Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This study was undertaken to evaluate the influence of single foliar flurprimidol treatment on morphology and transpiration of ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ poinsettias. The growth retardant flurprimidol (Topflor 015 SL) was applied once as a foliar spray at concentrations of 5, 10 or 15 mg × dm-3 when lateral shoots were about 5 cm in length. Single foliar flurprimidol treatment was sufficient to inhibit stem elongation of both poinsettia cultivars. The degree of growth inhibition depended on cultivar and growth retardant concentration. As compared to the control, the shoots of flurprimidol treated ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ plants were up to 44% and 37% shorter, respectively. The desirable plant heights for ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ poinsettias were obtained with flurprimidol at concentrations of 5 and 10 mg × dm-3, respectively. The shoots of flurprimidol sprayed poinsettia were also more rigid and aligned relative to each other and thus the bracts on the plant were placed on the same level. The diameters of growth retardant treated poinsettias were up to 13% narrower. The leaf areas, petiole lengths, fresh and dry weights of ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ poinsettias treated with flurprimidol were substantially smaller as compared to the control. The bract diameters of both poinsettia cultivars were only slightly affected by growth retardant application. Plants exposed to flurprimidol had also intensified green leaf pigmentation. There was almost no abscission of the oldest leaves in the low portions of growth retardant treated plants, compared to those of the control ones. Flurprimidol had no effect on transpiration rate per unit leaf area and stomatal conductance in both poinsettia cultivars. No phytotoxicity was observed in flurprimidol treated plants. Chemical name used: α-(1-methylethyl)-α-[4-(trifluromethoxy)phenyl]- 5-pyrimidinemethanol (flurprimidol).
PL
Badanie to zostało przeprowadzone w celu oceny wpływu fluroprimidolu stosowanego dolistnie, jednokrotnie, na morfologią i transpiracją poinsecji (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) ‘Roman’ and ‘Freedom Red’. Retardant wzrostu fluroprimidol (Topflor 015 SL) stosowano w stężeniach 5, 10 or 15 mg dm-3, gdy pędy boczne po uszczykiwaniu miały ok. 5 cm długości. Jednokrotne, dolistne podanie fluroprimidolu było wystarczające do zahamowania wydłużania się pędów poinsecji. Stopień zahamowania wzrostu zależał od odmiany i stężenia retardantu wzrostu. W porównaniu z kontrolą, pędy roślin ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ traktowanych fluroprimidolem były odpowiednio do 44% i 37% krótsze. Żądaną wysokość poinsecji ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ uzyskano stosując retardant wzrostu w stężeniach, odpowiednio, 5 i 10 mg dm-3. Pędy poinsecji opryskiwanej fluroprimidolem były również bardziej sztywne i wyrównane względem siebie, tak więc liście przykwiatowe na roślinie były umieszczone na tym samym poziomie. Średnice poinsecji traktowanych retardantem wzrostu były do 13% wyższe. Powierzchnie liści, długości ogonków liściowych, świeże i suche masy poinsecji ‘Roman’ and ‘Freedom Red’ traktowanych fluroprimidolem były znacznie mniejsze w porównaniu z kontrolą. Retardant wzrostu tylko w niewielkim stopniu wpłynęła na średnicę liści przykwiatowych obu odmian poinsecji. Rośliny poddane działaniu fluroprimidolu miały również intensywniejsze zielone zabarwienie liści. W porównaniu do kontroli, najstarsze liście w dolnych partiach roślin traktowanych retardantem nie opadały. Fluroprimidol nie miał wpływu na przewodność szparkową liści i transpiracją obu odmian poinsecji w przeliczeniu na jednostkę powierzchni liścia. Na roślinach traktowanych fluroprimidolem nie stwierdzono objawów fitotoksyczności liści.
EN
The aim of this work was to evaluate the effectiveness of a single flurprimidol foliar spray on growth, flowering, transpiration rate and stomatal conductance of medium height chrysanthemums “Kodiak” and “Jewel Time”, grown in pots. Flurprimidol applied once, as a foliar spray, at concentrations of 7.5, 15 or 22.5 mg dm⁻³ was effective in reducing stem extension without adverse side-effects. The degree of growth inhibition varied by cultivar and flurprimidol concentration. The desirable heights of “Jewel Time” and “Kodiak” chrysanthemums were obtained with flurprimidol at 7.5 or 22.5 mg dm⁻³, respectively. Growth retardant slightly delayed anthesis, reduced the canopy width, the leaf area, plant dry weight and the number of inflorescences but had no effect on inflorescence diameter. There was no significant effect of flurprimidol on leaf stomatal conductance to water vapor and transpiration rate per unit leaf area of both chrysanthemum cultivars. Chemical name used: α-(1-methylethyl)-α-[4-(trifluromethoxy)phenyl]-5-pyrimidinemethanol (flurprimidol).
PL
Celem pracy była ocena skuteczności fluroprimidolu, stosowanego dolistnie, jednokrotnie, na wzrost, kwitnienie, transpirację i przewodność szparkową średnio silnie rosnących chryzantem “Kodiak” i “Jewel Time;, uprawianych w doniczkach. Fluroprimidol stosowany jednokrotnie, dolistnie, w stężeniach 7.5, 15 lub 22.5 mg dm⁻³ skutecznie hamował wydłużanie się pędów, nie powodując niepożądanych skutków ubocznych. Stopień zahamowania wzrostu zależał od odmiany i stężenia fluroprimidolu. Pożądane wysokości chryzantem “Jewel Time” i “Kodiak” uzyskano stosując fluroprimidol, odpowiednio w stężeniach 7.5 lub 22.5 mg dm⁻³. Retardant wzrostu nieznacznie opóźnił kwitnienie, zmniejszył średnicę roślin, powierzchnię liścia, suchą masę roślin i liczbę kwiatostanów ale nie miał wpływu na średnicę kwiatostanu. Nie stwierdzono istotnego wpływu fluroprimidolu na przewodność szparkową liści i transpirację na jednostkę powierzchni liścia obu odmian chryzantem. Nazwa chemiczna: α-(1-metyloetylo)-α-[4-(trifluorometoksyfenylo]-5-pirymidynometanol (fluroprimidol).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.