Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gas chromatography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hollow fibre liquid phase microextraction of parabens
100%
EN
A hollow fibre liquid phase microextraction for gas chromatographic determination of some p-hydroxybenzoic acid esters has been developed. Chlorobenzene containing tetradecane as internal standard was used for the extraction. Optimized extraction was carried out at room temperature for 40 min in the presence of 0.4 g mL−1 NaCl in the sample solution. Calibration was linear up to 30 mg L−1. Correlation coefficients were 0.996–0.998. Enrichment factors were 21, 95 and 154, and detection limits were 0.20, 0.03 and 0.01 μg mL−1 for methylparaben, ethylparaben and propylparaben, respectively. Reproducibility was acceptable with relative standard deviations up to 11.7%. The technique was tested for water and urine analysis. [...]
EN
The purpose of this study was to evaluate the decay of squalene and the formation of trans fatty acids (TFAs) in the amaranth oil extracted with hexane with and without heat. Oils were analyzed by determining their chemical values, and the fatty acids were identified and quantified by using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy, in the mid-region of 400–4000 cm−1, and gas chromatography. The FTIR analysis shows that two oil extracts (with and without heat) present a well-defined peak at 968 cm−1, which represents the trans double bonds. The quantified TFAs are [...]
EN
Seven alkyl methylphosphonic acids, products of hydrolytic degradation of organophosphorus chemical warfare agents, were obtained with a high purity (mostly above 98%), with the aim of being applyed as future certified reference materials. Ethyl (EMPA), isopropyl (IMPA), pinacolyl (PMPA), butyl (BUMPA), isobutyl (IBUMPA), cyclohexyl (CHMPA) and 2-ethylhexyl (EHMPA) monoesters of MPA were synthesized and characterized by MS EI, FTIR and NMR (1H, 13C, 31P), TLC, as well as GC and GC-MS after derivatization. The conditions for a direct quantitative GC FID analysis on CP-FFAP CB column of non-derivatized alkyl methylphosphonic acids were developed. This is the first successful attempt of a directed GC analysis of free alkyl phosphonic acids. Their chemical purity was determined and limit of quantification (LOQ) values for some of them were evaluated for the GC-FID method.
EN
The analytical microextraction methods of gas chromatography coupled with flame ionisation detector (GC-FID) for determination of selected essential oils in herbs were proposed. Two microextraction methods for the isolation of essential oils from plants such as Lavandula spica L., Melissa officinalis L., Mentha piperita L. and Salvia officinalis L. were used. The methods of solid-phase and single-drop microextractions, were optimised and compared. The obtained LOD values for all studied essential oils were found to be within 2.5–20.5 μg for SDME and 57.0–139.8 μg for SPME method per 100 g of dried sample leaves. The appropriate LOQ values were then 8.4–68.4 μg for SDME and 189.8–466.1 μg for SPME of target analytes per 100 g of dried sample leaves. [...]
PL
W pracy przedstawiono przegląd i porównanie metodyk identyfikacji i oznaczania Lotnych Związków Tlenoorganicznych (LZT). Porównano metodyki klasyczne umożliwiające oznaczanie wybranej grupy związków chemicznych należących do LZT lub dokonywanie oznaczeń sumarycznej zawartości z metodykiami wykorzystującymi techniki rozdzielania. Lotne związki tlenoorganicze, do których zaliczane są aldehydy, alkohole, ketony, estry, etery oraz kwasy karboksylowe, należą do grupy priorytetowych zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Wytwarzane są głównie ze źródeł antropogenicznych, w tym na szeroką skalę w przemyśle rafineryjnym i włókienniczym. Charakteryzują się wysoką złowonnością oraz toksycznością, a w niektórych przypadkach właściwościami kancerogennymi. Dodatkowo, przyczyniają się do powstawania wtórnych zanieczyszczeń atmosfery oraz zubożania warstwy ozonowej. Negatywne oddziaływanie LZT na środowisko wymusza potrzebę opracowania nowych metod analitycznych umożliwiających ich identyfikację i oznaczenie z dużą dokładnością, na coraz niższych poziomach stężeń. Aktualnie dostępnych jest wiele urządzeń pomiarowych, które różnią się pod względem technicznym, metrologicznym i użytkowym. Zastosowanie technik rozdzielania w procedurze analitycznej umożliwia znaczne zwiększenie spektrum informacji uzyskiwanych z pojedynczej analizy. Najpopularniejsze metody stosowane do oznaczania LZT w próbkach zawierających wodną matrycę, wykorzystują chromatografię gazową z detektorami uniwersalnymi typu MS i FID oraz selektywnymi ECD, PID i O-FID. Stosowana jest również chromatografia cieczowa, w tym głównie wysokosprawna chromatografia cieczowa w układach faz odwróconych (RP-HPLC), chromatografia jonowa i jonowymienna jak również elektroforeza kapilarna. Zastosowanie technik spektroskopowych i woltamerometrycznych jest ograniczone do oznaczeń głównego składnika próbki, wobec czego te techniki wykazują wysoką skuteczność w przypadku analiz wody, natomiast nie znajdują zastosowania podczas oznaczeń próbek o złożonym składzie matrycy tj. próbki ścieków przemysłowych.
EN
The paper presents a review and comparison of methods for identification and determination of Oxygenated Volatile Organic Compounds (O-VOCs). Were compared the classical methodology which allows the determination of a selected group of compounds belonging to the LZT or determinations of its total content with the methodologies utilizing separation techniques. Oxygenated Volatile Organic Compounds including aldehydes, alcohols, ketones, esters, ethers and carboxylic acids, are classified as priority pollutants released to the atmosphere. They are produced mainly from anthropogenic sources, mainly from a large-scale plants of the refinery and textile industries. They have odorous properties and are high toxicity and in some cases carcinogenic. In addition, they contribute to the formation of secondary atmospheric pollutants and depletion of the ozone layer. The negative effects of O-VOCs on the environment, forces the need of development of new analytical methods to enable their identification and determination with high accuracy at low concentration levels. Currently, there are many measuring devices, which differ in terms of technical, metrological and functional. The use of separation techniques in the analytical procedure allows a significant increase in range of information obtained from a single analysis.The most common methods used for determining O-VOC in aqueous samples, use of gas chromatography with universal MS and FID and selective ECD, PID and O-FID detectors. A liquid chromatography is also used, including Reversed Phase - High Performance Liquid Chromatography, ion chromatography and ion exchange chromatography as well as capillary electrophoresis. A spectroscopic and voltamperometric techniques are limited to the quantification of the main component of the sample, therefore have a high efficacy in the case of analyzes of water and are not applicable for determinations of complex sample matrices such as sewage samples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.