Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Code of Canons of the Eastern Churches
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The conciliar formula irrevocabilis consensus personalis is not a synonym of a "contract" – it is a synonym of a covenant. The attempt of a verification of this hypothesis, undertaken in this study, is based on two elementary methodological assumptions: (1) the heritage of a Christian personalistic thought – adopted and integrated in the theological anthropology of the constitution Gaudium et spes – is at the basis of the Catholic Church matrimonial law system; (2) the adoption of the mentioned formula significantly increases the outlook in the science of canon law on the system change of the paradigm: on a turn away from the contractualistic formulas toward personalistic depictions. A precise description of the covenant of matrimonial love in the Code of Canons of the Eastern Churches – with an optimal connection of natural and transcendent aspects – allowed for: (1) revealing the relation of Christ – Church, rooted in God’s Caritas, as an icon of matrimonial communion realized in Christian matrimony; (2) revealing the Trinitarian foundations of holy matrimony.
PL
W Kościele osobami prawnymi są zespoły osób (universitates personarum) albo zespoły rzeczy (universitates rerum). Osoba prawna – ustanowiona zgodnie z prawem kościelnym – ze swej trwa nieprzerwanie. Kościelna osoba prawna wygasa, jeśli zostanie zniesiona przez kompetentną władzę, albo – ipso iure – nie działa przez okres stu lat. Po wygaśnięciu publicznej osoby prawnej przeznaczenie jej dóbr i praw dziedzicznych, jak też zobowiązań jest regulowane prawem i statutami. Należy jednak zawsze zachować wolę fundatorów lub ofiarodawców oraz prawa nabyte. Jeżeli przepisy prawa i statuty nie zawierają unormowań w tym zakresie przechodzą one na osobę prawną bezpośrednio wyższą.
EN
Juridic persons in the Church are either aggregates of persons (universitates personarum) or aggregates of things (universitates rerum). A juridic person – established in accordance with the Church law – is perpetual by its nature. A juridic person in the Church is extinguished if it is legitimately suppressed by competent authority or ipso iure has ceased to act for a hundred years. Upon the extinction of a public juridic person, the allocation of its goods, patrimonial rights, and obligations is governed by law and its statutes. However, the will of the founders and donors and acquired right must always be preserved. If the law and statutes give no indication, they go to the juridic person immediately superior.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.