Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Results of investigations on biosynthesis, characteristics and application of reuterin, low-molecular substance - derivative of glycerol, with a wide antimicrobial activity spectre, are presented. It is synthesized by Lactobacillus reuteri, living in the alimentary tract of man and animals. Working out in vitro conditions allows to start its production and application in prophylaxis and treatment of alimentary tract diseases or in the fermentation industry as a biological inhibitor of an unwanted microflora.
PL
Przedstawiono przykłady postępu w technologii bezodpadowego przetwórstwa serwatki oraz założenia programu zmierzającego do koncentracji skupu i przetwarzania serwatki w kilku dobrze wyposażonych centrach przetwórczych w Polsce.
EN
The paper presents examples of wasteless processing of milk-whey. It outlines the programme intended to concentrate collection and processing of milk-whey in few well equipped processing centres in Poland.
PL
Przedstawiono zakres oddziaływania biotechnologii klasycznej oraz nowoczesnej na produkcję i przetwarzanie żywności. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki decydujące o dalszym rozwoju biotechnologii żywności z uwzględnieniem aspektów biotechnologicznych, społeczno-ekonomicznych oraz bezpieczeństwa konsumentów, ich poparcia lub negacji wobec żywności otrzymanej technikami „bio”.
EN
Areas of influence of classic and modem biotechnology on food production and processing is presented. Particular attention has been paid to crucial factors infuencing further development of food biotechnology. The biological, social, economic and safety aspects with a reference to consumers behaviour, their acceptance or rejection of so called „biofood" is also discussed.
PL
Przedstawiono przykłady postępu w technologii bezodpadowego przetwórstwa serwatki oraz założenia programu zmierzającego do koncentracji skupu i przetwarzania serwatki w kilku dóbr, wyposażonych centrach przetwórczych w Polsce.
EN
The paper presents examples of wasteless processing of milk whey. It outlines the programme intended to concentrate collection and processing of milk-whey in few well equipped processing centres in Poland.
PL
W artykule przedstawiono wybrane kierunki postępu w technikach membranowych. Zwrócono uwagę na osiągnięcia w zakresie preparowania nowych membran oraz w konstruowaniu nowoczesnych modułów filtracyjnych przydatnych w przemyśle piwowarskim. Podano także przykłady zastosowania technik membranowych w uzdatnianiu wody, filtracji i stabilizacji mikrobiologicznej piwa, produkcji piwa o zmniejszonej zawartości alkoholu, filtracji powietrza, C02, pary wodnej oraz analityce mikrobiologicznej piwa.
EN
The selected directions of progress in membrane technics were presented in this article. Developmnents in preparation of new membranes and constructions of the modern fermentation module useful in the brewing industry were presented. Examples of the membrane technics application in water treatment, filtration and microbiological stabilisation of beer, production of beer with reduced alcohol content, filtration of air, C02, steam were presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.