Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Suwalszczyzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This article is devoted to classification of typical nominal configuration, which are characteristic for man and children in edinovierts’ parish in Pokrovsk during their existence between 1846 and 1902. They, Russian old believers, settled here on the rental rights escaping from persecutions and decided to convert to edinoviery. Source material was taken from Duplicates of Population Registry of the mentioned parish, which are stored in the National Archive in Suwałki. Onomastic models fund in source, were divided into three groups: 1) analitycal forms, 2) first name + synthetic and patronimic forms, 3) first name + an element, acting as a second name in II or III place of nominal chain. Gathered material has been examine in a diachronic aspect too, it enables to follow the history of their evolution from predication to nomination.
3
Content available SIEĆ PARAFIALNA W DIECEZJI EŁCKIEJ
100%
EN
The Diocese of Ełk was established in 1992 as a major change in the structure of the Church in Poland. It connects the land belonging in the past to various forms of the Polish state and the German state, as well as the Russian state. As a result of these conditions, the parishes of the Roman Catholic Church in this area have arisen in different circumstances and have distinct traditions. Parishes are currently experiencing similar problems. Within the Diocese of Ełk there was an increase in the number of parishes and the process of unifying the way they functioned.
4
Content available SANKTUARIA W DIECEZJI EŁCKIEJ (1992−2012)
100%
EN
In 2012 the Diocese of Ełk prided itself on nine sanctuaries. During the 20 years of the diocese of the sanctuary there have been several changes. Two new sanctuaries were established: Leipzig and Elk. All paintings in the Marian sanctuaries were crowned during this time (4 images out of 6). In the 2012 schematism the names of the sanctuaries have been clarified and the division into Marian shrines and others (“other”) have been introduced.
EN
The aim of this thesis was to present the characteristic of precipitation conditions in Suwałki Lake District. Analysis was made on the base of daily sum of precipitation of six meteorological stations during 1971–2000 period. Frequency of months and seasons with defi cit or excess of precipitation according to Kaczorowska’s criterion, frequency of non-precipitation day sequences >10, >15 and 20 days in the periods April–May, June– July, August–September and April–September were taken into consideration. Numbers of days with-precipitation ≥ 0.1 mm, ≥ 1.0 mm, ≥ 10.0 mm, ≥ 20.0 mm and ≥ 30.0 mm was analyzed also. All examined weather stations indicate that precipitation shortages are characteristic for the 90”s. Not only total precipitation amount indicate that, but also their classifi cation presented according to Kaczorowska as well as precipitation – free periods.
PL
12 stycznia 1976 roku władze nowo utworzonego województwa suwalskiego podjęły uchwałę o powołaniu Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Interesujące jest, że park krajobrazowy, jako forma ochrony przyrody, nie funkcjonował w ówczesnym prawodawstwie. Dopiero ustawa o ochronie przyrody z 1991 roku usankcjonowała tę formę. Podstawową przyczyną stan prawnego, który wyprzedzał zapisy ustawowe, była niewątpliwie determinacja organizacji i służb ochrony przyrody, dążących do ochrony jednego z najbardziej unikatowych zakątków Polski. Pierwsze wnioski o ochronę fragmentu północnej Suwalszczyzny pojawiły się pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku niemal równolegle z rozpoczęciem badań geologicznych bogatych złóż rud tytanomagnetytowych masywu suwalskiego. Poniższy materiał jest próbą odtworzenia historii tworzenia pierwszego parku krajobrazowego w Polsce na tle prac planistycznych okręgu górniczego „Krzemionka I".
EN
On January 12,h 1976, the administration of newly formed Suwałki Voivodeship adopted a resolution on creating Suwalski Landscape Park. It’s worth to mention a landscape park as a from of wildlife protection didn't exist in law those days. It was sanctioned in Nature Conservation Act later in!991. Motivation for local laws exceeding formal sanctioning w determination of organizations and wildlife conservation officials to protect one of the most unique regions in Poland. First initiatives to protect part of Northern Suwałki Region came up in łate fifties of XXth century, about the same ti when geological examination of suwalski massif's rich titano-magnetite ores was initiated. The aim of this work is reconstruction of how the first landscape park in Poland has been estabilished alongside flourishing plans to create a mining region „Krzemionka 1".
EN
General opinion prevails that touring in the Suwałki region is the vital function of this region. However, this is only partly true. Although very good conditions exists there for tourism development they are made use of in an inefficient and incorrect way. Therefore, e.g. touristic basis should be developed, sewage purification plants should be constructed in the towns and the unrestrained development of agriculture and industry should be prevented.
RU
Существует мнение, что на Сувальщине туризм исполняет существенную экономическую функцию этого района. Тем временем это половинчатая правда. Хотя выступают там хорошие условия для развития туризма, они не вполне или неправильно использованы. Надо м.др. развить туристическую базу, ростроить в городах очистные станции а тоже не разрешить чтобы стихийно развивалось сельское хозяйство и промышленность.
EN
Okupacyjno-wojenna historia Suwałk i Suwalszczyzny kojarzona jest wyłącznie z agresją niemiecką i późniejszą przynależnością do III Rzeszy. Pierwotnie owe terytorium znalazło się jednak pod okupacją sowiecką. Tak stanowił pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 VIII 1939 r. Artykuł opisuje działania militarne strony sowieckiej oraz postawy miejscowej ludności, zróżnicowanej pod względem etnicznym i konfesyjnym. W opisywanym regionie na początku wojny nie dochodziło do konfliktów charakterystycznych dla polskich Kresów Wschodnich, co umożliwia przeprowadzenie badań bez późniejszych naleciałości spowodowanych długotrwałą okupacją sowiecką. The war and occupation history of Suwałki and Suwałki region is associated almost exclusively with the German aggression and the later annexation of this territory to the Third Reich. Initially, however, the area was under the Soviet occupation, according to the provisions of the Ribbentrop-Molotov Pact of 23 August 1939. The article describes military operations of the Soviets and attitudes of the local population, diverse both in terms of ethnicity and religion. At the beginning of the war there were no conflicts in the analysed region, characteristic of the Polish Eastern Frontiers, which allows us to conduct research with no later influences resulting from the long Soviet occupation.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.