Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lower extremity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Relationships Between Vertical Jump Strength Metrics and 5 Meters Sprint Time
100%
EN
The aim of this study was to examine the relationship between short sprint time (5 m) and strength metrics of the countermovement jump (CMJ) using a linear transducer in a group of trained athletes. Twenty-five male, trained subjects volunteered to participate in the study. Each volunteer performed 3 maximal CMJ trials on a Smith machine. Peak instantaneous power was calculated by the product of velocity taken with the linear transducer. For sprint testing, each subject performed three maximum 5 m sprints. Only the best attempt was considered in both tests. Pearson product-moment correlation coefficients between 5 m sprint performance and strength metrics of the CMJ were generally positive and of clear moderate to strong magnitude (r = -0.664 to -0.801). More noticeable was the significant predictive value of bar displacement time (r= ~0.70) to sprint performance. Nevertheless, a non-significant predictive value of peak bar velocity and rate of force development measurements was found. These results underline the important relationship between 5 m sprint and maximal lower body strength, as assessed by the force, power and bar velocity displacement. It is suggested that sprinting time performance would benefit from training regimens aimed to improve these performance qualities.
EN
The aim of this study was to examine the effect of a six-week combined jump and sprint training program on strength-speed abilities in a large sample of youth competitive soccer players. It was hypothesized that the experimental training group would enhance their jumping and sprinting abilities. Enhancement of kicking performance was also hypothesized due to an expected increase in explosive strength established by a plyometric and sprinting regimen. Fiftytwo young male soccer players playing at the national level (aged 13.4 ± 1.4 years, body mass 53.4 ± 11.7 kg, body height 1.66 ± 0.11 m) took part in the study. Half of the group underwent the plyometric and sprint training program in addition to their normal soccer training, while the other half was involved in soccer training only. The plyometric training group enhanced their running (+1.7 and +3.2%) and jumping performance (+7.7%) significantly over the short period of time, while the control group did not. Furthermore, both groups increased their kicking velocity after just six weeks of training (+3.3 vs. 6.6%). The findings suggest that a short in-season 6-week sprint and jump training regimen can significantly improve explosive strength in soccer-specific skills and that these improvements can be transferred to soccer kicking performance in terms of ball speed.
3
Content available remote Effects of workload level on muscle recruitment in cycling
88%
EN
Purpose. Despite the volume of studies addressing muscle activation during pedaling, it is unclear whether changes in workload level during cycling could dictate motor unit recruitment. The present study investigated the frequency content of lower limb muscle activation during submaximal workloads. Methods. Twelve male competitive cyclists pedaled at three workload levels: (1) maximum aerobic power output (POMAX), (2) first ventilatory threshold (POVT1), and (3) second ventilatory threshold (POVT2). Muscle activation was recorded from the right vastus medialis (VM), rectus femoris (RF), long head of biceps femoris (BF), tibialis anterior (TA), gastrocnemius medialis (GM), and soleus (SOL) muscles. Data from muscle activation were assessed using frequency band analysis. High and low frequencies and overall muscle activation were normalized to that collected at POMAX. Results. Greater overall activation was observed for VM (27%, p < 0.01, d = 1.22), RF (24%, p < 0.01, d = 0.96), BF (33%, p < 0.01, d = 1.43), GM (10%, p < 0.05, d = 0.91), and SOL (16%, p < 0.05, d = 0.81) at POVT2 than POVT1. No differences were observed in the high or low frequencies relative to overall muscle activation. Conclusions. Cyclists sustain changes at submaximal workloads via an equally distributed increase in muscle activation with no potential changes in motor unit recruitment.
EN
The aim of this study was to determine the effects of two various types of power training on the muscle torques and power levels of lower extremities. During four weeks (five days a week) 27 students participated in this study. The training device consisted of an incline plane and a sliding seat. The varied types of power training were achieved by utilizing intermissions between the series of take offs. 4 series of 10 takes-offs with rest periods among series were carried out in A group (120s in length). Whereas the group B carried out the same number of take offs (40 take-offs) continuously. The interval training (group A) resulted in more effective dynamic values of the lower extremities than the continuous training adhered to by group B.
EN
Purpose: The aim of the study was to evaluate electromechanical delay (EMD), peak torque (PT) and rate of force development (RFD) in selected muscles of right and left lower extremities in groups of female and male subjects. Methods: The study evaluated 9 volunteer female subjects (mean ± SD: age: 21.67 ± 0.87 years; height: 168 ± 7 cm; body mass: 59.44 ± 4.8 kg) and 10 male university students (mean ± SD: age 22 ± 1.25 years; height: 179 ± 6 cm; body mass: 74.3 ± 5.1 kg) from the Faculty of Physical Education. Muscle torques and electromyographic activity were measured for knee flexors and extensors in static conditions, separately for the right and the left lower extremities. During the measurements, the subjects generated the maximum torque as fast as possible. Surface electrodes were placed on the right and left lower extremities on the following muscles: rectus femoris, vastus lateralis (m.VL), vastus medialis and biceps femoris. Results: Symmetry of EMD, RFD and “flexors-extensors” ratio was found in the muscles of the right and left lower extremities (with an exception of m.VL) in the group of male and female subjects. Statistical analysis demonstrated the presence of asymmetry in PT (297.66 vs. 272.05 N⋅m) and relative force in knee extensors in the group of men (3.90 vs. 3.54 N⋅m⋅kg–1). Conclusions: Symmetry of EMD and asymmetry of PT might suggest that the cause of asymmetry of the muscular force is mainly morphological characteristics of the muscle rather than the process of controlling its activity.
PL
W artykule przedstawiono stan projektu kończyny CARL (Compliant Robotnic Leg) dla robota-bipeda opracowywanego w okresie ostatnich kilku lat na uniwersytecie technicznym w Kaiserslautern (Niemcy) w zespole prof. K. Bernsa. Projektowany robot ma być przeznaczony do badań chodu dynamicznego. W celu zwiększenia uniwersalności i zmniejszenia kosztów ogólnych opracowano rozwiązanie przystosowane do pracy zarówno jako prawa jak i lewa kończyna z dołączonymi jako stopy typowymi dynamicznymi protezami kompozytowymi firmy Otto-Bock. W konstrukcji kończyn zastosowano ogólnie dostępne na rynku gotowe podzespoły oraz zastosowano powszechne metody obróbki materiału. W rozwiązaniach układów napędowych zastosowano nowoczesne wysokomomentowe silniki elektryczne "do wbudowania", wysokosprawne przekładnie śrubowe toczne o dużym skoku śruby i wysokiej sprawności oraz sprężyny spiralne specjalne o prostokątnym przekroju zwojów.
EN
Mechanical design of the lower extremity for biped driven using linear serial-elastic actuators with springs is presented in the paper. Designed leg has 6 degrees of freedom, three DOF's are for motion of the hip joint, one for knee joint and two for ankle joint. The advantage of the solution is that the leg can be used even for left and right lower extremity of the robot.
PL
Trójskok polega na wykonywaniu trzech kolejnych skoków: skoku (odbicie i lądowanie na tę samą kończynę dolną), kroku (lądowanie na kończynę przeciwną) oraz zeskoku (lądowanie obunóż na piasku). Jest to konkurencja lekkoatletyczna, w której zawodnik poddawany jest bardzo dużym obciążeniom w stawach, szczególnie w czasie kontaktu zawodnika z bieżnią. Prezentowany jest model symulacyjny dla analizy dynamicznej odwrotnej trójskoku, pozwalający na szacowanie obciążeń wewnętrznych w kończynach dolnych skaczącego (sił mięśniowych i reakcji w stawach) oraz reakcji od podłoża. Rozważania są zilustrowane wybranymi wynikami symulacji numerycznej.
EN
The triple jump is a demanding athletics event divided into the hop, step, and jump phases, and during each of the landings/take-offs a jumper must tolerate extremely high impact/impulsive forces. The developed (planar) model of the jumper is valid for all the movement phases. Its actuation involves muscle forces in the lower limbs, and the resultant muscle torques in the joints. The dynamic equations are derived in a compact form, and a discussion is provided on computational aspects related to the inverse dynamics analysis, focused on effective assessment of muscle forces and joint reaction forces in the lower limbs and external reactions during the contact phases. Some numerical results of the inverse dynamics simulation are reported.
PL
Niniejsza praca składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano wyniki identyfikacji momentów sił mięśniowych w warunkach izokinetycznych uzyskane za pomocą urządzenia BIODEX SYSTEM 3. Analizie poddano wybrane stawy człowieka. Pomiary przeprowadzono dla różnych prędkości kątowych i dla różnych zakresów ruchu w stawach. W drugiej części pracy przedstawiono trójwymiarowy model kończyny dolnej. Główny nacisk w procesie modelowania położono na wyznaczanie dystrybucji sił mięśniowych na poszczególne mięśnie obsługujące badany staw. Wykorzystano w tym celu metodę "pseudoodwrócenia" macierzy dystrybucji tych momentów.
EN
The paper is divided into two basic parts. The results of identification of net artificial torques have been presented in the first part of the paper. Isometric testing was done with the use of the BIODEX SYSTEM 3 equipment. The selected joints of human being were examined. The angular velocities and the joint's range of motion were successively changed while testing. The second part of the paper deals with 3D modelling of the lower extremity of a human being. The main goal of the modelling process was focused on distributing the net artificial torques for individual muscles. In order to achieve it, the authors used the pseudoinverse method.
EN
Aim: The aim of this paper was to evaluate the caliber of the following arteries in the lower extremities: the common femoral artery, superficial femoral artery, popliteal artery, posterior tibial artery and dorsalis pedis artery and to determine the relation of the calibers to age, sex and morphological parameters of the body such as weight, height and BMI of the subject. Material: Two hundred and twenty-eight healthy persons aged 18–81 were examined (average ±SD; 43.1±16.71): 134 women aged 19–74 (43.2±15.63) and 94 men aged 18–81 (43±18.22). Methods: The study was conducted with the use of a linear probe of 7.5 MHz frequency. The vascular caliber was assessed after the color map (color Doppler) was placed on a B-mode image. Results: The average and standard deviation values for the calibers of examined vessels were determined. The calibers of all vessels examined in the group of men were statistically significantly larger than those in the group of women. No statistically significant differences between the calibers of the right and left sides were determined. The statistically significant correlations were specified between the age and the caliber of the examined vessels; positive for large femoral arteries and negative for the arteries of the crus and foot. Positive, statistically significant correlations between the caliber and the height, weight and BMI were also reported. Conclusions: The reported calibers of the arteries in the lower extremities and their relation to age, sex and morphological parameters of the subjects enable the differentiation of the physiological remodeling of the vessels from the pathological processes in e.g. atherosclerosis or hypertension.
PL
Cel: Celem pracy jest ocena średnicy światła tętnic kończyn dolnych: tętnicy udowej wspólnej, tętnicy udowej powierzchownej, tętnicy podkolanowej, tętnicy piszczelowej tylnej i tętnicy grzbietowej stopy u osób zdrowych oraz ustalenie jej zależności od wieku, płci oraz parametrów morfologicznych ciała (waga, wzrost, BMI) badanego. Materiał: Zbadano 228 zdrowych osób w wieku 18–81 lat (średnia ±SD; 43,1±16,71): 134 kobiety w wieku 19–74 lat (43,2±15,63) i 94 mężczyzn w wieku 18–81 lat (43±18,22). Metoda: Badania przeprowadzano za pomocą sondy liniowej, o częstotliwości 7,5 MHz. Światło naczyń oceniano po nałożeniu na obraz w prezentacji B mapy kolorów (kolorowy doppler). Wyniki: Ustalono średnie i odchylenie standardowe dla średnicy światła badanych naczyń. Średnice światła wszystkich zbadanych naczyń w grupie mężczyzn były istotnie statystycznie większe od wartości w grupie kobiet. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic średnicy światła naczyń pomiędzy stronami (prawa – lewa). Wykazano występowanie istotnych statystycznie korelacji pomiędzy wiekiem a średnicą światła badanych naczyń, dla dużych tętnic uda – dodatnich, dla tętnic podudzia i stopy – ujemnych. Odnotowano także istotne statystycznie dodatnie korelacje pomiędzy wzrostem badanych, wagą i BMI a średnicą światła naczyń. Wnioski: Ustalone średnice światła tętnic kończyn dolnych oraz ich zależności od wieku, płci i parametrów morfologicznych badanego umożliwią odróżnienie fizjologicznej przebudowy naczynia od procesu patologicznego, zachodzącego na przykład w przebiegu miażdżycy czy nadciśnienia.
EN
At early stages, adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is quite hard to be distinguished from healthy (HC) subjects by the naked eye. AIS demands multiple corrective surgeries when detected later, thereby causing significant physical and psychological trauma as no mathematical models exist for the classification of mild AIS (MS) (20° < Cobb’s angle < 40°) from HC, we propose a k-nearest neighbour (kNN) method based model. In this work, we collected both the EMG and GRF data from nine severe AIS (SS), three MS and four female HC during gait. Delayed muscle activation in Erector spinatus Iliocostalis, Gluteus Medius and Gastrocnemius lateralis was observed in SS compared to HC. However, no such distinction was noticed between MS and HC motivating for a mathematical model. Eighteen time-domain and nine frequency-domain features were computed from the EMG data of 14 lower extremity muscles, while five time-domain features were calculated from GRF data during gait. Out of all the features computed for each subject, the principal component analysis (PCA) yielded 15 principal components that coupled both time and frequency domains (TFD). Further, the kNN model classified SS, MS and HC from each other by these 15 TFD features. The model was trained and validated using 32 and 21 EMG and GRF data datasets during gait, respectively. The classification and validation accuracy of 90.6% and 85.7% were obtained among SS, MS and HC. The proposed model is capable of early detection of AIS and can be used by medical professionals to plan treatments and corrective measures.
EN
Background. Deep vein thrombosis of lower extremities and pulmonary embolism have common pathogenic roots and are the most common cause of poor blood circulation. Several factors that contribute to the development of thrombosis in the venous system are identified and must be taken into consideration in the process of preparing for surgery. Material and methods. 472 patients were examined and operated in departments of surgery of municipal institution of Ternopil regional council Ternopil University Hospital in 2010-2014. In the process of surgical treatment thromboprophylaxis was applied according to sectoral protocols [1]. Results. In postoperative period t hrombotic process in the system IVC was diagnosed in 96 (20.34%) patients. The incidence of postoperative thrombosis in the IVC system was directly related to the risk of the venous thromboembolic complications. dysplasia; in 27 (45.1%) observations detected asthenic type of constitution, in 18 (36.6%) – hypermorbid syndrome, in 31 (57.7%) – varicose veins (class C1 – 27 cases, class C2 – 14 cases). In the laboratory study the indicators of metabolic products connective tissue level of total oxyproline exceeded the reference value at 41.77% (p <0.001), free oxyproline – by 46.85% (p <0.001), and bound oxyproline – 31.71% (p <0.001). Conclusions. Established that non-specific connective tissue dysplasia can be significant risk factor for postoperative venous thrombosis in the system inferior vena cava.
PL
Wprowadzenie. Zakrzepica żył głębokich dolnych kończyn oraz zatorowość płucna mają wspólne patologiczne podstawy i są częstszą przyczyną złego krążenia krwi. Kilka czynników wpływających na rozwój zakrzepicy w systemie żylnym zostało zidentyfikowanych, zatem należy brać je pod uwagę w procesie przygotowawczym przed operacją. Materiał i metody. 472 pacjentów przebadano i zoperowano w klinikach chirurgicznych jednostki miejskiej rady regionalnej Tarnopolu w Uniwersyteckim Szpitalu w Tarnopolu w latach 2010-2014. W trakcie leczenia chirurgicznego zastosowano profilaktykę przeciwzakrzepową zgodnie z protokołami sektorowymi [1]. Wyniki. W o kresie p ooperacyjnym z diagnozowano p roces z akrzepowy w systemie IVC w przypadku 96 pacjentów (20,34%). Występowanie zakrzepicy pooperacyjnej w systemie IVC było bezpośrednio związane z ryzykiem komplikacji zakrzepowo-zatorowej, dysplazja; w przypadku 27 pacjentów (45.1 %) zaobserwowano asteniczny typ składu, w 18 przypadkach (36.6%) – syndrom hiper-morbidowy, w przypadku 31 pacjentów (57.7%) – żylaki kończyn dolnych (klasa C1 – 27 pacjentów, klasa C2 – 14 pacjentów). W badaniach laboratoryjnych wskaźniki produktów metabolicznych poziomu tkanki łącznej całkowitej oksoproliny przewyższają wartość referencyjną w 41.77% (p <0.001) pacjentów, wolnej oksoproliny – w 46.85% (p <0.001) przypadków, a związanej oksoproliny – w 31.71% (p <0.001) przypadków. Wnioski. Ustalono, że nieswoista dysplazja tkanki łącznej może być silnym czynnikiem ryzyka w przypadku pooperacyjnej zakrzepicy układu żylnego w kończynach dolnych.
PL
Symulacja numeryczna ruchu człowieka stanowi ważną metodę badań przy określaniu obciążeń stawów, postaci funkcji opisujących sterowanie mięśni, a także cech konstrukcyjnych protez mechanicznych. W pracy sformułowano model ruchu płaskiego kończyn dolnych wraz z korpusem traktowanych jako człony sztywne połączone obrotowo stawami. W modelu uwzględniono siły ciężkości i bezwładności, sprężyste i cierne warunki kontaktu nóg z podłożem, opory ruchu i sprężyste ograniczenia obrotu w stawach oraz rozmieszczenie i kierunki skurczowego oddziaływania poszczególnych mięśni. Przedstawiono wstępną fazę symulacji ruchu przy założonym przebiegu sił mięśniowych.
EN
Numerical simulation of human motion is a very important method for estimation of loads of joints, form of function describing muscles control and design features of mobile prostheses. A model of plane motion of lower limbs with a trunk is presented in the paper. The model consists of rigid bodies conected by revolute joints. The model considers gravity and inertial forces, flexible and frictional contact between legs and ground, motion resistance, flexible constraints of revolution in joints as well as placement and direction of particular muscles shrinkage reactions. The preliminary phase of motion simulation for assumed muscles forces is presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.