Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 217

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korony drzew
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Species composition, abundance and variations of dominance structure of communities of spiders Inhabiting tree canopies have been studied in forest stands of different ages situated in pine forest sites belonging to two regional associations: the subcontinental pine forest (Puszcza Białowieska, Puszcza Biała) and the suboceanic pine forest (Bory Tucholskie). The study has revealed that the greatest differences in both species composition and abundance of spider communities are associated with the age of the forest stand. The following species were most frequent and abundant in the tree canopy spider communities studied: Atea Sturmi, Euryclubiona subsultans, Theridion tinctum, Hellophanus dubius.
PL
Badania nad fauną pająków koron sosen prowadzono w dojrzałych zbiorowiskach borów sosnowych typu Leucobryo-Pinetum i Peucedano-Pinetum oraz w różnowiekowych fazach regeneracji tych zbiorowisk (drzewostany średniej klasy wiekowej, ok. 60-letnie; drzewostany młode, 10-20 lat). Jednocześnie porównano zgrupowania pająków z badanych drzewostanów uwzględniając ich położenie w I, II bądź III strefie zdrowotności lasu (Puszcza Białowieska - strefa I; Puszcza Biała - strefa II; Bory Tucholskie - strefa III). Podstawową metodą odłowu materiału zastosowaną w prowadzonych badaniach były pułapki Moerickiego. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem dojrzałości drzewostanu zachodzą zmiany w składzie gatunkowym pająków. Największe różnice zanotowano pomiędzy zgrupowaniami pająków koron sosen zasiedlającymi starodrzewy i drzewostany z młodszych klas wiekowych. Położenie badanych kompleksów leśnych w różnych strefach zdrowotności lasu nie wpływa w sposób znaczący na zmianę liczby gatunków i bogactwo gatunkowe. W młodszych fazach wiekowych drzewostanu sosnowego w strefie II i III można zauważyć nieznaczny spadek liczby gatunków pająków w porównaniu do strefy I (Tab. I, II, III). Najwyższym wskaźnikiem liczebności charakteryzują się zgrupowania pająków zasiedlające korony sosen w młodszych i średnich klasach wiekowych (Fig. 1). Gatunkami dominującymi w zgrupowaniach pająków koron sosen są Atea Sturmi, Euryclubiona subsaltans, Theridion tinctum, Heliophanus dubius, jedynie w młodszych drzewostanach w skład gatunków dominujących wchodzi Entelecara congenera. Młodsze i średnie klasy wiekowe (III klasa wieku) charakteryzuje wyższy udział dominanta, stanowiącego niekiedy ponad 30% całego zgrupowania (Fig. 2). Najbardziej prawidłowo wykształconą strukturę dominacyjną zachowują zgrupowania pająków koron sosen w drzewostanach dojrzałych (starodrzewy).
EN
The research objective was to create a method to enable measuring gains of shoots and crown of a single tree. The dissertation presents the way of creating the method, its possible applications, advantages and disadvantages. The innovation introduced here is employing photography, and night photography in gains measure. The method is based on comparing the area of the tree-crown contour presented by photos taken before the beginning and after the vegetative season. Application of the photographic tree-crown gains measure method widens the range of trees observation and measure as well as it is a supplement of other existing methods. It creates new possibilities of trees measure and, first of all, allows for comparative ecological research.
PL
Celem pracy było stworzenie metody umożliwiającej pomiar przyrostu pędów i korony pojedynczego drzewa. W pracy przedstawiono sposób opracowania metody, możliwości jej zastosowania, ograniczenia i zalety. Innowacją w stosunku do istniejących metod jest zastosowanie fotografii w pomiarach przyrostów, a szczególnie wykonywanie fotografii przy świetle sztucznym. Opracowana metoda opiera się na pomiarze przyrostów drzew na podstawie porównywania powtarzanych fotografii. Zastosowanie metody fotograficznej rozszerza zakres pomiarów i obserwacji drzew, jest uzupełnieniem istniejących metod. Daje także nowe możliwości pomiarów, przede wszystkim pozwala dokonywać porównawczych obserwacji ekologicznych.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.