Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The presentation was devoted to the results of research into ways for students to undertake activities of self-education. The lack of proper place of self-education in the research provide the basis to move beyond the realm of speculative and undertake targeted research to draw conclusions on ways and means of self-development. These types of issues are particularly interesting from the perspective of modern electronic media (Internet, bank information) that offer virtually unlimited access to information and knowledge.
PL
Publikacja poświęcona została prezentacji założeń merytorycznych oraz metodycznych zadania publicznego, przeznaczonego do realizacji w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016”. Autor – twórca i koordynator zadania, prezentuje w niej opis potrzeb wskazujących na zasadność podejmowanej inicjatywy, opis grup adresatów zadania, a także dokonuje charakterystyki poszczególnych działań, których cel wypełnia założenia projektu, to jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych.
EN
The main purpose of the paper is to present substantive and methodical assumptions of the public task, which is implemented under the government programme “Safe and friendly school 2014-2016”. The author, who is a creator and coordinator of the task, presents the description of the needs indicating the validity of undertaken initiative, the description of the target groups and characteristics of individual actions, aspiring to increase the effectiveness of educational and safety prevention and to create a safe and friendly environment in schools and other educational institutions.
EN
The paper has been devoted to the issue of the influence of teachers - academic staff - on the proceeding and on the level of students' self-education. The process of directed teaching and the interactions between the teacher and the students have a direct influence on particular components of self-teaching. The study makes an attempt at answering the question about the range and types of the teachers' influence, which have a significance in self, consciously undertaken work on the development of one's own knowledge, individual skills, beliefs and character, in other words, in students' self-education.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.