Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1711

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perspektywy rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
1
Content available remote Stan obecny i perspektywy rozwoju pneumatycznej techniki napędowej
100%
PL
Pneumatyka nazywana jest techniką konserwatywną. Rzeczywiście, koncepcje budowy jej podstawowych elementów powstały jeszcze w XVIII i XIX wieku. Po okresie dominacji w latach 50. i 60. naszego wieku wydawało się w latach 80., że konkurencja techniki elektronicznej oraz techniki serwonapędu elektrycznego spowoduje całkowite wyparcie pneumatyki napędowej z rynku środków mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji.
13
Content available remote Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce - wyniki badań
80%
PL
Rynek windykacyjny w Polsce rozwija się od ponad 20 lat. Rozwój rynku zależy od popytu na usługi windykacyjne oraz podaży tych usług. Czynniki, od których zależy popyt na usługi windykacyjne, to: wartość wierzytelności przeterminowanych (na którą mają wpływ wielkość wszystkich należności na rynku, moralność płatnicza dłużników i sytuacja finansowa dłużników) oraz skłonność pierwotnych wierzycieli do korzystania z windykacji zewnętrznej i windykacji mieszanej (która jest uzależniona od przepisów prawnych, uwarunkowań społecznych i uwarunkowań biznesowych). Czynniki, które mają wpływ na wiel¬kość podaży na rynku windykacji, to: podmioty oferujące usługi windykacyjne (liczba, zasięg działania, rozmieszczenie przestrzenne, kondycja finansowa), osoby zatrudnione w branży windykacyjnej (liczba, poziom ich wiedzy i profesjonalizm), rodzaje i zakres usług oferowanych na rynku oraz przepisy prawne warunkujące prowadzenie działalności windykacyjnej. Rynek windykacyjny w Polsce jest rynkiem dobrze rozwiniętym, a koniunktura gospodarcza sprzyja jego dalszemu rozwojowi. Rozwój rynku jest hamowany z powodu negatywnego wizerunku branży windykacyjnej w społeczeństwie.
15
Content available remote Współczesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej
80%
20
80%
PL
Miasta konurbacji rybnickiej identyfikowane były jako ważne ośrodki wzrostu społeczno-gospodarczego. Odkrycie węgla kamiennego w latach 50. XX w. spowodowało gwałtowną industrializację, urbanizację i w konsekwencji monofunkcyjny rozwój obszaru. Współcześnie obserwuje się pewną dualność uwarunkowań demograficzno-społecznych i gospodarczych. Miasta stoją w obliczu wyzwań spowodowanych zmniejszaniem się liczby ludności, będącym wynikiem silnego odpływu migracyjnego. Z drugiej strony sytuacja ekonomiczna jest relatywnie korzystna, co sprzyja modernizacji gospodarczej obszaru. Górnictwo węglowe powoli traci swoją dominującą rolę i następuje dywersyfikacja gospodarki. W opracowaniu wskazano perspektywy rozwoju ośrodków miejskich konurbacji rybnickiej na podstawie ich potencjałów określonych w dokumentach strategicznych miast.
EN
The cities of the Rybnik conurbation used to be regarded as important centers of socio-economic growth. The discovery of coal in the 1950s lead to rapid industrialization, urbanization and, consequently, monofunctional development of the area. At present, a certain duality of demographic and social, as well as economic determinants is noticeable. The cities are facing challenges due to declining population, which is a result of strong migration outflow. On the other hand, the economic situation is relatively favorable, which is conducive to the economic modernization of the area. Coal mining is slowly losing its dominant role and is being followed by diversification of the economy. The study indicates perspectives for the development of urban centers in the Rybnik conurbation based on their potentials identified in strategic documents of the cities.
first rewind previous Strona / 86 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.