces typical operations such as addition or multiplication, but also enables the selection of possibility level as well as the comparison of such values. Consequently, extended popular hierarchy builders can be used for the selection of the best option.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
7782--7787
PL
W artykule przedstawiono algorytm umożliwiający znalezienie najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Do opisu krawędzi grafów zaproponowano użycie wartości rozmytych. Do obliczeń zaproponowano wykorzystanie prostej defuzyfikacji wartości rozmytych do wartości ostrych. Pokazano, że taka metoda w przypadku znajdowania najkrótszej ze ścieżek może znaleźć zastosowanie.
EN
The paper presents an algorithm that allows finding the shortest path in a directed graph. To describe the edges of the graph proposed to use fuzzy values. For the calculation proposed to use a simple defuzzification to the sharp values. It has been shown that this technique for finding the shortest path can be used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.