Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu inteligentnych czujników, z możliwością podłączenia do sieci Internet. Projekt obejmuje oprogramowanie inteligentnego czujnika mikroprocesorowego, konstrukcję centralki opartej na komputerze TINI, umożliwiającej podłączenie systemu do sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP oraz oprogramowania dla komputera PC. Komputer PC podłączony przez sieć Ethernet umożliwia gromadzenie i wizualizację wyników, a także diagnostykę i konfigurację sensorów.
EN
The paper presents the project of monitoring system based on smart sensors with Internet connection capability. The project covers the following areas; the design and implementation of microprocessor sensors, design of control station based on TINI computer, which allows connecting to Ethernet networks with TCP/IP protocol and software for personal computer. The software, mining on personal computer, collects data from TINI stations, processes and stores them in the database. The other program is used for remote sensor monitoring and reconfiguration.
RU
Разработке опирается на 70 случаев спонтанных опухолей собак, обнаруженных гистопатологическим исследованием. Материал происходил с территории города и окрестностей Белостока, из периода 1.1.1981—31.12.1987 г. Вырезки опухолей, взятых операпиочно, фиксировали в формалине, погружали в парафин, красили разными методами, в зависимости от диагностических потребностей. Собранный материал был подвергнут анализу относительно: возраста и пола носителей опухолей, размещения и злокачественности опухолей. В исследуемом материале преобладали злокачественные опухоли, составлявшие 51,4% всех отмеченных опухолевых изменений. Наиболее частым местом появления опухолей у собак с территории Белостока и окрестностей были молочная железа и кожа. Среди опухолей молочной железы наивысший процент — 62,5% составляли доброкачественные опухоли, среди же опухолей кожи — злокачественные (66,7%) и локально злокачественные опухоли (25%). Риск заболеваний опухолевой болезнью рос с возрастом собак.
EN
The data are based on 70 cases of spontaneous neoplasms confirmed by histopathological examinations. The material came from animals reared in the city and the Białystok region and sent in the period from 1.01.1981 to 31.12.1987. The samples were fixed in formalin, embedded in paraffine and stained with different techniques according to the diagnostic need. The collected material was analysed taking into consideration the age and sex of neoplasm carriers, location and malignancy. Most of tumors wers malignant (51,4%). Neoplasms were usually situated in the region of the mammary gland and skin. Out of neoplasms of the mammary gland the highest per cent (62,5%) constituted benign neoplasms, and out of skin neoplasms malignant tumors (66,7%), and localized malignant neoplasms — 25%. The risk to get ill due to neoplasms increased along with the age of dogs.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania sterownika TINI z zaimplementowaną maszyną wirtualną Javy do celów sterowania urządzeniami w projekcie "Inteligentny dom". W tym celu dokonano porównania istniejących systemów sterowania i zaproproponowano użycie magistrali OneWire. Wybór sterownika zapewnia możliwość wykorzystania dostępnych elementów języka wysokiego poziomu do opisu procedur o podłączenia do Internetu.
EN
The paper presents the idea of implementing home automation system based on TINI miccrocontroller with brief description of existing standards. The choice of microcontroller allows for using the wide choice of OneWire devices, possibility of writing procedures in the high-level language. The Internet connection in also implemented
PL
W pracy przedstawiono analizę zagrożeń dla aplikacji internetowych umożliwiających dostęp do baz danych. Szczególną uwagę zwrócono na ataki włamywaczy do systemów internetowych (hakerów). Wyróżniono szereg kategorii ataków, wykorzystujących błędy projektantów, administratorów i użytkowników. Przedstawiono metody przeciwdziałania omówionym zagrożeniom.
EN
This paper presents analysis of different types of threats for Web-based applications which are using databases. On-purpose hackers' attacks are in special consideration. Several attack types, which take adventage of errors made by application developers, administrators and common users, are described. The paper presents also methods use to avoid this kind of attacks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.